B ile biten kelimeler

Sonunda B harfi bulunan 84 adet kelime bulunuyor.Sonunda B harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda B harfi bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda B harfi bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Hoşmeşreb

8 Harfli Kelimeler

Mukarrib, Mutayyeb, Mücerreb, Müdebdeb, Mükteseb, Müktesib, Mülakkab, Müncezib, Münkalib, Münselib, Müntehab, Müntehib, Müntesib, Müsebbeb, Müzebzeb

7 Harfli Kelimeler

İctinab, İçtinab, İnkılab, Mevahib, Müeddeb, Müeddib, Münasib, Ruzuşeb, Tecavüb

6 Harfli Kelimeler

Girdab, Hattab, Kallab, Kezzab, Matkab, Mazrıb, Mesaib, Miskab, Munsab, Tayyib, Tertib, Zabzab

5 Harfli Kelimeler

Ağreb, Bihab, Çalab, Çarub, Elkab, Esneb, Esvab, Ferib, Garib, Gazab, Habib, Hazab, Hisab, Katib, Kitab, Kulub, Neseb, Nikab, Rabab, Rabib, Ruteb, Rüsub, Sebeb, Sibob, Supab, Şadab, Şekib, Zahib

4 Harfli Kelimeler

Azab, Darb, İkab, İneb, Kalb, Kövb, Rabb

3 Harfli Kelimeler

Bab, Fob, Hab, Kib, Leb, Nnb, Öib, Rab, Şab, Şeb, Tab

2 Harfli Kelimeler

Ab

Bazı B ile biten kelimelerin eş anlamlıları


azab : helak
bab : kapı
bîhâb : uykusuz, uyanık
çârûb : süpürge
elkab : lakaplar
esneb : garib, yabancı, ecnebi
esvab : elbise, giysi
ferîb : aldatıcı, aldatan
hisâb : hesap, aritmetik
ikab : eziyet, ceza
inkılab : değişme, reform
kallab : hilekâr
kezzâb : yalancı
kib : kibibayt
mazrıb : basılacak
mevâhib : bahşişler
miskab : matkab
munsab : karışan
mutayyeb : hoşnut, razı
mücerreb : görmüş, geçirmiş, tecrübeli
müdebdeb : debdebeli, gösterişli
müeddeb : edebli, terbiyeli, uslu
müeddib : eğiten, öğreten, terbiyeci
mükteseb : kazanılmış
mülakkab : lakaplı
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
müntehab : seçilmiş, seçkin, mümtaz
müntehib : seçen
müntesib : bağlanmış, girmiş.2-mensub
neseb : sülâle

B ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 164: De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.
İSRA - 2: Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık.
BAKARA - 22: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.

Kelime Bulma Motoru