C ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında C harfi bulunan ve EK ile biten 95 adet kelime bulunuyor.Başında C harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında C harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında C harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Cazipleştirilebilmek, Cesaretlendirebilmek

19 Harfli Kelimeler

Cezalandırılabilmek

18 Harfli Kelimeler

Cesaretlendirilmek, Canlandırılabilmek, Cazipleştirebilmek, Coşkulandırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Canavarlaşabilmek, Cezalandırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Canlandırabilmek, Canlandırıvermek, Cansızlaşabilmek, Cazipleştirilmek, Cömertleşebilmek

15 Harfli Kelimeler

Cazibeleştirmek, Cahilleşebilmek, Caydırılabilmek, Cazipleşebilmek, Celallenebilmek, Celallenivermek, Cemaatleştirmek, Cevaplayabilmek, Cıvıklaşabilmek, Ciddileşebilmek, Ciddileşivermek, Cilveleşebilmek, Cimrileşebilmek, Cisimleşebilmek, Coşkulanabilmek

14 Harfli Kelimeler

Cazipleştirmek, Cehennemleşmek, Celallendirmek, Cilalayabilmek, Ciltlenebilmek, Ciltletebilmek, Ciltleyebilmek, Cisimlendirmek, Cisimleştirmek, Cüretlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Cemilendirmek, Cendereleşmek, Cerahatlenmek, Cesaretlenmek, Canlanabilmek, Canlanıvermek, Caydırabilmek, Coşturabilmek

12 Harfli Kelimeler

Cazibeleşmek, Cemaatleşmek, Cennetleşmek, Cömertleşmek, Cıvıtabilmek, Cıvıtıvermek, Cinlendirmek

11 Harfli Kelimeler

Cazipleşmek, Cebelleşmek, Celallenmek, Cephelenmek, Cepheleşmek, Cezbelenmek, Ciddileşmek, Cilvelenmek, Cilveleşmek, Cimrileşmek, Cisimlenmek, Cisimleşmek, Cücüklenmek, Cücükleşmek, Cahilleşmek, Cedelleşmek, Cüretlenmek

10 Harfli Kelimeler

Canıçekmek, Cemilenmek, Cenkleşmek, Ciltlenmek, Ciltletmek, Cüceleşmek, Cayabilmek, Cayıvermek, Coşabilmek, Coşuvermek

9 Harfli Kelimeler

Cebretmek, Cehdetmek, Cevretmek, Cezbetmek, Ciharıyek, Ciltlemek, Cinlenmek, Cinleşmek, Celbetmek

8 Harfli Kelimeler

Cemetmek, Ceplemek

7 Harfli Kelimeler

Civelek

Bazı C ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


cazibeleştirmek : çekici
celallendirmek : yangına körükle gitmek
celâllenmek : öfkelenmek, kızmak
cemilendirmek : çoğullandırmak
cemilenmek : çoğullanmak
cerahatlenmek : irinlenmek
cesaretlendirilmek : yüreklendirilmek
cesaretlenmek : yüreklenmek, yiğitlenmek, yılgınlığıgitmek
cezbetmek : bağlamak
ciharıyek : dört bir
cücüklenmek : filizlenmek

Bazı C ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


cazipleşmek :

TDK:
nsz Cazip duruma gelmek

Kelime Bulma Motoru