G ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında G harfi bulunan ve EK ile biten 473 adet kelime bulunuyor.Başında G harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında G harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında G harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Görevlendirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirebilmek, Güncelleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek, Görevlendirebilmek, Güzelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Garantileyebilmek, Geliştirilebilmek, Görüntüleyebilmek

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Gerçekleşebilmek, Gözlemleyebilmek, Güçlendirebilmek, Güncelleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerginleştirmek, Gıptasınıçekmek, Göçmenleştirmek, Güçsüzleştirmek, Gülünçleştirmek, Gümrüklendirmek, Güncelleştirmek, Gayretlendirmek, Geciktirebilmek, Geçindirebilmek, Geçiştirebilmek, Geliştirebilmek, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek, Globalleştirmek, Göğüsleyebilmek, Gölgeleyebilmek, Gönderilebilmek, Görüştürebilmek, Gösterilebilmek, Gözetleyebilmek, Gururlanabilmek, Gülümseyebilmek, Gülümseyivermek, Güneşlenebilmek, Güzelleşebilmek

14 Harfli Kelimeler

Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gölgelendirmek, Görevlendirmek, Güçlendirilmek, Güzelleştirmek, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek, Giderilebilmek, Gönüllendirmek, Görüşülebilmek, Güneşlendirmek, Güvenilebilmek

13 Harfli Kelimeler

Galvanizlemek, Geciktirilmek, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gizdökümlemek, Gönendirilmek, Görüştürülmek, Gösterimlemek, Gözlemleyerek, Gümbürdeyerek, Garantiletmek, Gazlayabilmek, Gebertebilmek, Gerdirebilmek, Getirtebilmek, Gevşetebilmek, Gevşeyebilmek, Gezdirebilmek, Giydirebilmek, Gizlenebilmek, Gizleyebilmek, Gönderebilmek, Gönderivermek, Gördürebilmek, Görüntülenmek, Görüntületmek, Gösterebilmek, Gösterivermek, Gözlenebilmek, Gözleyebilmek, Güçlenebilmek, Güldürebilmek, Güreştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Garantilemek, Gayretlenmek, Genişleterek, Genleştirmek, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerginleşmek, Gevezelenmek, Gizlenilecek, Globalleşmek, Göçebeleşmek, Göçmenleşmek, Gönendirtmek, Görünmeyecek, Görüntülemek, Güçlendirmek, Güçleştirmek, Güçsüzleşmek, Gülünçleşmek, Gümbürdetmek, Gümrüklenmek, Gümüşileşmek, Gümüşüleşmek, Güncelleşmek, Gürbüzleşmek, Gecikebilmek, Geçilebilmek, Geçinebilmek, Geçirebilmek, Geçirivermek, Geğirebilmek, Gelişebilmek, Gelişivermek, Getirebilmek, Getirivermek, Getirttirmek, Gezinebilmek, Giderebilmek, Giderivermek, Gidilebilmek, Girilebilmek, Girişebilmek, Giyinebilmek, Giyinivermek, Gömülebilmek, Gömülüvermek, Görülebilmek, Görünebilmek, Görünüvermek, Görüşebilmek, Götürebilmek, Gözetebilmek, Gözükebilmek, Güncellenmek, Güncelletmek, Güreşebilmek, Gürleştirmek, Güvenebilmek

11 Harfli Kelimeler

Garipleşmek, Gazellenmek, Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçgeçlemek, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gerektirmek, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Giydirilmek, Gizlenilmek, Göbeklenmek, Gölgelenmek, Gönderilmek, Gönendirmek, Gönüllenmek, Görevlenmek, Görgülenmek, Görünçlemek, Görüştürmek, Gösterilmek, Gövdelenmek, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözettirmek, Gözlemlemek, Gübrelenmek, Gücendirmek, Güderilemek, Güdükleşmek, Gümbürdemek, Gümrüklemek, Gümüşlenmek, Gümüşletmek, Güncellemek, Güneşlenmek, Güneşletmek, Güreştirmek, Güvendirmek, Güvenilerek, Güzelleşmek, Garipsenmek, Geçerlenmek, Genellenmek, Göğüslenmek, Göğüsleşmek, Gübreletmek, Gülümsetmek

