D ile başlayan UK ile biten kelimeler

Başında D harfi bulunan ve UK ile biten 67 adet kelime bulunuyor.Başında D harfi bulunan ve UK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında D harfi bulunan ve UK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında D harfi bulunan ve UK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dışavurumculuk, Dondurulmuşluk

13 Harfli Kelimeler

Dedikoduculuk, Dolduruşçuluk

12 Harfli Kelimeler

Destursuzluk, Dokuzunculuk, Dramaturgluk

11 Harfli Kelimeler

Dalkavukluk, Dolmuşçuluk, Donkişotluk, Doyumsuzluk, Duygusuzluk, Duyumsuzluk, Doğuruculuk, Doktorculuk, Dokuyuculuk, Dosdoğruluk, Doyuruculuk, Düelloculuk

10 Harfli Kelimeler

Daktiloluk, Davulculuk, Dekorculuk, Demagogluk, Doğruculuk, Doyumluluk, Duygululuk, Duyumculuk, Dopdoluluk, Dostsuzluk, Duyurumluk

9 Harfli Kelimeler

Delibozuk, Depoculuk, Despotluk, Doğululuk, Doktorluk, Dolgunluk, Doygunluk, Durgunluk, Duygunluk, Deyyusluk, Dikkuyruk, Donsuzluk, Doymuşluk

8 Harfli Kelimeler

Dalkavuk, Doğruluk, Dokurcuk, Domurcuk, Domuzluk, Donukluk, Doymaduk, Doyumluk, Durguluk, Durukluk, Dutçuluk, Denyoluk, Dokuzluk

7 Harfli Kelimeler

Dalamuk, Doluluk, Dostluk, Duruluk

6 Harfli Kelimeler

Dulluk, Dutluk

5 Harfli Kelimeler

Donuk, Doruk, Duluk, Duruk, Duyuk

Bazı D ile başlayan UK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


dalamuk : narin
dalkavukluk : şaklabanlık, cablusi, çanak yalayıcılık, iki büklüm olmak, tekâpu, yağcılık, yaltaklanma, yaltaklık
delibozuk : denyo
despotluk : müstebitlik, istibdat, despotizm
dışavurumculuk : olayların, ekspresyonizm
doğululuk : şarklılık
doktorluk : hekimlik, tabiplik
doluluk : toldı
domuzluk : hainlik
donuk : mat, fersiz, durgun, uyuşuk, boğunuk, bulanık, fildişi gibi, mühasif, müncemid, opak, sağır
doygunluk : tatmin, istiğna, gönül tokluğu
doymaduk : doyumsuz, doyulmayan
doyumluk : çapul, yağma
doyumluluk : toy
duluk : yüz, şakak, yanak
durguluk : park
duruluk : açıklık, berraklık
duygunluk : hassasiyet, duyarlık
duygusuzluk : hissizlik, kalpsizlik, kansızlık

Bazı D ile başlayan UK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dokurcuk :

TDK:
isim Desenli veya yollu dokunmuş yün kumaş

domuzluk :
TDK:
1. isim Hainlik, haincesine inatçılık
"Köylü, bu yalancı dilde bir tuzak, bir domuzluk sezer gibi oldu." - R. N. Güntekin
2. Su değirmeninde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer

donuk :
TDK:
dönük

D ile başlayan UK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜCADELE - 22: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır.
BAKARA - 254: Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir.
İBRAHİM - 31: İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendisinde ne alış-veriş, ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Kelime Bulma Motoru