G ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında G harfi bulunan ve EK ile biten 473 adet kelime bulunuyor.Başında G harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında G harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında G harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Görevlendirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirebilmek, Güncelleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek, Görevlendirebilmek, Güzelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Garantileyebilmek, Geliştirilebilmek, Görüntüleyebilmek

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Gerçekleşebilmek, Gözlemleyebilmek, Güçlendirebilmek, Güncelleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerginleştirmek, Gıptasınıçekmek, Göçmenleştirmek, Güçsüzleştirmek, Gülünçleştirmek, Gümrüklendirmek, Güncelleştirmek, Gayretlendirmek, Geciktirebilmek, Geçindirebilmek, Geçiştirebilmek, Geliştirebilmek, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek, Globalleştirmek, Göğüsleyebilmek, Gölgeleyebilmek, Gönderilebilmek, Görüştürebilmek, Gösterilebilmek, Gözetleyebilmek, Gururlanabilmek, Gülümseyebilmek, Gülümseyivermek, Güneşlenebilmek, Güzelleşebilmek

14 Harfli Kelimeler

Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gölgelendirmek, Görevlendirmek, Güçlendirilmek, Güzelleştirmek, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek, Giderilebilmek, Gönüllendirmek, Görüşülebilmek, Güneşlendirmek, Güvenilebilmek

13 Harfli Kelimeler

Galvanizlemek, Geciktirilmek, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gizdökümlemek, Gönendirilmek, Görüştürülmek, Gösterimlemek, Gözlemleyerek, Gümbürdeyerek, Garantiletmek, Gazlayabilmek, Gebertebilmek, Gerdirebilmek, Getirtebilmek, Gevşetebilmek, Gevşeyebilmek, Gezdirebilmek, Giydirebilmek, Gizlenebilmek, Gizleyebilmek, Gönderebilmek, Gönderivermek, Gördürebilmek, Görüntülenmek, Görüntületmek, Gösterebilmek, Gösterivermek, Gözlenebilmek, Gözleyebilmek, Güçlenebilmek, Güldürebilmek, Güreştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Garantilemek, Gayretlenmek, Genişleterek, Genleştirmek, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerginleşmek, Gevezelenmek, Gizlenilecek, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirtmek, Görünmeyecek, Görüntülemek, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Gülünçleşmek, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gürbüzleşmek, Gecikebilmek, Geçilebilmek, Geçinebilmek, Geçirebilmek, Geçirivermek, Geğirebilmek, Gelişebilmek, Gelişivermek, Getirebilmek, Getirivermek, Getirttirmek, Gezinebilmek, Giderebilmek, Giderivermek, Gidilebilmek, Girilebilmek, Girişebilmek, Giyinebilmek, Giyinivermek, Gömülebilmek, Gömülüvermek, Görülebilmek, Görünebilmek, Görünüvermek, Görüşebilmek, Götürebilmek, Gözetebilmek, Gözükebilmek, Güncellenmek, Güncelletmek, Güreşebilmek, Gürleştirmek, Güvenebilmek

11 Harfli Kelimeler

Garipleşmek, Gazellenmek, Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçgeçlemek, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gerektirmek, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Giydirilmek, Gizlenilmek, Göbeklenmek, Gölgelenmek, Gönderilmek, Gönendirmek, Gönüllenmek, Görevlenmek, Görgülenmek, Görünçlemek, Görüştürmek, Gösterilmek, Gövdelenmek, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözettirmek, Gözlemlemek, Gübrelenmek, Gücendirmek, Güderilemek, Güdükleşmek, Gümbürdemek, Gümrüklemek, Gümüşlenmek, Gümüşletmek, Güncellemek, Güneşlenmek, Güneşletmek, Güreştirmek, Güvendirmek, Güvenilerek, Güzelleşmek, Garipsenmek, Geçerlenmek, Genellenmek, Göğüslenmek, Göğüsleşmek, Gübreletmek, Gülümsetmek

10 Harfli Kelimeler

Garipsemek, Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçilmemek, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Genişlemek, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Giderilmek, Girenlemek, Girişilmek, Göçürülmek, Göğüslemek, Gölgelemek, Göndertmek, Gönyelemek, Görünmemek, Görüşmemek, Görüşülmek, Göstertmek, Götürülmek, Gözetilmek, Gözetlemek, Gübrelemek, Gübürdemek, Gücemlemek, Gücenilmek, Gücümsemek, Güdümlemek, Gülümsemek, Gülüşülmek, Gümüşlemek, Güneşlemek, Güreşilmek, Gürüldemek, Güvelenmek, Güvenilmek, Güvenmemek, Geçebilmek, Geçivermek, Gelebilmek, Gelivermek, Gerdirtmek, Gerebilmek, Gezebilmek, Gidebilmek, Gidivermek, Girebilmek, Girivermek, Giyebilmek, Giyivermek, Göçebilmek, Gömebilmek, Gömüvermek, Gördürtmek, Görebilmek, Görüvermek, Güdebilmek, Güdülenmek, Güldürtmek, Gülebilmek, Gülüvermek, Günülenmek

