DİR ile başlayan kelimeler

Başında DİR harfleri bulunan 125 adet kelime bulunuyor.Başında DİR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DİR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DİR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dirençsizleşmek

14 Harfli Kelimeler

Dirilçoğuzları, Dirençsizleşme, Direnilebilmek

13 Harfli Kelimeler

Dirayetsizlik, Dirimbilimsel, Dirimkurgusal, Dirimselcilik, Direnilebilme, Diriltebilmek, Diriltivermek

12 Harfli Kelimeler

Dirimbilimci, Dirliksizlik, Dirseklenmek, Dirayetlilik, Dirençsizlik, Direnebilmek, Direnişçilik, Diretebilmek, Dirilebilmek, Dirilivermek, Diriltebilme, Diriltiverme

11 Harfli Kelimeler

Direktörlük, Direngenlik, Dirgenlemek, Dirseklemek, Dirseklenme, Dirençlilik, Direnebilme, Direşkenlik, Diretebilme, Dirilebilme, Diriliverme, Dirimsellik

10 Harfli Kelimeler

Dirayetsiz, Direksiyon, Direnirlik, Direnlemek, Dirgenleme, Diriğetmek, Dirilçoğuz, Dirileşmek, Dirilfizik, Dirilkimya, Diriltmece, Dirimbilim, Dirimkıran, Dirimölçüm, Dirimyuvar, Dirsekleme, Direkçilik, Direnilmek, Dirimselci

9 Harfli Kelimeler

Dirayetli, Dirençsiz, Direnerek, Direnişçi, Direnleme, Dirileşme, Diriltici, Diriltmek, Dirliksiz, Dirseklik, Dirsizlik, Direnilme

8 Harfli Kelimeler

Direklik, Direktif, Direktör, Dirençli, Direngeç, Direngen, Direnmek, Direşken, Direşmek, Diretmek, Diriklik, Diriksel, Dirilmek, Diriltme, Dirimlik, Dirimsel, Diriörtü, Dirlikli, Direksiz, Diriltiş, Dirlikçi

7 Harfli Kelimeler

Dirayet, Direkçi, Direkli, Diremek, Dirence, Direnci, Direnen, Direnim, Direniş, Direnme, Direşim, Direşme, Direten, Diretme, Dirilik, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Dirliği, Diretiş

6 Harfli Kelimeler

Direkt, Direme, Direnç, Dirgen, Dirhem, Dirice, Dirlig, Dirlik, Dirsek

5 Harfli Kelimeler

Direk, Diren, Direy, Dirig, Diriğ, Dirik, Diril, Dirim

4 Harfli Kelimeler

Diri

Bazı DİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


diremek : direnmek, dayamak, durdurmak, karşıkoymak
dirence : mukavemet
dirençli : abar, avar, dinç, mukavemetli, mukavim, toran, turuşkan
dirençsiz : mukavemetsiz
direnen : direngen
direnerek : kuvvetle
direngenlik : inatçılık
direniş : dayanma, mukavemet
direnmek : bekinmek, cephe almak, diremek, diretmek, göğüslemek, inat etınek, inat etmek, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek, mukavemet göstermek, sıkı basmak, taannüt etmek, taanün etmek, ter ter, tutunmak, üstelemek
direşim : sebat
direşme : sebat
direşmek : dayanmak, sebat etmek
direy : fauna
dirig : önleme
diriğ : esirgeme
diriğetmek : esirgemek
dirilçoğuz : biyopolimer
dirileşmek : bitkin
dirilme : diriliş
dirilmek : iyileşmek
diriltmek : ihya etmek
dirimbilim : gelişme, biyoloji

Bazı DİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


direkçi :

TDK:
isim, denizcilik Alamana kayıklarında direğe çıkarak gözcülük yapan kimse

dirsizlik :
TDK:
isim Dirlik düzenlikten uzak durum
"Nihayet anladı ki bu kahveler işsizlikten ve aile dirsizliğinden doğan ızdıraplara karşı sığınılacak yegâne mabetlerdir." - R. N. Güntekin

DİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Irazca'nın Dirliği - Yazar: Fakir Baykurt
Uygarlığa Aşkla Direnmek - Yazar: D. Ali Taşçı

DİR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 250: Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur; bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler.

Kelime Bulma Motoru