B ile başlayan İZ ile biten kelimeler

Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten 56 adet kelime bulunuyor.Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında B harfi bulunan ve İZ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Barometresiz, Battaniyesiz, Briyantinsiz

11 Harfli Kelimeler

Bisikletsiz

10 Harfli Kelimeler

Basiretsiz, Beceriksiz, Belagatsiz, Belirtisiz, Bereketsiz, Besmelesiz, Bariyersiz

9 Harfli Kelimeler

Bahanesiz, Benzersiz, Beygirsiz, Bilinçsiz, Badiresiz, Beğenisiz, Belleksiz

8 Harfli Kelimeler

Bahçesiz, Bahdeniz, Bedelsiz, Beğceğiz, Behresiz, Belgesiz, Belgisiz, Belirsiz, Bellisiz, Bendeniz, