DİR ile başlayan kelimeler

Başında DİR harfleri bulunan 125 adet kelime bulunuyor.Başında DİR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DİR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DİR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dirençsizleşmek

14 Harfli Kelimeler

Dirilçoğuzları, Dirençsizleşme, Direnilebilmek

13 Harfli Kelimeler

Dirayetsizlik, Dirimbilimsel, Dirimkurgusal, Dirimselcilik, Direnilebilme, Diriltebilmek, Diriltivermek

12 Harfli Kelimeler

Dirimbilimci, Dirliksizlik, Dirseklenmek, Dirayetlilik, Dirençsizlik, Direnebilmek, Direnişçilik, Diretebilmek, Dirilebilmek, Dirilivermek, Diriltebilme, Diriltiverme

11 Harfli Kelimeler

Direktörlük, Direngenlik, Dirgenlemek, Dirseklemek, Dirseklenme, Dirençlilik, Direnebilme, Direşkenlik, Diretebilme, Dirilebilme, Diriliverme, Dirimsellik

10 Harfli Kelimeler

Dirayetsiz, Direksiyon, Direnirlik, Direnlemek, Dirgenleme, Diriğetmek, Dirilçoğuz, Dirileşmek, Dirilfizik, Dirilkimya, Diriltmece, Dirimbilim, Dirimkıran, Dirimölçüm, Dirimyuvar, Dirsekleme, Direkçilik, Direnilmek, Dirimselci

9 Harfli Kelimeler

Dirayetli, Dirençsiz, Direnerek, Direnişçi, Direnleme, Dirileşme, Diriltici, Diriltmek, Dirliksiz, Dirseklik, Dirsizlik, Direnilme

8 Harfli Kelimeler

Direklik, Direktif, Direktör, Dirençli, Direngeç, Direngen, Direnmek, Direşken, Direşmek, Diretmek, Diriklik, Diriksel, Dirilmek, Diriltme, Dirimlik, Dirimsel, Diriörtü, Dirlikli, Direksiz, Diriltiş, Dirlikçi

7 Harfli Kelimeler

Dirayet, Direkçi, Direkli, Diremek, Dirence, Direnci, Direnen, Direnim, Direniş, Direnme, Direşim, Direşme, Direten, Diretme, Dirilik, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Dirliği, Diretiş

6 Harfli Kelimeler

Direkt, Direme, Direnç, Dirgen, Dirhem, Dirice, Dirlig, Dirlik, Dirsek

5 Harfli Kelimeler

Direk, Diren, Direy, Dirig, Diriğ, Dirik, Diril, Dirim

4 Harfli Kelimeler

Diri

Bazı DİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dirayet : yetenek, beceriklilik, seziş, dayanıklılık, zekâ
dirayetli : yetenekli, becerikli
direksiyon : yönelteç
direktör : yönetmen, müdür
diremek : direnmek, dayamak, durdurmak, karşıkoymak
diren : dirgen, direnç, dirilik
direngeç : destek, dayanak, muannit
direnim : inat, taannüt, temerrüt
direniş : dayanma, mukavemet
direnmek : bekinmek, cephe almak, diremek, diretmek, göğüslemek, inat etınek, inat etmek, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek, mukavemet göstermek, sıkı basmak, taannüt etmek, taanün etmek, ter ter, tutunmak, üstelemek
direşme : sebat
direy : fauna
diriklik : dynamism
dirileşmek : bitkin
dirilfizik : biyofizik
dirilik : canlılık, can, dermek

Bazı DİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


direnmek :

TDK:
nsz Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek
"Tek tük direnen çıktıysa da çürük yumurta gibi kısa zamanda eziliverdi." - K. Korcan

dirileşme :
TDK:
isim Dirileşmek işi

DİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uygarlığa Aşkla Direnmek - Yazar: D. Ali Taşçı

Kelime Bulma Motoru