CİK ile biten kelimeler

Sonunda CİK harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.Sonunda CİK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda CİK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda CİK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Gepegencecik

10 Harfli Kelimeler

Çekirdecik, Gezegencik, Hemencecik, İriözdecik, Kestanecik, Küçümencik, Pencerecik, Sütninecik

9 Harfli Kelimeler

Kelimecik, Körfezcik, Minarecik, Efendicik, Hikayecik

8 Harfli Kelimeler

Askercik, Bademcik, Beyincik, Biyelcik, Bölmecik, Cisimcik, Cümlecik, Çekincik, Darbecik, Dikencik, Emarecik, Filizcik, Gelincik, Gencecik, Gevrecik, Hemencik, Kahpecik, Kemircik, Ketencik, Kimsecik, Körpecik, Nebzecik, Şimdicik, Tekercik, Yeğnicik, Zivircik, Demircik

7 Harfli Kelimeler

Bebecik, Biricik, Bölecik, Derecik, Eksicik, Emircik, Ercecik, Erincik, Ikircik, İğnecik, İkircik, İncecik, İplicik, Kalecik, Kasecik, Kesecik, Memecik, Meşecik, Minicik, Önelcik, Özdecik, Pericik, Tanecik, Tefecik, Tepecik, Annecik

6 Harfli Kelimeler

Beycik, Dilcik, Öğecik, Pencik, Selcik, Telcik, Cikcik

5 Harfli Kelimeler

Becik, Bıcik, Bicik, Cicik, Çecik, Elcik, Emcik, Encik, Ercik, Evcik, İncik, Orcik, Tacik

Bazı CİK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


askercik : cüneyt
beyincik : dimağçe
cümlecik : önerme
çecik : halka, çivi
çekincik : nükleon, ağırcık
darbecik : küçük
dilcik : buğdaygillerde, küçük
eksicik : elektron, yeğnicik
emcik : meme
emircik : yalıçapkını, iskele kuşu, iskelekuşu
encik : kedi, enik, köpek
ercecik : erkenden
erincik : mahçup, utangaç
gepegencecik : körpe
gezegencik : adonis
ıkircik : ikircim
ikircik : işkil, kararsızlık, tereddüt, şüphe, kuruntu, ikircim
iriözdecik : makromolekül
kahpecik : oynak, kırıtkan
kalecik : palanka
kemircik : burun
kestanecik : prostat
ketencik : turpgillerden
minicik : ufacık, küçücük
nebzecik : küçücük
önelcik : proton
özdecik : molekül, çözünük
pericik : sürgü
tanecik : cisim
tefecik : ufacık tefecik
tekercik : disket
yeğnicik : eksicik, artıcık

Bazı CİK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


telcik :

TDK:
1. isim Çok ince tel
2. bitki bilimi Köklerin en ince uç bölümleri
3. bitki bilimi Erkek organda başçığı taşıyan ince bölüm
4. hayvan bilimi Sinir veya kas hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ince iplikçikler

CİK ile biten İlçe isimleri

Sincik (Adıyaman)
Kalecik (Ankara)
Germencik (Aydın)
Yenipazar / Bilecik (Bilecik)
Birecik (Şanlıurfa)

CİK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkircikli Biricik - Yazar: İlhami Algör
Meryem'in Biricik Hayatı - Yazar: Sibel K. Türker
Biricik Torbacı - Yazar: Anıl Doğan
Biricik Önderimiz Peygamberimiz (Rusça) - Yazar: Yusuf Özaslan

Kelime Bulma Motoru