B ile başlayan İZ ile biten kelimeler

Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten 56 adet kelime bulunuyor.Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Barometresiz, Battaniyesiz, Briyantinsiz

11 Harfli Kelimeler

Bisikletsiz

10 Harfli Kelimeler

Basiretsiz, Beceriksiz, Belagatsiz, Belirtisiz, Bereketsiz, Besmelesiz, Bariyersiz

9 Harfli Kelimeler

Bahanesiz, Benzersiz, Beygirsiz, Bilinçsiz, Badiresiz, Beğenisiz, Belleksiz

8 Harfli Kelimeler

Bahçesiz, Bahdeniz, Bedelsiz, Beğceğiz, Behresiz, Belgesiz, Belgisiz, Belirsiz, Bellisiz, Bendeniz, Besinsiz, Bestesiz, Beyinsiz, Bibersiz, Biçimsiz, Biletsiz, Bilgisiz, Bilimsiz, Bitimsiz, Bombesiz, Böceksiz, Buklesiz, Bademsiz, Bölmesiz

7 Harfli Kelimeler

Betisiz, Bilisiz, Biyesiz, Brizbiz

6 Harfli Kelimeler

Bankiz, Bensiz, Bizsiz

5 Harfli Kelimeler

Bariz, Bediz, Beliz, Beniz, Beşiz

4 Harfli Kelimeler

Briz

3 Harfli Kelimeler

Biz

Bazı B ile başlayan İZ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bankiz : buzla, aysfild
bariz : açık, belirgin
basiretsiz : sağgörüsüz
beceriksiz : abullabut, acemi çaylak, âciz, andaval, argın, boş çuval ayakta durmaz, cudam, çolpa, dirayetsiz, eme yaramaz, gaf, gıygıycı, holasız, iktidarsız, maharetsiz, mıcırık, müzebzeb, tatar ağası
bedelsiz : eşsiz, bibedel
bediz : resim, heykel, nakış, bezek
beğceğiz : beycik
behresiz : payı, nasibi
belgesiz : kanıtı
belgisiz : belirsiz, gayrimuayyen
belirsiz : gayrimuayyen, belgisiz, müphem, bilinmeyen, meçhul, ibham, inceden inceye, kaç zamandır, muzlim, müşevveş, uçuk, vuzuhsuz
beliz : iz
bendeniz : âcizleri
beniz : yüz

Bazı B ile başlayan İZ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


benzersiz :

TDK:
sıfat Benzeri olmayan, eşsiz
"Samimi bir kalabalık, zamanımıza ziynet olan benzersiz şairi görmekten, dinlemekten âdeta sarhoştu." - A. Kabaklı

bedelsiz :
TDK:
1. sıfat Bedeli olmayan, bedel ödenilmeyen
2. Çok değerli
"İstanbul un bu bedelsiz, ince ve kendini çok ağır satan güzellerini de düşündüm." - H. E. Adıvar

biçimsiz :
TDK:
1. sıfat Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
2. Kötü, hoş olmayan, yakışıksız
"Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu." - M. Ş. Esendal
3. fizik Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf
4. zarf Kötü bir biçimde
"Küpeşteden bırakılan bir kalas gibi biçimsiz düştü." - S. F. Abasıyanık

B ile başlayan İZ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


BenSen O? Bizsiz Onlar... - Yazar: Celalettin Baylan

Kelime Bulma Motoru