G ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında G harfi bulunan ve İK ile biten 240 adet kelime bulunuyor.Başında G harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında G harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında G harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gastroenterolojik

16 Harfli Kelimeler

Gerdaniyebuselik

15 Harfli Kelimeler

Geçiştirmecilik

14 Harfli Kelimeler

Geçmişseverlik, Giziletimcilik, Gösterişsizlik, Gözetleyicilik, Gelişigüzellik

13 Harfli Kelimeler

Geçirimsizlik, Göreneksizlik, Görevselcilik, Gösterişçilik, Gösterişlilik, Göstermecilik, Gözeneksizlik, Gündelikçilik, Galvanizcilik, Garantisizlik, Gayriciddilik, Gayriresmilik, Gayrişahsilik, Gayritabiilik, Geleneksellik, Geleneksizlik, Gelinlikçilik, Genelgeçerlik, Gerekçesizlik, Gerilimsizlik, Görülmemişlik, Güçbeğenirlik, Güvencesizlik

12 Harfli Kelimeler

Gayretkeşlik, Gayretsizlik, Geçirimlilik, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gepegencecik, Gerekircilik, Girişimcilik, Görenekçilik, Gözeneklilik, Gözlemecilik, Güllabicilik, Güvenilirlik, Gelişimcilik, Getirimcilik, Gezdiricilik, Giriftzenlik, Giydiricilik, Görkemsizlik, Görüşmecilik, Göstericilik, Greydercilik, Güvencecilik

11 Harfli Kelimeler

Gailesizlik, Gangsterlik, Gayretlilik, Gazetecilik, Geçersizlik, Geçimsizlik, Geçirgenlik, Gerçekçilik, Gereksizlik, Germanistik, Gevrekçilik, Gezgincilik, Gidergenlik, Girişkenlik, Gömlekçilik, Görececilik, Görevdeşlik, Görevsizlik, Görmemezlik, Görmemişlik, Göstermelik, Gövdesizlik, Gözetmenlik, Gözlemcilik, Gurbetçilik, Gücenmişlik, Güdericilik, Güneşsizlik, Güvensizlik, Güvercinlik, Galericilik, Gecikmişlik, Geçişkenlik, Geçişsizlik, Gelirsizlik, Gelişkinlik, Gelişmişlik, Gıybetçilik, Girişkinlik, Giysisizlik, Gizemsellik, Gizemsizlik, Glasyolojik, Gölgesizlik, Gönençlilik, Görecelilik, Görkemlilik, Görünmezlik, Gözeticilik, Grafikçilik, Grafikerlik, Gramercilik, Gülümserlik

10 Harfli Kelimeler

Geçerlilik, Geçilirlik, Geçimlilik, Generallik, Gerekliıik, Gereklilik, Gezegencik, Gezimcilik, Gizemcilik, Gizlicilik, Görevcilik, Görevlilik, Görülmedik, Görümcelik, Gudubetlik, Güceniklik, Günübirlik, Güreşçilik, Güvencelik, Güvenirlik, Güvenmelik, Gayesizlik, Geçişlilik, Gediklilik, Gelirlilik, Genelcilik, Girişiklik, Giyiniklik, Gizemlilik, Göbeklilik, Gövdelilik, Grafolojik, Güftecilik, Güvenlilik

9 Harfli Kelimeler

Gazetelik, Geçicilik, Geçkinlik, Gemicilik, Genbirlik, Geometrik, Gerçeklik, Gerginlik, Gericilik, Gevezelik, Gevreklik, Gevşeklik, Gezginlik, Gezicilik, Girginlik, Giriftlik, Göçebelik, Göçmenlik, Gömleklik, Görecelik, Görecilik, Görelilik, Görmezlik, Gurbetlik, Güncellik, Gürecilik, Güveyilik, Gayelilik, Gececilik, Geçmezlik, Geoteknik, Gerdellik, Gerzeklik, Gidicilik, Globallik, Goşistlik, Gökçeklik, Görsellik, Grevcilik, Güzidelik

8 Harfli Kelimeler

Gadirlik, Gafillik, Gariplik, Gebeşlik, Geçerlik, Geçimlik, Geçişlik, Geçitlik, Geçmelik, Gelincik, Gelinlik, Gencecik, Genellik, Genişlik, Gereklik, Gevenlik, Gevrecik, Girimlik, Girişlik, Girmelik, Giysilik, Gizlilik, Gölgelik, Gübrelik, Güleçlik, Güncelik, Gündelik, Güneşlik, Güvenlik, Güveylik, Güzellik, Göçerlik, Gözdelik, Gramatik

7 Harfli Kelimeler

Gabilik, Gaiplik, Gazilik, Gebelik, Geberik, Gecelik, Gemilik, Gençlik, Genetik, Gerilik, Gezilik, Girişik, Giyinik, Görelik, Gücenik, Güneğik, Gürelik, Ganilik

6 Harfli Kelimeler

Genlik, Gezlik, Grafik

5 Harfli Kelimeler

Gedik, Geyik, Gıdik, Gotik

Bazı G ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gazilik : yiğitlik
gebelik : hamilelik
geberik : ölü, ölmüş
gecelik : gömlek, şile bezi
geçimlik : nafaka, azuk
geçişlik : pasaport
gelincik : sansargillerden, mezgitgillerden, yılancık, arpacık, gün gülü, ikiçenekliler, sansargiller
gemilik : tersane
gençlik : cahillik, cahillik etmek, şebabet, toy, yaş, yaşıl, yeniyetmelik
gepegencecik : körpe
gerçekçilik : realizm
gereksizlik : lüzumsuzluk
gericilik : irtica, ticanî
gezimcilik : aristotelesçilik, peripatetizm
gıdik : oğlak
girimlik : duhuliye kartı
girişlik : girizgâh
gotik : gotça, barbarca
görecelik : izafîlik, izamik, rölâtivizm
görecilik : bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm, görececilik
görevdeşlik : sinerji
görevlilik : memurluk
gösterişlilik : ihtişam, şan, vechet
gürelik : takat, kuvvet

Bazı G ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


geçirgenlik :

TDK:
1. isim Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği
"Kalkerli topraklarda geçirgenlik yoktur."
2. gök bilimi Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi
3. jeoloji Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik

gevreklik :
TDK:
1. isim Gevrek olma durumu
2. fizik Bir maddenin kolay kırılabilir olma durumu

G ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

Germencik (Aydın)
Gemlik (Bursa)

Kelime Bulma Motoru