BİRİ ile başlayan kelimeler

Başında BİRİ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında BİRİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİRİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİRİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Biriktirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Biriktirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Biriktirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Biriktirebilme

13 Harfli Kelimeler

Biriktirilmek

12 Harfli Kelimeler

Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birikebilmek, Birikivermek, Biriktirilme

11 Harfli Kelimeler

Biriktirici, Biriktirmek, Birikebilme, Birikiverme

10 Harfli Kelimeler

Birikimlik, Birikişmek, Biriktirim, Biriktirme, Birincasıf, Birincilik, Biriciklik, Biriktiriş

9 Harfli Kelimeler

Birikimci, Birikinti, Birikişme, Biriktiri, Birincisi, Birimkare

8 Harfli Kelimeler

Birifing, Birikimi, Birikmek, Birikmiş, Birileri, Birincil, Birinden, Birimküp, Birimler

7 Harfli Kelimeler

Biricik, Biridin, Birikim, Birikiş, Birikme, Birinci, Birinde, Birinin

6 Harfli Kelimeler

Birice, Biriki, Birine, Birini, Birisi

5 Harfli Kelimeler

Birim

4 Harfli Kelimeler

Biri

Bazı BİRİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


biri : akraba, polimerlik, rahmet okumak, yavuz hırsız ev sahibini bastırır, yekî, zemzemle yıkanmış olmak
birice : tek
biricik : tek, yegâne, eşi, benzeri, arlat, bir tane, birçe, birçek, birge
biridin : güneyli
birifing : brifing
biriki : rezerv
birikim : gözlemler, birikme, deneyim, repertuar, yığ
birikimci : tasarrufçu
birikimcilik : tasarrufçuluk
birikimi : koruncak
birikimlik : tank
birikme : birikim, tahaşşüt, tecemmu, tedahül, temerküz, teraküm
birikmek : irkmek, oyulgalanmak, teraküm etmek, üşüşmek, yığılıp kalmak, yığışmak
birikmiş : kümülâtif, müterakim, nakit para
biriktiri : derlem, koleksiyon
biriktirici : sarnıç, rezervuar
biriktirme : tasarruf, biriktirim
biriktirmek : öğrenme

Bazı BİRİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


birinci :

TDK:
1. sıfat Bir sayısının sıra sıfatı
2. isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey
"Birincisi ne kadar mağrur ise öbürü o kadar yılışık." - Y. Z. Ortaç
3. isim Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse
"Sınıfın birincisi olduğundan imtihanlara girişinde..." - Ö. Seyfettin
4. isim Ulaşım araçlarında mevki, sınıf
"Bütün grubu hiç olmazsa ilk ineceğimiz iskeleye kadar birincide götürmek istemişti." - R. N. Güntekin

BİRİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yoktur Belki Ahmet Ada Diye Birisi - Yazar: Ahmet Ada
Bu Senin Gibi Birinin Başına Gelecek Türden Şey Değil - Yazar: Jon Mcgregor

BİRİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 10: Onlardan biri: Yusuf'u öldürmeyin, eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın (götürsün), dedi.
NİSA - 12: Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.
ALİ İMRAN - 13: (Bedir'de) karşı karşıya gelen şu iki gurubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir gurup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kâfir bir gurup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.

Kelime Bulma Motoru