9 Harfli Kelimeler

Gadretmek, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gebertmek, Gecelemek, Geçirtmek, Gemlenmek, Gencelmek, Genleşmek, Gerdirmek, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevretmek, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gidememek, Gidertmek, Giydirmek, Gizlenmek, Göçertmek, Göçürtmek, Göllenmek, Gölleşmek, Gömülemek, Göndermek, Gördürmek, Görememek, Göresimek, Göstermek, Götürtmek, Gözlenmek, Gözletmek, Gusletmek, Güçlenmek, Güçleşmek, Güçsünmek, Güdelemek, Güdülemek, Güldürmek, Gümletmek, Günülemek, Gürleşmek, Güvenecek, Güvenerek, Geğirtmek, Girdirmek, Gizletmek, Güllenmek, Gürletmek

8 Harfli Kelimeler

Gebermek, Gecikmek, Geçilmek, Geçinmek, Geçirmek, Geçişmek, Gedilmek, Geğirmek, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Genelmek, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gicişmek, Gidermek, Gidilmek, Gidişmek, Girilmek, Girişmek, Gitmemek, Giyilmek, Giyinmek, Gizlemek, Göçermek, Göçürmek, Göğermek, Gölermek, Göllemek, Gömülmek, Gönenmek, Görelmek, Görmemek, Görülmek, Görünmek, Görüşmek, Götürmek, Gövermek, Göynümek, Göyünmek, Gözetlek, Gözetmek, Gözlemek, Gözükmek, Gücenmek, Güdülmek, Gülencek, Gülünmek, Gülüşmek, Gümbedek, Gümlemek, Günlemek, Güreşmek, Gürlemek, Gürpedek, Güvenmek, Güzlemek

7 Harfli Kelimeler

Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gerilek, Gezerek, Gezinek, Gidenek, Giderek, Giyecek, Göbelek, Görenek, Gözemek, Gözenek, Gözüpek, Gülerek

6 Harfli Kelimeler

Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezmek, Gıccek, Girmek, Gitmek, Giymek, Göçmek, Göğçek, Gökçek, Gömlek, Gömmek, Gördek, Görmek, Göymek, Göynek, Gülmek, Güncek, Gürlek, Gütmek, Güzlek

5 Harfli Kelimeler

Geçek, Gedek, Gelek, Gerek, Gıjek, Göbek, Göcek, Gölek, Gövek, Güdek, Gülek

4 Harfli Kelimeler

Grek

Bazı G ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gebermek : ölmek, mürd olmak, mürt olmak, zıbarmak
geciktirmek : ağırdan almak, engel olmak, ferdaya salmak, savsaklamak, tehir etmek
geçgeçlemek : geçgeç yapmak
gencelmek : gençleşmek
gerekmek : icap etmek, iktiza etmek, şart olmak, terettüp etmek
gerilmek : öfkelenmek, sinirlenmek, kızmak, kasılmak, sünmek
gıccek : kabak kemane
gıjek : kabak kemane
gıptasınıçekmek : imrenmek, özenmek
gidenek : prosedür
gidişmek : kaşınmak, gicişmek
girenlemek : serinlemek
gizlemek : saklamak, görünmeyecek, hâb-ı, kamufle etmek, maskelemek, peçelemek, perde inmek, perdelemek, setretmek, takıyye, üstüne perde çekmek
gizlenilecek : maakıl
gökçek : güzel, göğçek
görünmeyecek : gizlemek, kamufle
göynek : gömlek
gözenek : mesame, pencere, örgüde, ajur
gözetlemek : korumak

Bazı G ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gazellenmek :

TDK:
1. nsz Ağaç yapraklarını dökmek
2. Yaprak sararıp kurumak

girenlemek :
TDK:
nsz Hava bulutlanmak, serinlemek

gücendirmek :
TDK:
-i Gücenmesine yol açmak, gönlünü kırmak, incitmek
"Bazı şairleri kırmaktan, gücendirmekten çekindiğimden değil, haksızlık olacağına inandığımdan başvurmuyorum bu yola." - N. Cumalı

G ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Göynücek (Amasya)
Gemerek (Sivas)

G ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MEARİC - 1, 2, 3: Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!  .
ANKEBUT - 10: İnsanlardan kimi vardır ki: «Allah'a inandık» der; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, mutlaka, «Doğrusu biz de sizinle beraberdik» derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir?  .
ALİ İMRAN - 139: Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

Kelime Bulma Motoru