GÖRE ile başlayan kelimeler

Başında GÖRE harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında GÖRE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GÖRE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GÖRE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Görevlendirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Görevlendirilebilme

18 Harfli Kelimeler

Görevlendirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Görevlendirebilme

16 Harfli Kelimeler

Görevlendirilmek, Görevlendirilmiş

15 Harfli Kelimeler

Görevlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Görevlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Göreneksizlik, Görevlendirme, Görevselcilik

12 Harfli Kelimeler

Görenekçilik

11 Harfli Kelimeler

Görececilik, Görevdaşlık, Görevdeşlik, Görevlenmek, Görevsizlik, Görecelilik

10 Harfli Kelimeler

Göreneksel, Göreneksiz, Görevcilik, Görevlenme, Görevlilik, Görevsever, Görebilmek

9 Harfli Kelimeler

Görecelik, Görecilik, Görelilik, Görememek, Görenekçi, Görenekli, Göresimek, Görebilme

8 Harfli Kelimeler

Göreceli, Görelmek, Göreneğe, Göresime, Görevdaş, Görevden, Görevini, Görevsel, Görevsiz

7 Harfli Kelimeler

Görelik, Görenek, Görevli

6 Harfli Kelimeler

Görece, Göreci, Göreli, Göreve, Görevi

5 Harfli Kelimeler

Gören, Görev

4 Harfli Kelimeler

Göre

Bazı GÖRE ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


göre : gereğince, bakılırsa, nazaran, sorulursa, uygun, elverişli, için, bakarak, nispeten, üzerine
görece : bağıl, izaf, itibari, izafi, nispi, relatif
görececilik : görecilik
göreceli : izafî, bağıntılı, bağlı, göreli, nispi, rölatif
görecelik : izafîlik, izamik, rölâtivizm
göreci : bağıntıcı
görecilik : bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm, görececilik
göreli : bağıntılı, izafi, izaf, nisp, rölâtif, göreceli, nispî
görelik : bağıntı, korelasyon, izafet, bağlılık, deneştirme, izafîlik, izafiyet, izamik, rölâtivite
görelilik : bağıntılık, bağlılık, izafiyet

Bazı GÖRE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


göre :

TDK:
1. zarf Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
"Kendime göre bir de aday buldum." - A. Ağaoğlu
2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
"Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi." - N. Araz

görece :
TDK:
sıfat Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl
"Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir." - A. Erhat

görev :
TDK:
1. isim Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş
2. İşlev
3. Resmî iş, vazife
"Cavit Bey görevi ona verdiği gün Abdi Bey çok sevinmişti." - A. İlhan
4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon
5. dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş
6. fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş
7. matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi

GÖRE ile başlayan İlçe isimleri

Görele (Giresun)

GÖRE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çağını Görebilmek - Yazar: Memet Fuat

GÖRE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NECM - 1, 2, 3: Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz.
ZUHRUF - 11: Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz onunla (kupkuru), ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece (mezarlarınızdan) çıkarılacaksınız.
MÜCADELE - 13: Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekâtı verin Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Kelime Bulma Motoru