BİRİ ile başlayan kelimeler

Başında BİRİ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında BİRİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİRİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİRİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Biriktirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Biriktirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Biriktirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Biriktirebilme

13 Harfli Kelimeler

Biriktirilmek

12 Harfli Kelimeler

Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birikebilmek, Birikivermek, Biriktirilme

11 Harfli Kelimeler

Biriktirici, Biriktirmek, Birikebilme, Birikiverme

10 Harfli Kelimeler

Birikimlik, Birikişmek, Biriktirim, Biriktirme, Birincasıf, Birincilik, Biriciklik, Biriktiriş

9 Harfli Kelimeler

Birikimci, Birikinti, Birikişme, Biriktiri, Birincisi, Birimkare

8 Harfli Kelimeler

Birifing, Birikimi, Birikmek, Birikmiş, Birileri, Birincil, Birinden, Birimküp, Birimler

7 Harfli Kelimeler

Biricik, Biridin, Birikim, Birikiş, Birikme, Birinci, Birinde, Birinin

6 Harfli Kelimeler

Birice, Biriki, Birine, Birini, Birisi

5 Harfli Kelimeler

Birim

4 Harfli Kelimeler

Biri

Bazı BİRİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


birice : tek
biricik : tek, yegâne, eşi, benzeri, arlat, bir tane, birçe, birçek, birge
biridin : güneyli
birifing : brifing
biriki : rezerv
birikim : gözlemler, birikme, deneyim, repertuar, yığ
birikimci : tasarrufçu
birikimi : koruncak
birikimlik : tank
birikme : birikim, tahaşşüt, tecemmu, tedahül, temerküz, teraküm
birikmek : irkmek, oyulgalanmak, teraküm etmek, üşüşmek, yığılıp kalmak, yığışmak
birikmiş : kümülâtif, müterakim, nakit para
biriktiri : derlem, koleksiyon
biriktirici : sarnıç, rezervuar
biriktirme : tasarruf, biriktirim
biriktirmek : öğrenme, bankaya yatırmak, bir köşeye koymak, depo etmek, depolamak, düğüm vurmak, irkmek, kümelemek

Bazı BİRİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


birikmek :

TDK:
1. nsz Toplanıp yığılmak
"Bu nedenle karısının gözlerinde biriken öfkenin farkına varmadı." - L. Tekin
2. Bir araya gelmek, toplanmak
3. Birbirine eklenip çoğalmak
"Sana verilecek havadislerim birikti." - P. Safa

biriktirim :
TDK:
isim Biriktirme işi

BİRİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkircikli Biricik - Yazar: İlhami Algör
Bu Senin Gibi Birinin Başına Gelecek Türden Şey Değil - Yazar: Jon Mcgregor
Meryem'in Biricik Hayatı - Yazar: Sibel K. Türker
Biricik Torbacı - Yazar: Anıl Doğan
Biricik Önderimiz Peygamberimiz (Rusça) - Yazar: Yusuf Özaslan

BİRİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 11: Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
HUD - 111: Şüphesiz Rabbin, onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin, onların yapmakta olduklarından haberdardır.
FURKAN - 53: Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur.

Kelime Bulma Motoru