DİR ile başlayan kelimeler

Başında DİR harfleri bulunan 125 adet kelime bulunuyor.Başında DİR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DİR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DİR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dirençsizleşmek

14 Harfli Kelimeler

Dirilçoğuzları, Dirençsizleşme, Direnilebilmek

13 Harfli Kelimeler

Dirayetsizlik, Dirimbilimsel, Dirimkurgusal, Dirimselcilik, Direnilebilme, Diriltebilmek, Diriltivermek

12 Harfli Kelimeler

Dirimbilimci, Dirliksizlik, Dirseklenmek, Dirayetlilik, Dirençsizlik, Direnebilmek, Direnişçilik, Diretebilmek, Dirilebilmek, Dirilivermek, Diriltebilme, Diriltiverme

11 Harfli Kelimeler

Direktörlük, Direngenlik, Dirgenlemek, Dirseklemek, Dirseklenme, Dirençlilik, Direnebilme, Direşkenlik, Diretebilme, Dirilebilme, Diriliverme, Dirimsellik

10 Harfli Kelimeler

Dirayetsiz, Direksiyon, Direnirlik, Direnlemek, Dirgenleme, Diriğetmek, Dirilçoğuz, Dirileşmek, Dirilfizik, Dirilkimya, Diriltmece, Dirimbilim, Dirimkıran, Dirimölçüm, Dirimyuvar, Dirsekleme, Direkçilik, Direnilmek, Dirimselci

9 Harfli Kelimeler

Dirayetli, Dirençsiz, Direnerek, Direnişçi, Direnleme, Dirileşme, Diriltici, Diriltmek, Dirliksiz, Dirseklik, Dirsizlik, Direnilme

8 Harfli Kelimeler

Direklik, Direktif, Direktör, Dirençli, Direngeç, Direngen, Direnmek, Direşken, Direşmek, Diretmek, Diriklik, Diriksel, Dirilmek, Diriltme, Dirimlik, Dirimsel, Diriörtü, Dirlikli, Direksiz, Diriltiş, Dirlikçi

7 Harfli Kelimeler

Dirayet, Direkçi, Direkli, Diremek, Dirence, Direnci, Direnen, Direnim, Direniş, Direnme, Direşim, Direşme, Direten, Diretme, Dirilik, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Dirliği, Diretiş

6 Harfli Kelimeler

Direkt, Direme, Direnç, Dirgen, Dirhem, Dirice, Dirlig, Dirlik, Dirsek

5 Harfli Kelimeler

Direk, Diren, Direy, Dirig, Diriğ, Dirik, Diril, Dirim

4 Harfli Kelimeler

Diri

Bazı DİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


direk : ağaç, dikme, düver, kazık
direktörlük : yönetmenlik, müdürlük
dirence : mukavemet
dirençsiz : mukavemetsiz
direngeç : destek, dayanak, muannit
direngenlik : inatçılık
direnirlik : resistivity
direnme : dayanma, ısrar, imtihan, inat, mukavemet, sınav, taannüt, temerrüt
direşim : sebat
direşken : sebatkâr, sebatlı
direşme : sebat
direşmek : dayanmak, sebat etmek
direten : dayatmacı
dirhem : 3
diriğ : esirgeme
diriğetmek : esirgemek
dirik : diri, canlı
diriksel : diril
diril : diriksel, can, ruh, tin
dirilfizik : biyofizik
dirilik : canlılık, can, dermek, diren, tiril, yaş
diriliş : dirilme, canlanma, basübadelmevt
dirilkimya : biyokimya
diriltmek : ihya etmek

Bazı DİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dirayet :

TDK:
1. isim, ruh bilimi İnce şeyleri kavrayış
"Dikkat ve dirayetiyle her işin yolunda yürümesini temin etmişti." - O. Aysu
2. Zekâ
3. Beceriklilik

direnim :
TDK:
1. isim Direnme işi, inat, taannüt
2. ekonomi, hukuk Temerrüt

diretmek :
TDK:
nsz Direnmek, ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek
"Annesi ile ablası adamın kaçırılacak bir kısmet olmadığını öne sürerek evlenmesi için diretiyorlardı." - N. Cumalı

DİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Herbert West Diriltici - Yazar: H. P. Lovecraft

DİR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


RAD - 2: Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır.

Kelime Bulma Motoru