GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Başında GÖRÜ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GÖRÜ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GÖRÜ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Görüntüleyebilmek

16 Harfli Kelimeler

Görüntüleyebilme

15 Harfli Kelimeler

Görüştürebilmek

14 Harfli Kelimeler

Görüştürebilme, Görüşülebilmek

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek, Görülmemişlik, Görüntülenmek, Görüntületmek, Görüşülebilme

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme, Görülebilmek, Görünebilmek, Görüntülenme, Görüntületme, Görünürlerde, Görünüvermek, Görüşebilmek, Görüşmecilik

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek, Görülebilme, Görünebilme, Görünmezlik, Görünüverme, Görüşebilme, Görüşsüzlük

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek, Görüşlülük, Görüvermek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme, Görüngücü, Görüntülü, Görüverme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün, Görüşsüz, Görüştaş

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm, Görülüş, Görüşlü

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görülmedik : fevkalâde, nadide
görülmek : karşılaşılmak, rastlanmak, seçilmek, gözler önüne serilmek, yakayı ele vermek
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görünçlemek : temaşa etmek
görünge : temsil, perspektif
görüngü : fenomen, fel
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmek : benzemek, azarlamak, başlamak, boy göstermek, gelmek, göstermek, gözükmek, köşe tutmak, meydana çıkmak, nabzı atmak, peydahlamak, sahneye çıkmak, sökün, tebarüz etmek, tecelli etmek, tezahür etmek, uç vermek, vurmak, zuhur etmek
görünmez : görünmeyen, beklenmeyen, gizli
görüntü : hayalet, hayal

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görücü :

TDK:
isim Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse
"Zengin olduğumuz için görücüler, bizim bu uzak köşke gelmekten usanmıyorlar." - Ö. Seyfettin

görülmemiş :
TDK:
sıfat O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
"Görülmemiş bir olay."

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Görülmeyen Adam - Yazar: Ralph Ellison
Sherlock Holmes - Görüşme Odası - Yazar: Sir Arthur Cona...
Elveda Gülsarı / Yüz Yüze / Cemile Oğulla Görüşme / Askerin Oğlu - Yazar: Cengiz Aytmatov
Görüşme Odası - Yazar: Roderick Anscombe

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAMER - 6: Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir.
ZUMER - 75: Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve «alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» denilmiştir.
TALAK - 8: Rabbinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları (ahalisini) çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır.

Kelime Bulma Motoru