DAĞ ile başlayan kelimeler

Başında DAĞ harfleri bulunan 80 adet kelime bulunuyor.Başında DAĞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DAĞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DAĞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dağıtılabilmek, Dağıtılıvermek

13 Harfli Kelimeler

Dağıtılabilme, Dağıtılıverme, Dağlanıvermek, Dağlayabilmek, Dağlayıvermek

12 Harfli Kelimeler

Dağıtımcılık, Dağılabilmek, Dağılıvermek, Dağıtabilmek, Dağıtıvermek, Dağlanıverme, Dağlayabilme, Dağlayıverme

11 Harfli Kelimeler

Dağıtıcılık, Dağıtılması, Dağılabilme, Dağılıverme, Dağıtabilme, Dağıtıverme, Dağıttırmak

10 Harfli Kelimeler

Dağdağasız, Dağınıklık, Dağıstanlı, Dağıtılmak, Dağıtılmış, Dağıtmalar, Dağıtımevi, Dağıttırma

9 Harfli Kelimeler

Dağdağalı, Dağılması, Dağınıkça, Dağıtarak, Dağıtılma, Dağıtımcı, Dağlanmak, Dağlatmak, Dağarcığı, Dağıtılış

8 Harfli Kelimeler

Dağalası, Dağarcık, Dağcılık, Dağılmak, Dağılmış, Dağıtıcı, Dağıtmak, Dağlamak, Dağlanış, Dağlanma, Dağlatış, Dağlatma, Dağlayış, Dağlılık

7 Harfli Kelimeler

Dağdağa, Dağılım, Dağılış, Dağılma, Dağınık, Dağıntı, Dağıtık, Dağıtım, Dağıtış, Dağıtma, Dağlağı, Dağlama, Dağbaşı

6 Harfli Kelimeler

Dağcıl, Dağlıç, Dağlık, Dağdan, Dağlar

5 Harfli Kelimeler

Dağar, Dağcı, Dağda, Dağer, Dağlı

4 Harfli Kelimeler

Dağa, Daği

3 Harfli Kelimeler

Dağ

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dağ : nişan, acı, yüksek, cebel, doruk, etek, inmek, kepez, tağma, tav, yer adı
dağcı : alpinist
dağcılık : alpinizm
dağdağa : gürültü, patırtı, telâş, sıkıntı
dağdağasız : gürültüsüz, patırtısız
dağılmak : ufalanmak, fesholunmak, etkisi, bozguna uğramak, bozulmak, çözülmek, çözünmek, ıstıfıl olmak, infisah etmek, inhilâl etmek, inkıraz bulmak, inkıraza uğramak, intişar etmek, perişan olmak, saçılmak, savrulmak, sirayet etmek, tarumar olmak, tuzla buz, yalpa vurmak
dağılması : dezorganizasyon
dağılmış : bozgun, çözgün, mahlûl, muzmahill, münfesih
dağınık : karışık, düzensiz, tertipsiz, ahıra çevirmek, derbeder

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dağarcık :

TDK:
1. isim Meşin torba
2. müzik Bir müzik topluluğunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar, repertuvar
3. ruh bilimi Bellek
"Dağarcıklarındaki üç beş yüz kelimeye yeni duydukları sekiz onu da eklenince bu iş pekâlâ oluyordu." - T. Buğra

dağılmak :
TDK:
1. nsz Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
"Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı," - A. Ümit
2. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek
3. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak
"Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu." - A. Kutlu
4. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak
"Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı." - C. Uçuk
5. Birliği, beraberliği bozulmak
"Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı."
6. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak
7. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak

dağıtılmak :
TDK:
nsz Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek
"Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı." - Y. K. Beyatlı

Kelime Bulma Motoru