BİLİ ile başlayan kelimeler

Başında BİLİ harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.Başında BİLİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİLİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİLİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirilebilme

19 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirebilmek, Bilinçsizleşebilmek

18 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirebilme, Bilinçsizleşebilme

17 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirmek, Bilinçlendirilmek

16 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirme, Bilinçlendirilme, Bilinçlenebilmek

15 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirmek, Bilinçlenebilme, Bilinçsizleşmek

14 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirme, Bilinemezcilik, Bilimleştirmek, Bilimselleşmek, Bilinçlendiriş, Bilinçsizleşme

13 Harfli Kelimeler

Bilinmezcilik, Bilimleştirme, Bilimselleşme, Bilimseverlik

12 Harfli Kelimeler

Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyenin, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Biliyormuyum, Bilinebilmek, Bilinegelmek, Bilinemezlik, Bilişimcilik

11 Harfli Kelimeler

Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlenme, Bilinçlilik, Bilinemeyen, Bilinemezci, Bilinmezlik, Bilistifade, Bilişçıkmak, Bilinçleniş, Bilinçsizce, Bilinebilme, Bilinegelme, Bilişsellik

10 Harfli Kelimeler

Bililtizam, Bilimcilik, Bilimkurgu, Bilinçaltı, Bilinenden, Bilinmedik, Bilinmeyen, Bilisizlik, Bilimsever, Bilivermek

9 Harfli Kelimeler

Bilibamın, Bilimdışı, Bilinçsiz, Bilinemez, Biliniyor, Bilirkişi, Bilişimci, Bilişimde, Bilisizce, Biliverme

8 Harfli Kelimeler

Bilimler, Bilimsel, Bilimsiz, Bilincin, Bilinçli, Bilindik, Bilinmek, Bilinmez, Bilişmek, Bilişsel

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Bilimde, Bilinci, Bilinen, Bilinme, Bilisiz, Bilişim, Bilişme, Biliniş

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Bilime, Bilinç

5 Harfli Kelimeler

Bilig, Bilim, Bilir, Biliş, Bilit

4 Harfli Kelimeler

Bili

Bazı BİLİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bili : bilgi, malûmat
bilig : bilgiler, bilim
bilimdışı : gayri ilmi
bilimkurgu : saynsfikşın, science-fiction
bilimler : ulûm
bilimsel : ilmî, ideoloji, polemik, uygulayımcı
bilimsiz : bilime
bilinci : kendinde olmamak, özne
bilincin : davranışçılık
bilinç : şuur, çevresini, dimağ, zihin
bilinçaltı : şuuraltı, tahteşşuur
bilinçlenmek : şuurlanmak
bilinçli : şuurlu
bilinçlilik : nesne, şuurluluk
bilindik : bilinen
bilinemezci : lâedri, agnostik
bilinemezcilik : lâedriye, agnostisizm
bilinenden : öteki
bilinircilik : gnostisizm
bilinmek : anlaşılmak, öğrenilmek, tanılmak
bilinmeyenin : ön sezi, önsezi
bilinmeyerek : yanlışlıkla
bilinmez : bilinmeyen, muğlâk, kuşkulu, meçhul, gayrimalûm
bilir : anlar, sayar, agâh, elinde... var
bilirkişi : ehlihibre, ehlivukuf

Bazı BİLİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bilinç :

TDK:
1. isim İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
2. Temel bilgi, temel görüş
3. ruh bilimi Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
"Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?" - F. R. Atay

bilinmek :
TDK:
nsz Bilme işine konu olmak, anlaşılmak, öğrenilmek
"Bir haftadır civarda dolaştığı biliniyor, yakalanamıyordu." - S. F. Abasıyanık

biliş :
TDK:
1. isim, ruh bilimi Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf
"Dereceler sonsuz fakat bizim biliş ve bildiriş vasıtalarımız sınırlı, kıyas basamaklarımız sayılı." - N. F. Kısakürek
2. Bildik, tanıdık

BİLİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bilinen Sır - Yazar: Mesut Çeki
Bilinen Bir Sokakta Kaybolmak - Yazar: Cemil Kavukçu
Bilinen Doğrular Toplum ve İnsan - Yazar: Cem H. Bektaş

Kelime Bulma Motoru