GEN ile biten kelimeler

Sonunda GEN harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.Sonunda GEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda GEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda GEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kıvılkesilgen

11 Harfli Kelimeler

Değiştirgen

10 Harfli Kelimeler

Dikdörtgen, Karagürgen

9 Harfli Kelimeler

Çekmergen, Çevrilgen, Heterogen, Sindirgen

8 Harfli Kelimeler

Bellegen, Burçigen, Bükülgen, Çekingen, Devingen, Direngen, Dokuzgen, Döğüşgen, Dökülgen, Dövülgen, Ettirgen, Geçirgen, İğrengen, İndirgen, İvdirgen, Kemirgen, Sekizgen, Sömürgen, Sürüngen, Terilgen, Törütgen, Türetgen, Yetingen, Yüzergen, Didingen, Köpürgen

7 Harfli Kelimeler

Altıgen, Beregen, Bitigen, Depegen, Dörtgen, Edilgen, Esirgen, Eşingen, Eşitgen, Evirgen, Ezilgen, Gezegen, Köşegen, Övüngen, Özengen, Röntgen, Tölegen, Üşengen, Yedigen, Yelegen

6 Harfli Kelimeler

Beşgen, Bilgen, Birgen, Büzgen, Çevgen, Çingen, Çizgen, Çokgen, Çözgen, Dikgen, Dirgen, Düggen, Erigen, Evegen, Fosgen, Gergen, Gürgen, Sergen, Tezgen, Üregen, Sürgen, Yengen

5 Harfli Kelimeler

Aygen, Begen, Bigen, Çigen, Ergen, Figen, Ongen, Örgen, Özgen, Tegen, Üçgen, Ülgen, Üygen

3 Harfli Kelimeler

Gen

Bazı GEN ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aygen : sevgili, yar, dost, arkadaş
beregen : eli, cömert, verici
beşgen : muhammes
bigen : beğenilen
bilgen : bilen, bilgin, alim
burçigen : böü/tigin, tigin
çevrilgen : konvertibl
çingen : çingene, kıpti
çizgen : saban
çokgen : poligon
çözgen : solvent
değiştirgen : parametre
depegen : tekmeleyen
devingen : hareketli, müteharrik, hareketli, dinamik, cevval, dinamik, mobilize
dikdörtgen : bilezik, mustatil
dirgen : anadut, çatal, diren
dörtgen : dörtkenar, kavşak adası
düggen : dükkan, bakkal
eşitgen : ışitken, işiten, dikkatli
evegen : ivecen, iveğen, had, akut, ıvecen
evirgen : tedbir, tedbirli, dönüşüm, çevirim, pratik

Bazı GEN ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fosgen :

TDK:
isim, kimya Karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu bir gaz

GEN ile biten İlçe isimleri

Mengen (Bolu)

Kelime Bulma Motoru