DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 111 adet kelime bulunuyor.Başında DAY harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DAY harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DAY harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlaşmak, Dayanılmazlaşmak

15 Harfli Kelimeler

Dayandırabilmek, Dayanıksızlaşma, Dayanılmazlaşma

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık, Dayandırabilme, Dayanılabilmek, Dayanışabilmek, Dayatılabilmek, Dayılanabilmek

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık, Dayanaksızlık, Dayanılabilme, Dayanılmazlık, Dayanışabilme, Dayatılabilme, Dayılanabilme

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık, Dayanabilmek, Dayanaklılık, Dayatabilmek, Dayatıvermek, Dayatmacılık, Dayayabilmek, Dayayıvermek

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak, Dayanabilme, Dayatabilme, Dayatıverme, Dayayabilme, Dayayıverme

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak, Dayatılmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma, Dayatılış, Dayatılma, Dayılanış

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade, Dayaksız, Dayamsız

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayaklamak : sürgülemek
dayanabilen : dayanıklı
dayanacak : istinatgâh, tutamak, tutamaksız
dayanaklı : mesnetli
dayanarak : atfen, binaen, isnaden, istinaden, izafeten, müsteniden
dayancalı : metin
dayançsız : sabırsız
dayanıklıolmak : dayanmak
dayanıksız : dayanmayan, güçsüz, metanetsiz, çerden çöpten, eften püften, kum torbası, mukavemetsiz, yalın kat, yufka
dayanıksızlık : metanetsizlik
dayanılmaz : katlanılamaz, ateşten gömlek, müthiş, tahammül fersa, tahammülfersa
dayanım : direnç
dayanışarak : omuz omza
dayanma : direnç, direniş, direnme, götürüm, irtifak, istinat, metanet, mukavemet, tahammül
dayanmış : dayalı
dayantı : dayanıklık
dayar : hazır, hazırlıklı
dayatışmak : inatlaşmak
dayatma : ısrar
daye : dadı
dayıcılık : adam kayırma
dayılanmak : aforozlanmak

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayanak :

TDK:
1. isim Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
2. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt
3. Destek, dayanak noktası
"Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu." - T. Buğra
4. felsefe Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel

dayanışmacılık :
TDK:
isim, toplum bilimi Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti, solidarizm

dayanışmalı :
TDK:
sıfat Aralarında dayanışma bulunan

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yeryüzüne Dayanabilmek İçin - Yazar: Tezer Özlü

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 5: Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

Kelime Bulma Motoru