BOŞ ile başlayan kelimeler

Başında BOŞ harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.Başında BOŞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BOŞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BOŞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Boşaltılabilmek, Boşaltılıvermek

14 Harfli Kelimeler

Boşaltılabilme, Boşaltılıverme, Boşatılabilmek

13 Harfli Kelimeler

Boşaltabilmek, Boşaltıvermek, Boşandırılmak, Boşatılabilme

12 Harfli Kelimeler

Boşboşbakmak, Boşalabilmek, Boşalıvermek, Boşaltabilme, Boşaltıverme, Boşanabilmek, Boşandırılma, Boşanıvermek, Boşatabilmek, Boşayabilmek, Boşayıvermek, Boşvermişlik

11 Harfli Kelimeler

Boşaltılmak, Boşandırmak, Boşattırmak, Boşbırakmak, Boşboğazlık, Boşgeçirmek, Boşalabilme, Boşalıverme, Boşanabilme, Boşanıverme, Boşatabilme, Boşayabilme, Boşayıverme

10 Harfli Kelimeler

Boşaltılma, Boşandırma, Boşattırma, Boşoturmak, Boşaltılış, Boşanılmak, Boşatılmak

9 Harfli Kelimeler

Boşaltıcı, Boşaltmak, Boşçıkmak, Boşdurmak, Boşkalmak, Boşnaklık, Boşvermek, Boşanılma, Boşatılma, Boşlaşmak, Boşlatmak, Boşunalık, Boşvermiş

8 Harfli Kelimeler

Boşalmak, Boşaltaç, Boşaltım, Boşaltma, Boşanmak, Boşatmak, Boşboğaz, Boşlamak, Boşnakça, Boşaltış, Boşlaşma, Boşlatma, Boşluklu

7 Harfli Kelimeler

Boşalım, Boşalma, Boşaltı, Boşamak, Boşanma, Boşatma, Boşlama, Boşyere, Boşalış, Boşanış

6 Harfli Kelimeler

Boşama, Boşgur, Boşgut, Boşluk, Boşnak, Boşuna

5 Harfli Kelimeler

Boşay

4 Harfli Kelimeler

Boşu

3 Harfli Kelimeler

Boş

Bazı BOŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boşalım : deşarj
boşalma : inhilâl, rahatlama, deşarj
boşalmak : dökülmek, gevşemek, açılmak, derdini, deşarj olmak, tenhalaşmak
boşaltaç : boşluk tulumbası, hava boşaltma makinesi
boşaltı : boşaltım
boşaltım : tükürük, ifrağ, boşaltı
boşama : talak
boşamak : bırakmak
boşanma : kadı, metrukiyet, talak
boşbırakmak : boşkalmak
boşçıkmak : fos çıkmak
boşdurmak : çalışmamak, aylaklık etmek
boşgeçirmek : boşa vermek
boşgur : eğitmen, öğretmen, talimci
boşlamak : bırakmak, ihmal etmek, sermek
boşluk : oyuk, çukur, kesinti, kopukluk, eksiklik, yetersizlik, vakum, ara, aralık, gedik, göz, por
boşuna : gereksiz, beyhude, nafile, tevekkeli, boş yere, boşu boşuna

Bazı BOŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boşaltmak :

TDK:
1. -i Boş duruma getirmek
"Bu durum, ister istemez evi doldurup boşaltanlarda da kısıntı yapmamızı gerektiriyordu." - A. Ağaoğlu
2. -i, -e Dökmek, boca etmek
"Elenmiş, tertemiz unu leğençe denilen küçük leğene boşalttı." - O. Kemal
3. nsz Bir silahta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak
"Yayla devriyesi bizden yardım istemek için havaya silah boşaltmış." - H. R. Gürpınar
4. Kusmak
5. Gevşetmek, açmak
"İbrahim Ağa atın kolanlarını boşaltırken kendini bir iş yapmış sayar." - M. Ş. Esendal

boşattırmak :
TDK:
-i Boşatma işini yaptırtmak
"Başka kız bulmuşlar, beni boşattırıp onu alacaklarmış." - E. Bener

boşlamak :
TDK:
1. -i Bırakmak
2. İlgi göstermemek, ihmal etmek
"Sanayileşme furyası, tüketim yarışı içinde gözünü ihtiras bürüyen insan doğayı boşladı." - H. Taner

Kelime Bulma Motoru