GİZ ile başlayan kelimeler

Başında GİZ harfleri bulunan 52 adet kelime bulunuyor.Başında GİZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GİZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GİZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Giziletimcilik, Gizliolmayarak

13 Harfli Kelimeler

Gizdökümlemek, Gizlenebilmek, Gizleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

Gizaçımlamak, Gizlenilecek, Gizyazılamak, Gizlenebilme, Gizleyebilme

11 Harfli Kelimeler

Giziletimci, Gizlenilmek, Gizlenmeyen, Gizemsellik, Gizemsizlik

10 Harfli Kelimeler

Gizemcilik, Gizlemeden, Gizlenilme, Gizlicilik, Gizlilikle, Gizemlilik

9 Harfli Kelimeler

Gizlenmek, Gizlenmiş, Gizsömürü, Gizyazılı, Gizletmek

8 Harfli Kelimeler

Gizdöküm, Gizdüzen, Gizemsel, Gizilgüç, Gizlemek, Gizlemli, Gizlenen, Gizleniş, Gizlenme, Gizleyen, Gizleyiş, Gizlilik, Gizemsiz, Gizletme, Gizliden

7 Harfli Kelimeler

Gizaçım, Gizemci, Gizemli, Gizleme, Gizlice

6 Harfli Kelimeler

Gizlem, Gizmen

5 Harfli Kelimeler

Gizem, Gizil, Gizli

3 Harfli Kelimeler

Giz

Bazı GİZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gizaçım : itiraf
gizaçımlamak : itiraf etmek
gizdöküm : itiraf
gizdökümlemek : itiraf etmek
gizdüzen : komplo
gizem : sır, esrar, yaşru
gizemci : mistik
gizemcilik : mistisizm
gizemli : esrarengiz, esrarlı, orhun
gizemsel : mistik
giziletimci : jurnalcı
giziletimcilik : jurnalcılık
gizilgüç : potansiyel
gizlem : ezoterik
gizleme : inkâr, kamuflâj, örtmece, setir, takiye
gizlemeden : alenen
gizlemek : saklamak, görünmeyecek, hâb-ı, kamufle etmek, maskelemek, peçelemek, perde inmek, perdelemek, setretmek, takıyye, üstüne perde çekmek
gizlemli : ezoterik
gizlenen : mektum
gizlenilecek : maakıl
gizlenilmek : saklanmak, gizlenmek
gizlenmek : gizlenilmek, saklanmak, köşeye sinmek, sipere yatmak
gizlenmeyen : çıplak, örtüsüz
gizlenmiş : saklanmış, batuga, kamufle, mahf?uz

Bazı GİZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


giz :

TDK:
1. isim Sır
"O gün çözer gibi olmuştu Kütahya çinilerindeki dipdiri renklerin gizini." - N. Cumalı

gizlilik :
TDK:
isim Gizli olma durumu, mahremiyet
"Bu işin gizliliği kalmadı."

GİZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Unutuşun Gizil Sığınağı - Yazar: Özenç Esen

Kelime Bulma Motoru