DAĞ ile başlayan kelimeler

Başında DAĞ harfleri bulunan 80 adet kelime bulunuyor.Başında DAĞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DAĞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DAĞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dağıtılabilmek, Dağıtılıvermek

13 Harfli Kelimeler

Dağıtılabilme, Dağıtılıverme, Dağlanıvermek, Dağlayabilmek, Dağlayıvermek

12 Harfli Kelimeler

Dağıtımcılık, Dağılabilmek, Dağılıvermek, Dağıtabilmek, Dağıtıvermek, Dağlanıverme, Dağlayabilme, Dağlayıverme

11 Harfli Kelimeler

Dağıtıcılık, Dağıtılması, Dağılabilme, Dağılıverme, Dağıtabilme, Dağıtıverme, Dağıttırmak

10 Harfli Kelimeler

Dağdağasız, Dağınıklık, Dağıstanlı, Dağıtılmak, Dağıtılmış, Dağıtmalar, Dağıtımevi, Dağıttırma

9 Harfli Kelimeler

Dağdağalı, Dağılması, Dağınıkça, Dağıtarak, Dağıtılma, Dağıtımcı, Dağlanmak, Dağlatmak, Dağarcığı, Dağıtılış

8 Harfli Kelimeler

Dağalası, Dağarcık, Dağcılık, Dağılmak, Dağılmış, Dağıtıcı, Dağıtmak, Dağlamak, Dağlanış, Dağlanma, Dağlatış, Dağlatma, Dağlayış, Dağlılık

7 Harfli Kelimeler

Dağdağa, Dağılım, Dağılış, Dağılma, Dağınık, Dağıntı, Dağıtık, Dağıtım, Dağıtış, Dağıtma, Dağlağı, Dağlama, Dağbaşı

6 Harfli Kelimeler

Dağcıl, Dağlıç, Dağlık, Dağdan, Dağlar

5 Harfli Kelimeler

Dağar, Dağcı, Dağda, Dağer, Dağlı

4 Harfli Kelimeler

Dağa, Daği

3 Harfli Kelimeler

Dağ

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dağar : çanak, küp, çömlek, dağarcık, repertuar
dağarcık : bellek, repertuar, dağar
dağcılık : alpinizm
dağda : eşkıya
dağer : kıymet, para, nafız
dağılış : çözülme, yıkılış, çöküş, çözülüş
dağılması : dezorganizasyon
dağınıklık : harabatîlik, paspallık
dağıntı : karışık
dağıtıcı : mektup, müvezzi, distribütör, distrübütör, yayuçı
dağıtık : distributed, sarhoş
dağıtılma : fesih
dağıtılmak : feshedilmek, lağvolmak
dağıtılması : dağılım
dağıtım : tevzi, alivre, tevziat
dağıtımcılık : distribütörlük
dağıtma : alivre, fesih, neşir, tefviz, tevzi, tevziat, üleştirme
dağıtmak : paylaştırmak, feshetmek, etkisini, gidermek, iletmek, ulaştırmak, alan talan etmek

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dağdağalı :

TDK:
sıfat Gürültülü patırtılı
"Sultan Mahmut devri, imparatorluğun dağdağalı ve çok dertli bir zamanıydı." - A. Ş. Hisar

dağılmak :
TDK:
1. nsz Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
"Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı," - A. Ümit
2. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek
3. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak
"Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu." - A. Kutlu
4. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak
"Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı." - C. Uçuk
5. Birliği, beraberliği bozulmak
"Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı."
6. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak
7. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak

dağıtmak :
TDK:
1. -i Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak
"Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı." - Y. K. Beyatlı
2. -i, nsz Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek
"Cebinden cüzdanını çıkarıp çocukları için harçlık dağıttı." - L. Tekin
3. Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek
"Selamlar dağıtarak telaşsız ve yorgun bana doğru yürüyordu." - R. H. Karay
4. Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak
"Odayı dağıtmak. Kâğıtları dağıtmak."
5. nsz İletmek, ulaştırmak
6. Yenilgiye uğratmak
7. Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek
"Kooperatifi dağıttılar."
8. Kurulu bir düzeni bozmak
9. Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek
10. nsz Ne yaptığını bilmeyecek kadar içip kendinden geçmek
11. nsz Değişik sebeplerle kendini koyuvermek, beklenmedik davranışlarda bulunmak

DAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dağda Duman Yeri Yok - Yazar: Abdullah Ataşçı
Dağda Duruşma - Yazar: İbrahim Balaban

DAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SEBE - 10: Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. «Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin» dedik. Ona demiri yumuşattık.
TUR - 10: Dağlar yürüdükçe yürür.
LOKMAN - 10: O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.

Kelime Bulma Motoru