DÜZE ile başlayan kelimeler

Başında DÜZE harfleri bulunan 96 adet kelime bulunuyor.Başında DÜZE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DÜZE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DÜZE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Düzenlenmesinde, Düzeltilebilmek, Düzenlenebilmek, Düzenletebilmek, Düzenleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Düzeysizleşmek, Düzeltilebilme, Düzenlemecilik, Düzenlenebilme, Düzenletebilme, Düzenlettirmek, Düzenleyebilme, Düzenleyicilik

13 Harfli Kelimeler

Düzeltebilmek, Düzeltmecilik, Düzenlettirme

12 Harfli Kelimeler

Düzelticilik, Düzeltilemez, Düzeltilmesi, Düzenlemeler, Düzelebilmek, Düzeltebilme, Düzelttirmek

11 Harfli Kelimeler

Düzelememek, Düzeltilmek, Düzeltilmiş, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Düzenbazlık, Düzenlemeci, Düzenlemesi, Düzenlenmek, Düzenlenmiş, Düzenleyici, Düzensizlik, Düzeysizlik, Düzelebilme, Düzelttirme, Düzenletmek, Düzentileme

10 Harfli Kelimeler

Düzeltilme, Düzencilik, Düzenlemek, Düzenlenen, Düzenleniş, Düzenlenme, Düzenleşik, Düzenleşim, Düzenleyen, Düzenleyim, Düzenlilik, Düzenteker, Düzebilmek, Düzeltmeci, Düzenletme, Düzenleyiş, Düzeylilik, Düzeysizce

9 Harfli Kelimeler

Düzeçleme, Düzeltici, Düzeltmek, Düzeltmen, Düzenbağı, Düzenleme, Düzebilme

8 Harfli Kelimeler

Düzelmek, Düzelmez, Düzelten, Düzeltim, Düzeltme, Düzenbaz, Düzengeç, Düzenleç, Düzenlik, Düzensiz, Düzeysiz, Düzeltiş

7 Harfli Kelimeler

Düzelme, Düzelti, Düzemek, Düzence, Düzenci, Düzenek, Düzenle, Düzenli, Düzeyli, Düzeliş, Düzenti

6 Harfli Kelimeler

Düzeme, Düzeni, Düzeyi

5 Harfli Kelimeler

Düzeç, Düzem, Düzen, Düzey

4 Harfli Kelimeler

Düze

Bazı DÜZE ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


düzeç : kabarcıklı düzeç, tesviye aleti
düzeçleme : tesviye
düzelememek : hayır etmemek
düzeltici : düzeltmen, musahhih
düzelticilik : musahhihlik
düzeltilemez : çekiye gelmez
düzeltilmek : tamir görmek
düzeltilmesi : macunlamak
düzeltim : reform
düzeltme : tashih, reform, iyileştirme, ıslahat, düzelti, ıslah, revizyon, silici, tanzim, tensik
düzeltmeler : ıslahat
düzeltmen : düzeltici, musahhih
düzenbağı : zapturapt
düzenbaz : düzenci, hileci, çıfıt, dümenci, kampanacı, mantarcı
düzence : disiplin, düzen bağı, zapturapt
düzenci : düzen, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas, çakal, dolapçı, dubaracı, entrikacı, fırıldakçı, iblis, oyuncu
düzencilik : köpoğluluk, oyunbazlık, oyunculuk, üçkâğıtçılık

Bazı DÜZE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


düzelmek :

TDK:
1. nsz Düz duruma gelmek, düzleşmek
"Burada toprak basıla basıla düzelmiş."
2. Kötü, bozulmuş bir durumdayken düzenli duruma gelmek
"Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez." - Ç. Altan
3. Soğuk ve yağış azalmak
4. Hasta iyileşmek
"Sen merak etme, yavrucak yakında düzelir." - Halikarnas Balıkçısı

düzenlenmek :
TDK:
1. nsz Düzenli, düzgün duruma getirilmek
"Yayın ve propaganda işleri bu yeni hayata göre düzenlenecektir." - Y. Z. Ortaç
2. Yapılmak, tertip edilmek

DÜZE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hz. Muhammed'in Getirdiği Ekonomik Düzen - Yazar: Kolektif
Karanlık Düzen - Yazar: Philippa Gregory
Düzensiz Düzen - Yazar: Aydın...
Karanlık Düzen - Fırtına Habercileri - Yazar: Philippa Gregory
Sonsuz Düzen - Yazar: Isabel Allende

DÜZE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 33: Allah ve Resûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.

Kelime Bulma Motoru