GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 111 adet kelime bulunuyor.Başında GÖZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GÖZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GÖZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gözlemleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gözetleyebilmek, Gözlemleyebilme

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik, Gözetleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek, Gözlenebilmek, Gözleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik, Gözetebilmek, Gözlenebilme, Gözleyebilme, Gözlüksüzlük, Gözükebilmek

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük, Gözetebilme, Gözeticilik, Gözlemleyiş, Gözlüklülük, Gözükebilme

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası, Gözdemiri, Gözsüzlük

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek, Gözdelik

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı, Gözeler, Gözüküş

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu, Gözeli

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


göz : bakış, görüş, delik, boşluk, sevgi, ilgi, bölüm, hane, çekmece, tutkular, kaynak, nazar, çekme, ayn, aşı, basar, baş, dide, dünya penceresi, kafa, mimik, mor karaman, morkaraman, niş, oda, şakak, yüz
gözalıcı : balkın, frapan, pitoresk
gözaltı : birinin, nezaret, gözetim
gözaydın : güzel
gözceğen : ufuk
gözcülük : dikizcilik, erketecilik, erketelik
gözdağı : yıldırma, tehdit, zılgıt
gözden : araştırılmak
gözel : güzel
gözeten : hami, karayan
gözetilmek : himaye görmek
gözetim : nezaret, himaye, gözaltı, patronaj

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


göz :

TDK:
1. isim, anatomi Görme organı, basar
2. Bazı deyimlerde, görme ve bakma
"Gözden geçirmek. Gözden kaybolmak. Göz önünde. Gözü keskin."
3. Oda
"Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı / Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu" - Z. O. Saba
4. Bakış, görüş
"Bu sefer alacaklı gözüyle baktım."
5. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
"Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?" - T. Buğra
6. Delik, boşluk
"İğnenin gözü.""Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır." - S. F. Abasıyanık
7. Çekmece
"Masanın gözleri."
8. Terazi kefesi
9. Nazar
"İnsanı gözle yiyip bitirirler." - Ö. Seyfettin
10. Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı
"Gözden düşmek. Göze girmek."
11. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri
"Göz aşısı."
12. Bölüm, hane
"Dama tahtasında altmış dört göz vardır."
13. Bazı yaraların uç bölümü
"Çıbanın gözü."

gözemek :
TDK:
1. -i Kumaştaki deliği örerek kapatmak
2. Dikilen bitkilerin seyrek yerlerini sıklaştırmak

gözeneksizlik :
TDK:
isim Gözeneksiz olma durumu

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayadaki Göz - Yazar: Derya Gül
İki Gözüm - Yazar: Tülay Kızılhan
Güneşe Göz Kırpan Yıldızlar - Yazar: Aynur Karabaş
Göz Sesleri - Yazar: Gürdağ H.
Göz Ucuyla - Yazar: Dean Koontz
Bir Çift Göz Dediğin - Yazar: Recep Başol
Göz Gördü Gönül Sevdi - Yazar: Mehmet Sılay
Göz Deliği - Yazar: Zeynep Alpaslan

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 117: Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin.
TUR - 19, 20: Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir). Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.
VAKİA - 22, 23: Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,.

Kelime Bulma Motoru