GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 111 adet kelime bulunuyor.Başında GÖZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GÖZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GÖZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gözlemleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gözetleyebilmek, Gözlemleyebilme

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik, Gözetleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek, Gözlenebilmek, Gözleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik, Gözetebilmek, Gözlenebilme, Gözleyebilme, Gözlüksüzlük, Gözükebilmek

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük, Gözetebilme, Gözeticilik, Gözlemleyiş, Gözlüklülük, Gözükebilme

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası, Gözdemiri, Gözsüzlük

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek, Gözdelik

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı, Gözeler, Gözüküş

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu, Gözeli

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gözalıcı : balkın, frapan, pitoresk
gözalıcılık : frapanlık, pitoresk
gözceğen : ufuk
gözcülük : dikizcilik, erketecilik, erketelik
gözde : beğenilen, başbağ, billûr cisim, flaş, sarı benek
gözden : araştırılmak
gözenekli : ajurlu
gözer : buğday
gözeten : hami, karayan
gözetleme : dikiz, tarassut
gözetleyici : dideban, dikizci
gözetme : himaye, kayıt, nezaret, vikaye
gözetmek : kollamak, kayırmak, beklemek, korumak, bakmak, ayrıtutmak, göz kulak olmak, himaye etmek, mukayyet olmak, sakınmak
gözetmen : mubassır, sürveyan
gözleme : tarassut, intizar
gözlemlemek : gözlemek, müşahede etmek
gözsüz : görmez, âmâ, kör
gözucu : dide
gözükara : akşit
gözükme : falya, tezahür

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gözaltı :

TDK:
1. isim, hukuk Birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, gözetim, nezaret
2. Denetleme
"Çocuğum bu sürekli gözaltından huzursuz oluyor, ben sinir küpüne dönüyorum." - A. Kulin

gözcü :
TDK:
1. isim Gözlemleme veya gözetleme işini yapan kimse
"Ama adam, gözcünün kendi gördüğünden daha fazlasını görmediğine emindi." - İ. O. Anar
2. Gözetmen
3. Göz doktoru

gözetmek :
TDK:
1. -i Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek
"Büyük kardeşler küçükleri gözetir."
2. Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
3. nsz Kollamak, beklemek
"Fırsat gözetmek. Uygun bir zaman gözetmek."
4. Bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak
5. Kayırmak

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saraydan Hikayeler - Kraliçe ve Gözde - Yazar: Kiera Cass
Gözde Nakşidil Sultan - Yazar: Michele de Grece
Gözde Bekar - Yazar: Inara Scoot
Sözü Dilde Hayali Gözde - Yazar: İsmail Kara
Değişik Gözle - Yazar: Necati Cumalı
Bin Gözle Sevdik Birbirimizi - Yazar: Şebnem Şenyener

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 117: Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin.
TUR - 19, 20: Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir). Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.
VAKİA - 22, 23: Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,.

Kelime Bulma Motoru