H ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve EK ile biten 160 adet kelime bulunuyor.Başında H harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında H harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında H harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Hareketlendirebilmek, Heyecanlandırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Havalandırabilmek, Heyecanlanabilmek, Heyecanlanıvermek

16 Harfli Kelimeler

Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Homojenleştirmek, Hızlandırabilmek, Hinoğluhinleşmek, Hissettirebilmek, Huysuzlaşıvermek

15 Harfli Kelimeler

Heykelleştirmek, Hiddetlendirmek, Hikayeleştirmek, Haberleşebilmek, Hafifletebilmek, Hafifleyebilmek, Hastalanabilmek, Hatırlanabilmek, Hatırlatabilmek, Hatırlatıvermek, Hatırlayabilmek, Hatırlayıvermek, Hazırlanabilmek, Hazırlayabilmek, Hazırlayıvermek, Hedefleyebilmek, Helalleşebilmek, Hesaplaşabilmek, Hesaplayabilmek, Hırpalayabilmek, Hissedilebilmek, Hüzünlenebilmek

14 Harfli Kelimeler

Hafifleştirmek, Heveslendirmek, Hümanistleşmek, Hüzünlendirmek, Haberleştirmek, Hapşırtabilmek, Havalanabilmek

13 Harfli Kelimeler

Hararetlenmek, Hareketlenmek, Hidrojenlemek, Holdingleşmek, Haberleşilmek, Hakkedebilmek, Haklayabilmek, Halledebilmek, Halledivermek, Hapsedebilmek, Hapşırabilmek, Hapşırıvermek, Harcanabilmek, Harcayabilmek, Harcayıvermek, Hasredebilmek, Haşlayabilmek, Havlayabilmek, Haykırabilmek, Hazmedebilmek, Hecelettirmek, Hıçkırabilmek, Hırpanileşmek, Hızlanabilmek, Hicvedebilmek, Hissedebilmek, Hissettirtmek, Homojenleşmek, Hoplatabilmek, Hoşlanabilmek, Hükmedebilmek

12 Harfli Kelimeler

Halsizleşmek, Hançerlenmek, Hapsettirmek, Hevenkleşmek, Hiçleştirmek, Hiddetlenmek, Hissettirmek, Hallettirmek, Hançerletmek, Hayalileşmek, Heyheylenmek, Hibritleşmek, Hislendirmek

11 Harfli Kelimeler

Haberleşmek, Hafifleşmek, Hafifletmek, Hançerlemek, Hapsedilmek, Harekelemek, Hasetlenmek, Haşinleşmek, Hedeflenmek, Helalleşmek, Helmelenmek, Heveslenmek, Hikayelemek, Hissedilmek, Hizipleşmek, Hoşgörmemek, Hoşgörünmek, Hödükleşmek, Höpürdetmek, Hüngürdemek, Hüzünlenmek, Hafifsenmek, Halledilmek, Helmeleşmek

10 Harfli Kelimeler

Haddelemek, Hafiflemek, Hafifsemek, Hainleşmek, Halelenmek, Harelenmek, Heceletmek, Hedeflemek, Hereklemek, Herslenmek, Hilallemek, Hayallemek

9 Harfli Kelimeler

Haccetmek, Haczetmek, Hakketmek, Hallenmek, Halleşmek, Halletmek, Hamdetmek, Hamletmek, Hapsetmek, Haptetmek, Harpetmek, Hasretmek, Hatmetmek, Hazfetmek, Hazletmek, Hazmetmek, Hazzetmek, Hecelemek, Hicvetmek, Hinleşmek, Hislenmek, Hissetmek, Hoşgörmek, Höykürmek, Hükmetmek, Harcetmek, Harflemek, Hayretmek, Hıfzetmek

8 Harfli Kelimeler

Hiçlemek, Hümermek, Haletmek, Hemencek

7 Harfli Kelimeler

Hökelek

6 Harfli Kelimeler

Hendek, Hepyek, Hoptek

5 Harfli Kelimeler

Hanek, Herek

Bazı H ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


hafifleşmek : hafiflemek
hafifleştirmek : hafifletmek
hakketmek : maden, ağaç, kazımak, oymak, kazmak
halelenmek : ağıllanmak
hamletmek : yormak
hapsedilmek : kapatılmak, yatmak
hapsetmek : alıkoymak, deliğe tıkmak, kapamak
hararetlenmek : canlanmak, kızışmak, koyulaşmak
herek : asma, ispalya
hereklemek : sırıklamak
hikâyelemek : anlatmak
hizipleşmek : klikleşmek
homojenleştirmek : bağdaşıklaştırmak
hoşgörmemek : affetmemek, göz yummamak
höpürdetmek : hopurdatmak
hükmetmek : çiğnemek, hâkim olmak, tahakküm etmek
hüzünlendirmek : bir hoş eylemek, bir hoşeylemek
hüzünlenmek : bir hoş olmak, bir hoşolmak, bulutlanmak, hüzüne kapılmak, içine hüzün çökmek

Bazı H ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hüzünlenmek :

TDK:
nsz Hüzünlü duruma gelmek, hüzün duymak

H ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Hendek (Sakarya)

Kelime Bulma Motoru