BİRİ ile başlayan kelimeler

Başında BİRİ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında BİRİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİRİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİRİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Biriktirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Biriktirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Biriktirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Biriktirebilme

13 Harfli Kelimeler

Biriktirilmek

12 Harfli Kelimeler

Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birikebilmek, Birikivermek, Biriktirilme

11 Harfli Kelimeler

Biriktirici, Biriktirmek, Birikebilme, Birikiverme

10 Harfli Kelimeler

Birikimlik, Birikişmek, Biriktirim, Biriktirme, Birincasıf, Birincilik, Biriciklik, Biriktiriş

9 Harfli Kelimeler

Birikimci, Birikinti, Birikişme, Biriktiri, Birincisi, Birimkare

8 Harfli Kelimeler

Birifing, Birikimi, Birikmek, Birikmiş, Birileri, Birincil, Birinden, Birimküp, Birimler

7 Harfli Kelimeler

Biricik, Biridin, Birikim, Birikiş, Birikme, Birinci, Birinde, Birinin

6 Harfli Kelimeler

Birice, Biriki, Birine, Birini, Birisi

5 Harfli Kelimeler

Birim

4 Harfli Kelimeler

Biri

Bazı BİRİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


biri : akraba, polimerlik, rahmet okumak, yavuz hırsız ev sahibini bastırır, yekî, zemzemle yıkanmış olmak
birice : tek
biricik : tek, yegâne, eşi, benzeri, arlat, bir tane, birçe, birçek, birge
biridin : güneyli
birifing : brifing
biriki : rezerv
birikim : gözlemler, birikme, deneyim, repertuar, yığ
birikimci : tasarrufçu
birikimcilik : tasarrufçuluk
birikimlik : tank
birikme : birikim, tahaşşüt, tecemmu, tedahül, temerküz, teraküm
birikmiş : kümülâtif, müterakim, nakit para
biriktiri : derlem, koleksiyon
biriktirici : sarnıç, rezervuar
biriktirim : biriktirme
biriktirme : tasarruf, biriktirim
biriktirmek : öğrenme, bankaya yatırmak, bir köşeye koymak, depo etmek, depolamak, düğüm vurmak, irkmek

Bazı BİRİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


birikim :

TDK:
1. isim Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
"Kim bilir kaç olayın birikimiyle zifir gibi kararmıştı içi." - T. Buğra
2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim
"Mimari birikim bazen bir kente köklü bir damga, bir özellik bırakıyor." - H. Taner
3. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar
4. ekonomi Biriktirilen mal veya para
5. jeoloji Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması
6. toplum bilimi Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci

birikinti :
TDK:
isim Bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey
"Komşunun kazları birikintilerde kanat çırpıp bağırıyordu." - R. Enis

BİRİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi Sayı 330 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 328 - 329 Ağustos - Eylül - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 322 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 320 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 321 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 324 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 326 - 327 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 323 - Yazar: Kolektif
Birikim Sayı: 325 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru