BO ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında BO harfleri bulunan 5 harfli 57 adet kelime bulunuyor.Başında BO harfleri bulunan 5 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BO harfleri bulunan 5 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında BO harfleri bulunan 5 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Bobin, Bocit, Bocuk, Boduç, Bodur, Boğaç, Boğak, Boğan, Boğar, Boğaz, Boğma, Boğuk, Boğum, Boğut, Bohça, Bohem, Boklu, Bokuk, Bolca, Bolgu, Bomba, Bombe, Bonti, Bonus, Borak, Boran, Borat, Borcu, Borda, Bordo, Bordu, Borik, Borka, Borla, Borsa, Boruk, Boslu, Bosum, Boşay, Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut, Bozan, Bozca, Bozma, Bozuk, Bozum, Bocce, Bocur, Boynu, Bozuş

Bazı BO ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bobin : makara
bocit : ibrik
bocuk : domuz
boduç : bardak
bodur : kısa, bücür, bıdık, bacaksız, gücük
boğaç : buğuçan
boğak : anjin, hunnak
boğan : bugan, hânık
boğar : boğucu, güçlü, kuvvetli
boğaz : imik, şişe, derbent, iaşe, argıt, cendere, difteri, gırtlak, istanbul boğazı, ümük
boğma : incir, dut
boğuk : boğunuk
boğum : boğulmuş, ma&
boğut : nitrojen
bohça : çığın, çıkın, yazma
bokuk : boğaz uru
bolgu : orijinal, özgün
bomba : torpil
bombe : şişkin, kabarık, tümsekli, şişkinlik, kabarıklık
bonti : panti
bonus : özence
boran : rüzgar
borcu : beraatızimmet
bordu : üzüm

Bazı BO ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


borda :

TDK:
isim, denizcilik Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı
"Bir motorla bordamıza yanaşıp karaya çıkardı bizi." - A. Erhat

boğuk :
TDK:
sıfat Kısılmış (ses)
"Zeyno nun birdenbire boğazından boğuk bir ses çıktı." - H. E. Adıvar

boğum :
TDK:
1. isim Boğulmuş, sıkılmış yer
2. Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü
"Sağ elinin şehadet parmağının ilk boğumuyla tetiği çekti." - Ö. Seyfettin
3. anatomi İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer
"Lenf boğumları. Sinir boğumları."

BO ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bomba / Primo Türk Çocuğu / Nakarat / Hürriyet Bayrakları-Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 3 - Yazar: Ömer Seyfettin
Bomba Nurettin - Yazar: Ahmet Yorulmaz
Ezber Bozan Mutluluklar - Yazar: Neval Yercik
Oyun Bozan - Yazar: Mualla Kamış
Bomba Nurettin - Yazar: Ahmet Yorulmaz
Kırk Yamalı Bohça - Yazar: Betül Başar
Yemin Bozan - Yazar: Michelle Paver

BO ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İNŞİKAK - 1, 2: Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,.
AHZAP - 1: Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
KALEM - 10, 11, 12, 13, 14: (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

Kelime Bulma Motoru