DİŞ ile başlayan kelimeler

Başında DİŞ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında DİŞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DİŞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DİŞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dişilleştirmek, Dişsildudaksıl

13 Harfli Kelimeler

Dişileştirmek, Dişilleştirme, Dişlenebilmek, Dişleyebilmek, Dişleyivermek

12 Harfli Kelimeler

Dişileştirme, Dişlenebilme, Dişleyebilme, Dişleyiverme

11 Harfli Kelimeler

Diş-dudaksı, Dişeğilemek

10 Harfli Kelimeler

Dişeğileme, Dişileşmek, Dişindirik, Dişisellik

9 Harfli Kelimeler

Dişileşme, Dişlenmek, Dişletmek, Dişsizlik, Diştutmak, Diş-damak, Diş-dudak, Dişleklik

8 Harfli Kelimeler

Dişbudak, Dişçilik, Dişillik, Dişlemek, Dişlenme, Dişleniş, Dişletme, Dişleyiş, Dişlilik

7 Harfli Kelimeler

Dişemek, Dişeyli, Dişilik, Dişisel, Dişleme, Dişiyle

6 Harfli Kelimeler

Dişçik, Dişeği, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Dişsil, Dişsiz

5 Harfli Kelimeler

Dişçi, Dişil, Dişli

4 Harfli Kelimeler

Dişi, Dişe

3 Harfli Kelimeler

Diş

Bazı DİŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


diş : çark, testere, dişçi, dişçilik
diş-dudaksı : f
dişbudak : zeytingillerden, zeytingiller
dişçi : diş, diş doktoru, diş tabibi, diş hekimi, eli hafif
dişçilik : diş, diş hekimliği, diş tababeti
dişeyli : bayan, kadın
dişi : kadın, şuh, işveli, çekici, yumuşak, kız
dişil : müennes
dişilik : feminen
dişisel : şuh
dişlemek : dişine vurmak
dişlenmek : tanelenmek, güçlenmek, diştutmak
dişli : amber balığı, amberbalığı
dişsil : sinni samit
dişsildudaksıl : şefevi sinni
diştutmak : dişlenmek

Bazı DİŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dişbudak :

TDK:
1. isim, bitki bilimi Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç, demircik (Fraxinus excelsior)
2. sıfat Bu ağaçtan yapılmış
"Radyo, dişbudak etajer, kırk beş milimetre plak pikabı bile alamam." - H. Taner

dişçik :
TDK:
isim Çok küçük diş

dişi :
TDK:
1. sıfat, anatomi Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
2. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki)
"Dişi kedi."
3. isim Kadın
4. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan
"Dişi klişe. Dişi kalıp."
5. Yumuşak, kolay işlenen (maden)
6. Verimli, doğurgan
7. Şuh, işveli, çekici

DİŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dişsiz Korku - Yazar: Helim Yusiv

DİŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 11: Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.
ŞUARA - 155: Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi.
ZUHRUF - 19: Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.

Kelime Bulma Motoru