G ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında G harfi bulunan ve EK ile biten 473 adet kelime bulunuyor.Başında G harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında G harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında G harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Görevlendirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirebilmek, Güncelleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek, Görevlendirebilmek, Güzelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Garantileyebilmek, Geliştirilebilmek, Görüntüleyebilmek

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Gerçekleşebilmek, Gözlemleyebilmek, Güçlendirebilmek, Güncelleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerginleştirmek, Gıptasınıçekmek, Göçmenleştirmek, Güçsüzleştirmek, Gülünçleştirmek, Gümrüklendirmek, Güncelleştirmek, Gayretlendirmek, Geciktirebilmek, Geçindirebilmek, Geçiştirebilmek, Geliştirebilmek, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek, Globalleştirmek, Göğüsleyebilmek, Gölgeleyebilmek, Gönderilebilmek, Görüştürebilmek, Gösterilebilmek, Gözetleyebilmek, Gururlanabilmek, Gülümseyebilmek, Gülümseyivermek, Güneşlenebilmek, Güzelleşebilmek

14 Harfli Kelimeler

Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gölgelendirmek, Görevlendirmek, Güçlendirilmek, Güzelleştirmek, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek, Giderilebilmek, Gönüllendirmek, Görüşülebilmek, Güneşlendirmek, Güvenilebilmek

13 Harfli Kelimeler

Galvanizlemek, Geciktirilmek, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gizdökümlemek, Gönendirilmek, Görüştürülmek, Gösterimlemek, Gözlemleyerek, Gümbürdeyerek, Garantiletmek, Gazlayabilmek, Gebertebilmek, Gerdirebilmek, Getirtebilmek, Gevşetebilmek, Gevşeyebilmek, Gezdirebilmek, Giydirebilmek, Gizlenebilmek, Gizleyebilmek, Gönderebilmek, Gönderivermek, Gördürebilmek, Görüntülenmek, Görüntületmek, Gösterebilmek, Gösterivermek, Gözlenebilmek, Gözleyebilmek, Güçlenebilmek, Güldürebilmek, Güreştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Garantilemek, Gayretlenmek, Genişleterek, Genleştirmek, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerginleşmek, Gevezelenmek, Gizlenilecek, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirtmek, Görünmeyecek, Görüntülemek, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Gülünçleşmek, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gürbüzleşmek, Gecikebilmek, Geçilebilmek, Geçinebilmek, Geçirebilmek, Geçirivermek, Geğirebilmek, Gelişebilmek, Gelişivermek, Getirebilmek, Getirivermek, Getirttirmek, Gezinebilmek, Giderebilmek, Giderivermek, Gidilebilmek, Girilebilmek, Girişebilmek, Giyinebilmek, Giyinivermek, Gömülebilmek, Gömülüvermek, Görülebilmek, Görünebilmek, Görünüvermek, Görüşebilmek, Götürebilmek, Gözetebilmek, Gözükebilmek, Güncellenmek, Güncelletmek, Güreşebilmek, Gürleştirmek, Güvenebilmek

11 Harfli Kelimeler

Garipleşmek, Gazellenmek, Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçgeçlemek, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gerektirmek, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Giydirilmek, Gizlenilmek, Göbeklenmek, Gölgelenmek, Gönderilmek, Gönendirmek, Gönüllenmek, Görevlenmek, Görgülenmek, Görünçlemek, Görüştürmek, Gösterilmek, Gövdelenmek, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözettirmek, Gözlemlemek, Gübrelenmek, Gücendirmek, Güderilemek, Güdükleşmek, Gümbürdemek, Gümrüklemek, Gümüşlenmek, Gümüşletmek, Güncellemek, Güneşlenmek, Güneşletmek, Güreştirmek, Güvendirmek, Güvenilerek, Güzelleşmek, Garipsenmek, Geçerlenmek, Genellenmek, Göğüslenmek, Göğüsleşmek, Gübreletmek, Gülümsetmek

10 Harfli Kelimeler

Garipsemek, Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçilmemek, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Genişlemek, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Giderilmek, Girenlemek, Girişilmek, Göçürülmek, Göğüslemek, Gölgelemek, Göndertmek, Gönyelemek, Görünmemek, Görüşmemek, Görüşülmek, Göstertmek, Götürülmek, Gözetilmek, Gözetlemek, Gübrelemek, Gübürdemek, Gücemlemek, Gücenilmek, Gücümsemek, Güdümlemek, Gülümsemek, Gülüşülmek, Gümüşlemek, Güneşlemek, Güreşilmek, Gürüldemek, Güvelenmek, Güvenilmek, Güvenmemek, Geçebilmek, Geçivermek, Gelebilmek, Gelivermek, Gerdirtmek, Gerebilmek, Gezebilmek, Gidebilmek, Gidivermek, Girebilmek, Girivermek, Giyebilmek, Giyivermek, Göçebilmek, Gömebilmek, Gömüvermek, Gördürtmek, Görebilmek, Görüvermek, Güdebilmek, Güdülenmek, Güldürtmek, Gülebilmek, Gülüvermek, Günülenmek

