H ile başlayan MAK ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve MAK ile biten 154 adet kelime bulunuyor.Başında H harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında H harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında H harfi bulunan ve MAK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Heyecanlandırmak, Hoşkarşılanmamak

15 Harfli Kelimeler

Havalandırılmak, Hayvanlaştırmak, Huysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Hadımlaştırmak, Hastalandırmak, Hızlandırılmak, Hudutlandırmak, Hulyalaştırmak, Hazırlattırmak, Hesaplattırmak, Hülyalaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Hamaratlaşmak, Havalandırmak, Helecanlanmak, Helezonlaşmak, Heyecanlanmak, Hırslandırmak, Hovardalaşmak, Hatırlatılmak

12 Harfli Kelimeler

Hacamatlamak, Hantallaşmak, Harmanlanmak, Harmanlatmak, Haşarılaşmak, Hatırlamamak, Haylazlaşmak, Hayvanlaşmak, Hımbıllaşmak, Hınzırlaşmak, Hırçınlaşmak, Hızlanamamak, Hızlandırmak, Hoşlaştırmak, Huylandırmak, Huysuzlanmak, Huysuzlaşmak, Hortumlanmak, Hortumlatmak, Hoşlandırmak

11 Harfli Kelimeler

Halkalanmak, Hallaçlamak, Hallolunmak, Hamurlanmak, Hamurlaşmak, Haraplaşmak, Harmanlamak, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hatırlanmak, Hatırlatmak, Havuzlanmak, Haydalanmak, Hayıflanmak, Hayırlaşmak, Haykırışmak, Hazırlanmak, Hazırlatmak, Helvalaşmak, Hesaplanmak, Hesaplaşmak, Hesaplatmak, Hırıldaşmak, Hırpalanmak, Hırpalatmak, Hışıldatmak, Hışımlanmak, Hışırdatmak, Hıyarlaşmak, Hofurlanmak, Homurdanmak, Hoplatılmak, Hopurdatmak, Horozlanmak, Horozlaşmak, Hoşlanmamak, Hulyalaşmak, Hükmolunmak, Hanımlaşmak, Harcanılmak, Harcatılmak, Hırsızlamak, Hissolunmak, Hortumlamak, Hülyalaşmak

10 Harfli Kelimeler

Hafızlamak, Halkalamak, Hamurlamak, Hapazlamak, Hapşırtmak, Harılanmak, Harıldamak, Hasırlamak, Haşıllamak, Haşırdamak, Hatıllamak, Hatırlamak, Havalanmak, Havuzlamak, Haydalamak, Haykırtmak, Hazırlamak, Hesaplamak, Hıçkırtmak, Hırıldamak, Hırpalamak, Hırslanmak, Hışıldamak, Hışırdamak, Hortlatmak, Horuldamak

9 Harfli Kelimeler

Haklaşmak, Hallolmak, Hamlaşmak, Hapşırmak, Harcanmak, Harcatmak, Harlatmak, Haşlanmak, Haşlatmak, Havlanmak, Havlatmak, Haykırmak, Hıçkırmak, Hırlaşmak, Hırlatmak, Hızlanmak, Hizalamak, Hoplatmak, Horlanmak, Hortlamak, Hoşlanmak, Hoşlaşmak, Huylanmak, Hapsolmak, Hasrolmak

8 Harfli Kelimeler

Haçlamak, Haklamak, Hamlamak, Harcamak, Harlamak, Haşlamak, Havlamak, Haydamak, Haylamak, Hırlamak, Hışlamak, Hohlamak, Hoplamak, Horlamak, Hozalmak

5 Harfli Kelimeler

Hamak

Bazı H ile başlayan MAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


haklamak : bozmak, yenmek, kırmak
hallolmak : çözümlenmek, sonuçlanmak
hamak : ağ, ağ yatak
hapazlamak : avuçlamak
harcanmak : araya gitmek, gitmek, yemek
harmanlanmak : tütün, çay
hasrolunmak : ayrılmak
hastalanmak : keyfi bozulmak, kötülemek, marazlanmak, rahatsızlanmak, şifayı kapmak
haşlanmak : kaynamak
hatırlatmak : anımsatmak, uyarmak, aklına getirmek, çağrıştırmak, deşmek, düşündürmek, ihtar etmek, nodullamak, okşamak, söylemek, tembihlemek
havlamak : ürümek
hazırlamak : gerçekleştirmek, alıştırmak, anıklamak, dizmek, düzenlemek, kurmak, tertip etmek, tertiplemek
hırçınlaşmak : canavar kesilmek
hırslanmak : öfkelenmek, kızmak, bilenmek, kafası kızmak
hıyarlaşmak : hıyarlık etmek
hoplamak : sevinçten, kalkımak, metlemek
hoşkarşılanmamak : çiğdüşmek

Bazı H ile başlayan MAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hızlandırmak :

TDK:
-i Hız verilmek, hızı artırılmak
"Haberleşme olanaklarının çoğalması, basının gelişmesi, bu bilinçlenmeyi hızlandırır." - O. Rifat

hoplamak :
TDK:
nsz Sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak

horlamak :
TDK:
1. nsz Uyku sırasında soluk alırken boğaz ve burundan gürültülü sesler çıkarmak, horuldamak

Kelime Bulma Motoru