10 Harfli Kelimeler

Garipsemek, Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçilmemek, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Genişlemek, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Giderilmek, Girenlemek, Girişilmek, Göçürülmek, Göğüslemek, Gölgelemek, Göndertmek, Gönyelemek, Görünmemek, Görüşmemek, Görüşülmek, Göstertmek, Götürülmek, Gözetilmek, Gözetlemek, Gübrelemek, Gübürdemek, Gücemlemek, Gücenilmek, Gücümsemek, Güdümlemek, Gülümsemek, Gülüşülmek, Gümüşlemek, Güneşlemek, Güreşilmek, Gürüldemek, Güvelenmek, Güvenilmek, Güvenmemek, Geçebilmek, Geçivermek, Gelebilmek, Gelivermek, Gerdirtmek, Gerebilmek, Gezebilmek, Gidebilmek, Gidivermek, Girebilmek, Girivermek, Giyebilmek, Giyivermek, Göçebilmek, Gömebilmek, Gömüvermek, Gördürtmek, Görebilmek, Görüvermek, Güdebilmek, Güdülenmek, Güldürtmek, Gülebilmek, Gülüvermek, Günülenmek

9 Harfli Kelimeler

Gadretmek, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gebertmek, Gecelemek, Geçirtmek, Gemlenmek, Gencelmek, Genleşmek, Gerdirmek, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevretmek, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gidememek, Gidertmek, Giydirmek, Gizlenmek, Göçertmek, Göçürtmek, Göllenmek, Gölleşmek, Gömülemek, Göndermek, Gördürmek, Görememek, Göresimek, Göstermek, Götürtmek, Gözlenmek, Gözletmek, Gusletmek, Güçlenmek, Güçleşmek, Güçsünmek, Güdelemek, Güdülemek, Güldürmek, Gümletmek, Günülemek, Gürleşmek, Güvenecek, Güvenerek, Geğirtmek, Girdirmek, Gizletmek, Güllenmek, Gürletmek

8 Harfli Kelimeler

Gebermek, Gecikmek, Geçilmek, Geçinmek, Geçirmek, Geçişmek, Gedilmek, Geğirmek, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Genelmek, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gicişmek, Gidermek, Gidilmek, Gidişmek, Girilmek, Girişmek, Gitmemek, Giyilmek, Giyinmek, Gizlemek, Göçermek, Göçürmek, Göğermek, Gölermek, Göllemek, Gömülmek, Gönenmek, Görelmek, Görmemek, Görülmek, Görünmek, Görüşmek, Götürmek, Gövermek, Göynümek, Göyünmek, Gözetlek, Gözetmek, Gözlemek, Gözükmek, Gücenmek, Güdülmek, Gülencek, Gülünmek, Gülüşmek, Gümbedek, Gümlemek, Günlemek, Güreşmek, Gürlemek, Gürpedek, Güvenmek, Güzlemek

7 Harfli Kelimeler

Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gerilek, Gezerek, Gezinek, Gidenek, Giderek, Giyecek, Göbelek, Görenek, Gözemek, Gözenek, Gözüpek, Gülerek

6 Harfli Kelimeler

Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezmek, Gıccek, Girmek, Gitmek, Giymek, Göçmek, Göğçek, Gökçek, Gömlek, Gömmek, Gördek, Görmek, Göymek, Göynek, Gülmek, Güncek, Gürlek, Gütmek, Güzlek

5 Harfli Kelimeler

Geçek, Gedek, Gelek, Gerek, Gıjek, Göbek, Göcek, Gölek, Gövek, Güdek, Gülek

4 Harfli Kelimeler

Grek

Bazı G ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gadretmek : haksızlık etmek
gasbetmek : kapmak
gaspetmek : zorla
geçenek : koridor, aralık
geçgeçlemek : geçgeç yapmak
gelişememek : küsmek, yerinde saymak
geliştirmek : imar etmek, inkişaf ettirmek, işlemek, yetiştirmek, yükseltmek
genellemek : tamim etmek
genişleterek : uzun uzadıya
gidememek : yolundan kalmak
gidenek : prosedür
girişmek : ateşle oynamak, davranmak, girmek, kalkışmak, kalkmak, koyulmak, sarılmak, temel atmak, teşebbüs etmek, teşebbüse geçmek, tevessül etmek, tutuşmak, yumulmak
giyecek : giysi, giyim, astar, boyacı, düğme, esvap, göcek, kıyafet, kuşantı, önlük, paçavra, roba, ruba, sosyal yardım, üst, üst baş
gizlenilecek : maakıl
gizlenilmek : saklanmak, gizlenmek
göndermek : ulaşmak

Bazı G ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


güdek :

TDK:
isim Amaçlanan sonuç, güdülen şey

güzlek :
TDK:
1. isim Güz yağmuru
2. Güz mevsiminin geçirildiği yer
3. Havaların soğuması üzerine yaylalardan dönen hayvanların otlatılması ve bir süre barındırılması için ayrılmış, dağ eteklerinde bulunan mera

G ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Göynücek (Amasya)
Gemerek (Sivas)

Kelime Bulma Motoru