9 Harfli Kelimeler

Gadretmek, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gebertmek, Gecelemek, Geçirtmek, Gemlenmek, Gencelmek, Genleşmek, Gerdirmek, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevretmek, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gidememek, Gidertmek, Giydirmek, Gizlenmek, Göçertmek, Göçürtmek, Göllenmek, Gölleşmek, Gömülemek, Göndermek, Gördürmek, Görememek, Göresimek, Göstermek, Götürtmek, Gözlenmek, Gözletmek, Gusletmek, Güçlenmek, Güçleşmek, Güçsünmek, Güdelemek, Güdülemek, Güldürmek, Gümletmek, Günülemek, Gürleşmek, Güvenecek, Güvenerek, Geğirtmek, Girdirmek, Gizletmek, Güllenmek, Gürletmek

8 Harfli Kelimeler

Gebermek, Gecikmek, Geçilmek, Geçinmek, Geçirmek, Geçişmek, Gedilmek, Geğirmek, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Genelmek, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gicişmek, Gidermek, Gidilmek, Gidişmek, Girilmek, Girişmek, Gitmemek, Giyilmek, Giyinmek, Gizlemek, Göçermek, Göçürmek, Göğermek, Gölermek, Göllemek, Gömülmek, Gönenmek, Görelmek, Görmemek, Görülmek, Görünmek, Görüşmek, Götürmek, Gövermek, Göynümek, Göyünmek, Gözetlek, Gözetmek, Gözlemek, Gözükmek, Gücenmek, Güdülmek, Gülencek, Gülünmek, Gülüşmek, Gümbedek, Gümlemek, Günlemek, Güreşmek, Gürlemek, Gürpedek, Güvenmek, Güzlemek

7 Harfli Kelimeler

Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gerilek, Gezerek, Gezinek, Gidenek, Giderek, Giyecek, Göbelek, Görenek, Gözemek, Gözenek, Gözüpek, Gülerek

6 Harfli Kelimeler

Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezmek, Gıccek, Girmek, Gitmek, Giymek, Göçmek, Göğçek, Gökçek, Gömlek, Gömmek, Gördek, Görmek, Göymek, Göynek, Gülmek, Güncek, Gürlek, Gütmek, Güzlek

5 Harfli Kelimeler

Geçek, Gedek, Gelek, Gerek, Gıjek, Göbek, Göcek, Gölek, Gövek, Güdek, Gülek

4 Harfli Kelimeler

Grek

Bazı G ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gaspetmek : zorla
gelişememek : küsmek, yerinde saymak
genelleşmek : taammüm etmek, yayılmak
genişletmek : bollatmak, büyütmek, sebf, tevsi etmek
gerçek : hakikî, temel, başlıca, asıl, gerçeklik, realite, düşünülen, tasarımlanan, sahici, ciddî, çın, doğru, essah, fiziksel, hak, hakıkat, hakikat, otantik, özbeöz, reel, sadık, sağlam, sağlıklı, sahih, şeniyet, tam
gezerek : dolanı dolanı
giderek : gittikçe, tedricen, gitgide, gün günden, tedricî olarak, zamanla
gizlenilmek : saklanmak, gizlenmek
göçermek : değiştirmek, göçürmek, devretmek
göçürmek : çökertmek, göçermek
göğüslemek : direnmek

Bazı G ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


giyecek :

TDK:
isim Giysi

gördek :
TDK:
isim, hayvan bilimi Acı balık

görevlenmek :
TDK:
nsz, -le Görev almak

G ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Göynücek (Amasya)
Gemerek (Sivas)

G ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bok Yoluna Gitmek - Yazar: Erich Kastner
Bu Oyunda Gitmek Vardı - Yazar: Mario Levi
Göklerde Eriyip Gitmek İsterdim - Yazar: Jose Marti
Aşktır Gitmek - Yazar: Semih Özgenel
Eve Gitmek İstemediğim Günler - Yazar: Bülent Ata
Gitmek İçin Gelir Aşk - Yazar: Elif Gamze Bozo
Hiç Bir Yere Gitmek Ya Da Hosça Kal Pitt - Yazar: A. Kadir Konuk
İlticacı İzine Gitmek İsterse - Yazar: Atilla Keskin
Gitmek İstiyorum - Yazar: Canberk

G ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 153: O zaman Peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz, durmadan (savaş alanından) uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. (Allah) size keder üstüne keder verdi ki, bundan dolayı gerek elinizden gidene, gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
NEML - 19: (Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.
HAC - 27, 28: İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe'ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.

Kelime Bulma Motoru