BİLİ ile başlayan kelimeler

Başında BİLİ harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.Başında BİLİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİLİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİLİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirilebilme

19 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirebilmek, Bilinçsizleşebilmek

18 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirebilme, Bilinçsizleşebilme

17 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirmek, Bilinçlendirilmek

16 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirme, Bilinçlendirilme, Bilinçlenebilmek

15 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirmek, Bilinçlenebilme, Bilinçsizleşmek

14 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirme, Bilinemezcilik, Bilimleştirmek, Bilimselleşmek, Bilinçlendiriş, Bilinçsizleşme

13 Harfli Kelimeler

Bilinmezcilik, Bilimleştirme, Bilimselleşme, Bilimseverlik

12 Harfli Kelimeler

Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyenin, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Biliyormuyum, Bilinebilmek, Bilinegelmek, Bilinemezlik, Bilişimcilik

11 Harfli Kelimeler

Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlenme, Bilinçlilik, Bilinemeyen, Bilinemezci, Bilinmezlik, Bilistifade, Bilişçıkmak, Bilinçleniş, Bilinçsizce, Bilinebilme, Bilinegelme, Bilişsellik

10 Harfli Kelimeler

Bililtizam, Bilimcilik, Bilimkurgu, Bilinçaltı, Bilinenden, Bilinmedik, Bilinmeyen, Bilisizlik, Bilimsever, Bilivermek

9 Harfli Kelimeler

Bilibamın, Bilimdışı, Bilinçsiz, Bilinemez, Biliniyor, Bilirkişi, Bilişimci, Bilişimde, Bilisizce, Biliverme

8 Harfli Kelimeler

Bilimler, Bilimsel, Bilimsiz, Bilincin, Bilinçli, Bilindik, Bilinmek, Bilinmez, Bilişmek, Bilişsel

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Bilimde, Bilinci, Bilinen, Bilinme, Bilisiz, Bilişim, Bilişme, Biliniş

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Bilime, Bilinç

5 Harfli Kelimeler

Bilig, Bilim, Bilir, Biliş, Bilit

4 Harfli Kelimeler

Bili

Bazı BİLİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bili : bilgi, malûmat
bilimdışı : gayri ilmi
bilimler : ulûm
bilincin : davranışçılık
bilinçaltı : şuuraltı, tahteşşuur
bilinçlenme : şuurlanma
bilinçlenmek : şuurlanmak
bilinçsiz : şuursuz
bilindik : bilinen
bilinemezcilik : lâedriye, agnostisizm
bilinen : bilindik, malûm, aşina, bildik, mâ?lum, mahut, maruf, mekik dokumak, ya
bilinenden : öteki
bilinircilik : gnostisizm
bilinme : marufiyet
bilinmedik : bilinmeyen, gayrimalûm, meçhul
bilinmeyen : meçhul, bilinmez, bilinmedik, adsız sansız, alışılmamış, belirsiz, gayrimalûm, gizli, gümen, meçhulât, meğer, nedense, yabancı, yeni
bilinmeyerek : yanlışlıkla
bilinmez : bilinmeyen, muğlâk, kuşkulu, meçhul, gayrimalûm
bilinmezcilik : agnostiszm
bilirkişi : ehlihibre

Bazı BİLİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bili :

TDK:
isim Bilgi

bilim :
TDK:
1. isim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
"Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." - H. E. Adıvar
2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi
3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci

bilinemezci :
TDK:
1. sıfat, felsefe Bilginin bağıntılı olduğuna inanan (kimse)
2. Tanrı nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen (kimse), laedri, agnostik

BİLİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kutadgu Bilig - Kutulu 3 Kitap Takım - Yazar: Yusuf Has Hacib
Kutadgu Bilig - Yazar: Yusuf Has Hacib
Kutadgu Bilig -Seçmeler - Yazar: Yusuf Has Hacip
Ayıkla Bilincin Taşını - Yazar: Salih Koca
Bilincin Kapısını Aralamak - Yazar: Jonathan Cott
Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig - Yazar: Yusuf Has Hacib
Kutadgu Bilig - Yazar: Yusuf Has Hacib
Bilincin Derin Kuyusu - Yazar: H. Fehmi...

BİLİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 22: (İnsanların kimi:) «Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir» diyecekler; yine: «Beş kişidir; altıncıları köpekleridir» diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (Kimileri de:) «Onlar yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir» derler. De ki: Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyle ise Ashâb-ı Kehf hakkında, delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında (ileri geri konuşan) kimselerin hiçbirinden malumat isteme.

Kelime Bulma Motoru