H ile başlayan ET ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve ET ile biten 56 adet kelime bulunuyor.Başında H harfi bulunan ve ET ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında H harfi bulunan ve ET ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında H harfi bulunan ve ET ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Hattıhareket

11 Harfli Kelimeler

Hipermarket, Harimiismet

10 Harfli Kelimeler

Hakkaniyet, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hüsnüniyet

9 Harfli Kelimeler

Hakimiyet, Hayatiyet, Hoşsohbet, Hususiyet, Harabiyet

8 Harfli Kelimeler

Haysiyet, Hürriyet

7 Harfli Kelimeler

Habaset, Hakaret, Halavet, Hamaset, Hamiyet, Hararet, Harazet, Hareket, Hasiyet, Hayalet, Hezimet, Hıyanet, Hidayet, Hikayet, Hitabet, Husumet, Huşunet, Hükumet, Hükümet, Hüviyet, Hilafet

6 Harfli Kelimeler

Halvet, Haslet, Hasret, Haşmet, Haşyet, Hayret, Hazret, Heybet, Hicret, Hiddet, Hikmet, Himmet, Hirfet, Hisset, Hizmet, Hüccet, Hürmet

5 Harfli Kelimeler

Hacet, Halet, Haset, Heyet

Bazı H ile başlayan ET ile biten kelimelerin eş anlamlıları


habaset : kötülük, alçaklık
hacet : lüzum, gerek, gereklik, biterge, büyük abdest, küçük abdest
hakaret : aşağılama, aşağısama, bıçak yarası onulur, dil yarası onulmaz, taşlama
hâkimiyet : egemenlik, başatlık, hüküm, hükümranlık
hakkaniyet : doğruluk, nasfet
halâvet : sevimlilik, şirinlik, tatlılık
halet : durum
halvet : yalnızlık, gizlilik
hamaset : yiğitlik, kahramanlık, cesaret
hararet : susama, coşkunluk, ateşlilik, ısı, sıcaklık, susuzluk, yangal
harâzet : derdin
hareket : devinim, davranış, akım, deprem, deviniş, devinme, aksiyon, amel, devin, dinamik, eylem, faaliyet, fiil, manevra, oynak

Bazı H ile başlayan ET ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


habaset :

TDK:
isim Kötülük, alçaklık
"Senin ne habasetlere kadir olduğunu ben bilirim." - R. N. Güntekin

hamiyet :
TDK:
isim Bir insanın kendi yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası
"İçinde müthiş bir harp taraftarlığı, bir vatanperverlik, bir hamiyet taşıyordu." - R. H. Karay

hararet :
TDK:
1. isim Sıcaklık
"İspirto tatlı bir hararetle midesini alazladı." - R. H. Karay
2. Susama, susuzluk
"Çay, harareti giderir."
3. Coşkunluk, ateşlilik
"Onu bileğinden tutup çekerek hararetle kucaklamak ister gibi yaptı," - P. Safa

H ile başlayan ET ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet - Yazar: Murat Gülsoy
Mecburi Hizmet De Bir Gün Bitecekti - Yazar: Anat Galip
Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet - 2 Cilt Takım - Yazar: Afif Büyüktuğrul

H ile başlayan ET ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUMER - 1: Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.
HUD - 1: Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen),  hikmet sahibi (ve)  her şeyden haberdar olan (Allah)  tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
YUNUS - 1: Elif. Lâm. Râ.  İşte bunlar hikmet dolu Kitâb’ın âyetleridir.

Kelime Bulma Motoru