BELİ ile başlayan kelimeler

Başında BELİ harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.Başında BELİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BELİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BELİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

23 Harfli Kelimeler

Belirginleştirilebilmek, Belirsizleştirilebilmek

22 Harfli Kelimeler

Belirginleştirilebilme, Belirsizleştirilebilme

21 Harfli Kelimeler

Belirginleştirebilmek, Belirsizleştirebilmek

20 Harfli Kelimeler

Belirginleştirebilme, Belirsizleştirebilme

19 Harfli Kelimeler

Belirginleştirilmek, Belirsizleştirilmek

18 Harfli Kelimeler

Belirginleşebilmek, Belirginleştirilme, Belirsizleşebilmek, Belirsizleştirilme

17 Harfli Kelimeler

Belirginleştirmek, Belitlenebilirlik, Belirginleşebilme, Belirsizleşebilme, Belirsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Belirginleştirme, Belirlenmezcilik, Belirsizleştirme

15 Harfli Kelimeler

Belirlenimcilik, Belirlenebilmek, Belirleyebilmek, Belirleyivermek, Belirtilebilmek, Belitlenebilmek

14 Harfli Kelimeler

Belirginleşmek, Belirtilmezlik, Belirlenebilme, Belirleyebilme, Belirleyiverme, Belirsizleşmek, Belirtilebilme, Belitlenebilme

13 Harfli Kelimeler

Belirginleşme, Belirlenmezci, Belirsizleşme, Belirtebilmek, Belirtisizlik

12 Harfli Kelimeler

Belirlenimci, Belirtibilim, Belirebilmek, Belirivermek, Belirtebilme, Belirtililik

11 Harfli Kelimeler

Belirginlik, Belirlenmek, Belirlenmiş, Belirleşmek, Belirsizlik, Belirtilmek, Belirtilmiş, Belirebilme, Beliriverme, Belirletmek

10 Harfli Kelimeler

Beliklemek, Belinlemek, Belirlemek, Belirlenim, Belirlenme, Belirleşme, Belirlilik, Belirtilen, Belirtiler, Belirtilme, Belirtisiz, Belitlemek, Belirleniş, Belirletme, Belirleyiş, Belirsizce, Belirtiliş

9 Harfli Kelimeler

Belikleme, Belinleme, Belirleme, Belirtili, Belirtken, Belirtmek, Belitleme

8 Harfli Kelimeler

Belirgin, Belirmek, Belirsiz, Belirteç, Belirten, Belirtev, Belirtik, Belirtim, Belirtke, Belirtme, Belitken, Belirtiş

7 Harfli Kelimeler

Belirgi, Belirli, Belirme, Belirti, Belirge, Beliriş

6 Harfli Kelimeler

Beliye

5 Harfli Kelimeler

Beliğ, Belik, Belit, Beliz

4 Harfli Kelimeler

Beli

Bazı BELİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


beli : evet, ek fiil
belî : salim, kurtulmuş, temiz
beliğ : belâgatli
belik : doruk, zirve, şahika, örgü
beliklemek : saçlarıörmek
belirgin : besbelli, açık, bariz, sarih, belgin, göz önünde, kabartılı, kupkuru, saydam, saydamlaşmak, tanıt
belirginleşmek : aşikâr olmak
belirlenim : içeriğinin, gerektirim, determinasyon
belirlenimcilik : gerekircilik, determinizm
belirme : taayyün, tebarüz, tebellür, tecelli, tecessüm, tezahür, tezahürat, zuhur
belirsizlik : müphemiyet, ipham, kim bilir, müphemlik, varagele, vuzuhsuzluk
belirtev : karakter
belirti : alamet, nişan, nişane, araz, bel, belçin, emare

Bazı BELİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


belirsiz :

TDK:
1. sıfat Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz
"Şimdi galiba belirsiz bir yerde bir esere çalışıyor." - N. F. Kısakürek
2. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem
"Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti." - P. Safa
3. Bilinmeyen, meçhul
"Küçük bir ekmek parçası üstüne konmuş, ne olduğu belirsiz yeşilliklerle yapılmış salata kendisine uzatılıyormuş." - A. Kutlu

BELİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 282: Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük, vâdesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. (Genellikle) alış-veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir.
HAC - 5: Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir.
EN'AM - 60: Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.

Kelime Bulma Motoru