GİR ile başlayan kelimeler

Başında GİR harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.Başında GİR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GİR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GİR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Girişimcilik, Girişimölçer, Giriftzenlik, Girilebilmek, Girişebilmek

11 Harfli Kelimeler

Girişimgücü, Girişkenlik, Giriftarlık, Girilebilme, Girişebilme, Girişkinlik

10 Harfli Kelimeler

Girenlemek, Girintisiz, Girişilmek, Girebilmek, Girişiklik, Girişimsel, Girivermek

9 Harfli Kelimeler

Giranbaha, Girenleme, Girginlik, Giriftlik, Giriftzen, Girilmesi, Girintili, Girişilen, Girişilme, Girişimci, Girdirmek, Girebilme, Giriverme

8 Harfli Kelimeler

Giriftar, Girilmek, Girimlik, Girişken, Girişlik, Girişmek, Girizgah, Girmelik, Girdirme, Girişkin

7 Harfli Kelimeler

Giriliş, Girilme, Girinti, Girişik, Girişim, Girişme, Giritli, Girdisi

6 Harfli Kelimeler

Girdab, Girdap, Girgin, Girift, Girmek, Girmiş

5 Harfli Kelimeler

Giray, Girdi, Giren, Girim, Giriş, Girme

Bazı GİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


giranbaha : değerli
girdâb : farsça
girdap : burgaç, anafor, çevrim
girdi : input
girenlemek : serinlemek
girgin : cerbezeli, pişkin
girginlik : cerbeze
girift : girişik, çapraşık, karışık, dolaşık
girilmesi : memnu mıntaka
girim : girme
giriş : methal, antre, girizgâh, duhuliye, dibace, duhul, uvertür
girişik : girift, çatak
girişim : teşebbüs, girişilen, proje, adım, inisiyatif
girişimci : müteşebbis, ticaret
girişimölçer : interferometre
girişlik : girizgâh
girişmek : ateşle oynamak, davranmak, girmek, kalkışmak, kalkmak, koyulmak, sarılmak, temel atmak, teşebbüs etmek, teşebbüse geçmek, tevessül etmek, tutuşmak, yumulmak
girizgâh : girişlik, giriş
girme : antre

Bazı GİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


girdap :

TDK:
1. isim, coğrafya Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, anafor
2. Tehlikeli yer veya durum
"Biz aksiyonu olmayan teorilerin girdaplarında boğulmuşuzdur." - A. İlhan

girenleme :
TDK:
isim Girenlemek işi

girift :
TDK:
1. sıfat Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
"Girift bir konudur bu, en başta yeni şiir kavramı ile karıştırılır." - M. C. Anday
2. Güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı)
3. isim, müzik Klasik Türk müziğinde kullanılmış, neye benzer bir çalgı

GİR ile başlayan İlçe isimleri

Giresun Merkez (Giresun)

GİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Adam Girdi Şehre Koşarak - Yazar: Tarık Tufan
Kıran Girdi Çınara - Yazar: Kerem Alp Usal

GİR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHKAF - 11: İnkâr edenler, iman edenler hakkında dediler ki: «Bu iş bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi. » Fakat onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için «Bu eski bir yalandır» diyecekler.

Kelime Bulma Motoru