DİŞ ile başlayan kelimeler

Başında DİŞ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında DİŞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DİŞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DİŞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dişilleştirmek, Dişsildudaksıl

13 Harfli Kelimeler

Dişileştirmek, Dişilleştirme, Dişlenebilmek, Dişleyebilmek, Dişleyivermek

12 Harfli Kelimeler

Dişileştirme, Dişlenebilme, Dişleyebilme, Dişleyiverme

11 Harfli Kelimeler

Diş-dudaksı, Dişeğilemek

10 Harfli Kelimeler

Dişeğileme, Dişileşmek, Dişindirik, Dişisellik

9 Harfli Kelimeler

Dişileşme, Dişlenmek, Dişletmek, Dişsizlik, Diştutmak, Diş-damak, Diş-dudak, Dişleklik

8 Harfli Kelimeler

Dişbudak, Dişçilik, Dişillik, Dişlemek, Dişlenme, Dişleniş, Dişletme, Dişleyiş, Dişlilik

7 Harfli Kelimeler

Dişemek, Dişeyli, Dişilik, Dişisel, Dişleme, Dişiyle

6 Harfli Kelimeler

Dişçik, Dişeği, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Dişsil, Dişsiz

5 Harfli Kelimeler

Dişçi, Dişil, Dişli

4 Harfli Kelimeler

Dişi, Dişe

3 Harfli Kelimeler

Diş

Bazı DİŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


diş-dudaksı : f
dişbudak : zeytingillerden, zeytingiller
dişçi : diş, diş doktoru, diş tabibi, diş hekimi, eli hafif
dişçilik : diş, diş hekimliği, diş tababeti
dişeyli : bayan, kadın
dişi : kadın, şuh, işveli, çekici, yumuşak, kız
dişil : müennes
dişilik : feminen
dişisel : şuh
dişlemek : dişine vurmak
dişlenmek : tanelenmek, güçlenmek, diştutmak
dişli : amber balığı, amberbalığı
dişsil : sinni samit
dişsildudaksıl : şefevi sinni
diştutmak : dişlenmek

Bazı DİŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dişilleştirmek :

TDK:
-i, dil bilgisi Bazı dillerde bir kelimeyi dişil duruma sokmak

dişli :
TDK:
1. sıfat Dişleri olan
2. isim Dişleri olan çark
3. isim, hayvan bilimi Kaya balığı
4. isim Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç
5. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse)
"Tekel Bakanı gibi dişli, partinin ön sıralarında yeri olan bir bakanın kendi söyleyeceklerini önemsemeyeceğini bilirler." - N. Cumalı
6. Beklenmedik düzeyde olan

dişsizlik :
TDK:
isim Dişsiz olma durumu
"Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle sordu." - R. H. Karay

DİŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 45: Tevrat'ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o keffâret olur. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.

Kelime Bulma Motoru