BİLE ile başlayan kelimeler

Başında BİLE harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.Başında BİLE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİLE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİLE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Bileşikgiller

12 Harfli Kelimeler

Bilenebilmek, Biletebilmek, Bileyebilmek, Bileyivermek

11 Harfli Kelimeler

Bileştirici, Bileştirmek, Bileyicilik, Bilenebilme, Biletebilme, Bileyebilme, Bileyiverme

10 Harfli Kelimeler

Bilecenlik, Bileştirme, Biletçilik, Bilebilmek, Bileşiklik, Biletilmek, Bileyazmak, Bileylemek

9 Harfli Kelimeler

Bilememek, Bilezikli, Bilebilme, Bileşimli, Biletilme, Bileyazma, Bileyleme

8 Harfli Kelimeler

Bileklik, Bilenmek, Bileşmek, Biletmek, Biletsiz, Bileyici

7 Harfli Kelimeler

Bilecen, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bileşen, Bileşik, Bileşim, Bileşke, Bileşme, Biletçi, Biletli, Biletme, Bilezik, Bileniş, Biletiş, Bileyiş

6 Harfli Kelimeler

Bileda, Bileği, Bileme

5 Harfli Kelimeler

Bilek, Bilen, Bilet, Bilez

4 Harfli Kelimeler

Bile

Bazı BİLE ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bile : birlikte, da, de, dahi, üstelik, hâlâ, hatta
bileda : balta
bilek : güç, kuvvet, bukağılık, bülek
bilememek : paniğe kapılmak
bilen : agah, alim, bilgen, bilici, vâkıf
bilenmek : hırslanmak
bilerek : isteyerek, kasten, bile bile, bilgili, kastî, mahsus
bileşen : komponent
bileşik : mürekkep
bileşim : terkip, kombinezon
bileşke : muhassala
bileşme : terekküp
bileştirmek : geometrik, terkip etmek
bilet : konser, sinema, marka
bileyici : zağcı, çarkçı
bileyicilik : zağcılık
bilezik : yağlama, soğutma, kelepçe, dikdörtgen, silindir, takı, takıştırmak

Bazı BİLE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


biletsiz :

TDK:
1. sıfat Bileti olmayan
"Bütün kabahat vapura biletsiz olarak binişimde ise bunun sebebini herkes çoktan öğrenmiş olmak lazım gelir." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Bilet kullanılmayan
3. zarf Bilet almadan, bilet kullanmadan

bileştirmek :
TDK:
1. -i, -le Bileşmesini sağlamak
2. fizik İki veya daha çok vektörün, paralel kenar kuralına uygun olarak geometrik toplamını almak

bilecenlik :
TDK:
isim Bilecen olma durumu

BİLE ile başlayan İlçe isimleri

Bilecik Merkez (Bilecik)

Kelime Bulma Motoru