H ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve EK ile biten 160 adet kelime bulunuyor.Başında H harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında H harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında H harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Hareketlendirebilmek, Heyecanlandırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Havalandırabilmek, Heyecanlanabilmek, Heyecanlanıvermek

16 Harfli Kelimeler

Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Homojenleştirmek, Hızlandırabilmek, Hinoğluhinleşmek, Hissettirebilmek, Huysuzlaşıvermek

15 Harfli Kelimeler

Heykelleştirmek, Hiddetlendirmek, Hikayeleştirmek, Haberleşebilmek, Hafifletebilmek, Hafifleyebilmek, Hastalanabilmek, Hatırlanabilmek, Hatırlatabilmek, Hatırlatıvermek, Hatırlayabilmek, Hatırlayıvermek, Hazırlanabilmek, Hazırlayabilmek, Hazırlayıvermek, Hedefleyebilmek, Helalleşebilmek, Hesaplaşabilmek, Hesaplayabilmek, Hırpalayabilmek, Hissedilebilmek, Hüzünlenebilmek

14 Harfli Kelimeler

Hafifleştirmek, Heveslendirmek, Hümanistleşmek, Hüzünlendirmek, Haberleştirmek, Hapşırtabilmek, Havalanabilmek

13 Harfli Kelimeler

Hararetlenmek, Hareketlenmek, Hidrojenlemek, Holdingleşmek, Haberleşilmek, Hakkedebilmek, Haklayabilmek, Halledebilmek, Halledivermek, Hapsedebilmek, Hapşırabilmek, Hapşırıvermek, Harcanabilmek, Harcayabilmek, Harcayıvermek, Hasredebilmek, Haşlayabilmek, Havlayabilmek, Haykırabilmek, Hazmedebilmek, Hecelettirmek, Hıçkırabilmek, Hırpanileşmek, Hızlanabilmek, Hicvedebilmek, Hissedebilmek, Hissettirtmek, Homojenleşmek, Hoplatabilmek, Hoşlanabilmek, Hükmedebilmek

12 Harfli Kelimeler

Halsizleşmek, Hançerlenmek, Hapsettirmek, Hevenkleşmek, Hiçleştirmek, Hiddetlenmek, Hissettirmek, Hallettirmek, Hançerletmek, Hayalileşmek, Heyheylenmek, Hibritleşmek, Hislendirmek

11 Harfli Kelimeler

Haberleşmek, Hafifleşmek, Hafifletmek, Hançerlemek, Hapsedilmek, Harekelemek, Hasetlenmek, Haşinleşmek, Hedeflenmek, Helalleşmek, Helmelenmek, Heveslenmek, Hikayelemek, Hissedilmek, Hizipleşmek, Hoşgörmemek, Hoşgörünmek, Hödükleşmek, Höpürdetmek, Hüngürdemek, Hüzünlenmek, Hafifsenmek, Halledilmek, Helmeleşmek

10 Harfli Kelimeler

Haddelemek, Hafiflemek, Hafifsemek, Hainleşmek, Halelenmek, Harelenmek, Heceletmek, Hedeflemek, Hereklemek, Herslenmek, Hilallemek, Hayallemek

9 Harfli Kelimeler

Haccetmek, Haczetmek, Hakketmek, Hallenmek, Halleşmek, Halletmek, Hamdetmek, Hamletmek, Hapsetmek, Haptetmek, Harpetmek, Hasretmek, Hatmetmek, Hazfetmek, Hazletmek, Hazmetmek, Hazzetmek, Hecelemek, Hicvetmek, Hinleşmek, Hislenmek, Hissetmek, Hoşgörmek, Höykürmek, Hükmetmek, Harcetmek, Harflemek, Hayretmek, Hıfzetmek

8 Harfli Kelimeler

Hiçlemek, Hümermek, Haletmek, Hemencek

7 Harfli Kelimeler

Hökelek

6 Harfli Kelimeler

Hendek, Hepyek, Hoptek

5 Harfli Kelimeler

Hanek, Herek

Bazı H ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


hafifleştirmek : hafifletmek
hafifletmek : hafifleştirmek, azaltmak, tahfif etmek, yeğniltmek
hallenmek : değişmek
halletmek : çözmek
hâlsizleşmek : hâlsiz düşmek
hamletmek : yormak
hapsedilmek : kapatılmak, yatmak
hararetlenmek : canlanmak, kızışmak, koyulaşmak
harelenmek : dalgalanmak, menevişlenmek
hazmetmek : sindirmek, katlanmak, dayanmak, sabretmek, sinirlemek
hazzetmek : hoşlanmak
hecelemek : seslemlemek
herslenmek : kızmak
hiddetlenmek : kızmak, öfkelenmek, avşarlamak, avşarlandırmak, avşarlanmak, galeyana gelmek, kan beynine çıkmak, kan beynine sıçramak, öfkeye kapılmak, tersinmek
hislenmek : duygulanmak
hissedilmek : sezilmek
hizipleşmek : klikleşmek
hoşgörmek : cevaz vermek, göz yummak
hoşgörmemek : affetmemek, göz yummamak
hoşgörünmek : can olmak
hümermek : kabarmak
hüzünlendirmek : bir hoş eylemek, bir hoşeylemek

Bazı H ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


haberleşmek :

TDK:
nsz, -le Bir durumu karşılıklı olarak iletmek, karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek

hasetlenmek :
TDK:
nsz Kıskanmak

H ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Hendek (Sakarya)

Kelime Bulma Motoru