GAYR ile başlayan kelimeler

Başında GAYR harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.Başında GAYR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GAYR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GAYR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabiliitiraz, Gayrikabilitahmin, Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

15 Harfli Kelimeler

Gayrikabilişifa, Gayretlendirmek

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis, Gayretlendirme

13 Harfli Kelimeler

Gayriihtiyari, Gayrimuhtemel, Gayrimuntazam, Gayriciddilik, Gayrimeşruluk, Gayriresmilik, Gayrişahsilik, Gayritabiilik

12 Harfli Kelimeler

Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip

11 Harfli Kelimeler

Gayretlenme, Gayretlilik, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrimahdut, Gayrimahsus, Gayrimemnun, Gayrimenkul, Gayrimeskun, Gayrimümbit, Gayrimümkün, Gayrimüslim, Gayrimüsmir, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Gayrımeşru, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrikabil, Gayrilayık, Gayrimakul, Gayrimalum, Gayrimesul, Gayrimeşru, Gayrimezru, Gayrisıhhi, Gayrişuuri, Gayrivarit, Gayrivazıh, Gayriresmi, Gayrişahsi, Gayritabii

9 Harfli Kelimeler

Gayretkeş, Gayretsiz, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki

8 Harfli Kelimeler

Gayretli

6 Harfli Kelimeler

Gayret

5 Harfli Kelimeler

Gayrı, Gayri

4 Harfli Kelimeler

Gayr

Bazı GAYR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gayr : başkası, yabancı
gayretkeş : çalışkan, kayıran
gayretli : çalışkan, acar, aşur, ceben, çabacı, çigen, çigendik, gayur
gayrı : artık, başka, diğer, gayri
gayrımeşru : gayrimeşru
gayriahlâkî : ahlâksızca
gayriciddî : lâubalî, ciddiyetsiz
gayriihtiyarî : istemeksizin, düşünmeden
gayriiradî : istençsiz, iradesiz, istenç dışı
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrikabilikıyas : karşılaştırılamaz, ölçülemez, bambaşka
gayrikabilişifa : onulmaz
gayrikabilitahmin : kestirilemez, beklenmedik
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikanunî : yasa dışı
gayrikıyasî : kuralsız
gayrilâyık : yakışmaz, yakışıksız
gayrimakul : saçma
gayrimalûm : bilinmeyen, bilinmez, bilinmedik
gayrimemnun : kızgın, hoşnutsuz, küskün, kırgın, sızlanan
gayrimeşru : kurallara, yolsuz, evlilik dışı

Bazı GAYR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gayriiradî :

TDK:
gayriiradi

gayrişahsî :
TDK:
gayrişahsi

Kelime Bulma Motoru