BİLİ ile başlayan kelimeler

Başında BİLİ harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.Başında BİLİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİLİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİLİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirilebilme

19 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirebilmek, Bilinçsizleşebilmek

18 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirebilme, Bilinçsizleşebilme

17 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirmek, Bilinçlendirilmek

16 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirme, Bilinçlendirilme, Bilinçlenebilmek

15 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirmek, Bilinçlenebilme, Bilinçsizleşmek

14 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirme, Bilinemezcilik, Bilimleştirmek, Bilimselleşmek, Bilinçlendiriş, Bilinçsizleşme

13 Harfli Kelimeler

Bilinmezcilik, Bilimleştirme, Bilimselleşme, Bilimseverlik

12 Harfli Kelimeler

Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyenin, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Biliyormuyum, Bilinebilmek, Bilinegelmek, Bilinemezlik, Bilişimcilik

11 Harfli Kelimeler

Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlenme, Bilinçlilik, Bilinemeyen, Bilinemezci, Bilinmezlik, Bilistifade, Bilişçıkmak, Bilinçleniş, Bilinçsizce, Bilinebilme, Bilinegelme, Bilişsellik

10 Harfli Kelimeler

Bililtizam, Bilimcilik, Bilimkurgu, Bilinçaltı, Bilinenden, Bilinmedik, Bilinmeyen, Bilisizlik, Bilimsever, Bilivermek

9 Harfli Kelimeler

Bilibamın, Bilimdışı, Bilinçsiz, Bilinemez, Biliniyor, Bilirkişi, Bilişimci, Bilişimde, Bilisizce, Biliverme

8 Harfli Kelimeler

Bilimler, Bilimsel, Bilimsiz, Bilincin, Bilinçli, Bilindik, Bilinmek, Bilinmez, Bilişmek, Bilişsel

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Bilimde, Bilinci, Bilinen, Bilinme, Bilisiz, Bilişim, Bilişme, Biliniş

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Bilime, Bilinç

5 Harfli Kelimeler

Bilig, Bilim, Bilir, Biliş, Bilit

4 Harfli Kelimeler

Bili

Bazı BİLİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bili : bilgi, malûmat
bilim : ilim, fen, irfan, bel, bil, bilgi, bilig, entelektüel, makale, marifet, polemik, terim, üst yapı, yazar
bilimci : bilgin
bilimde : deha, köktencilik
bilime : bilimsiz
bilimsiz : bilime
bilincin : davranışçılık
bilinç : şuur, çevresini, dimağ, zihin
bilinçaltı : şuuraltı, tahteşşuur
bilinçlenmek : şuurlanmak
bilinçsiz : şuursuz
bilindik : bilinen
bilinemeyen : bellisiz
bilinemezcilik : lâedriye, agnostisizm
bilinenden : öteki
bilinircilik : gnostisizm
biliniyor : malûm
bilinmeyen : meçhul, bilinmez, bilinmedik, adsız sansız, alışılmamış, belirsiz, gayrimalûm, gizli, gümen, meçhulât, meğer, nedense, yabancı

Bazı BİLİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bili :

TDK:
isim Bilgi

bilinç :
TDK:
1. isim İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
2. Temel bilgi, temel görüş
3. ruh bilimi Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
"Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?" - F. R. Atay

bilirkişi :
TDK:
1. isim Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
2. hukuk Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf

BİLİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Bilim Adamının Romanı - Yazar: Oğuz Atay
Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 24. Kitap - Platon - Yazar: Kolektif
Toplum ve Bilim Sayı: 101 - Yazar: Kolektif
Toplum ve Bilim Sayı: 137 - Yazar: Kolektif
İki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar - Yazar: Galileo Galilei
Ali Şeriati İnsan Bilim ve Tarih Felsefesi Üzerine Makaleler - Yazar: Prof. Dr. Ali Kaya
Bilim Kurgu Öyküleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Açık Bilim - Yazar: Alan Adam Bly
Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı 5 Cilt Takım-Sayı 88,89,90,91,92 - Yazar: Kolektif

BİLİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 22: (İnsanların kimi:) «Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir» diyecekler; yine: «Beş kişidir; altıncıları köpekleridir» diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (Kimileri de:) «Onlar yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir» derler. De ki: Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyle ise Ashâb-ı Kehf hakkında, delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında (ileri geri konuşan) kimselerin hiçbirinden malumat isteme.

Kelime Bulma Motoru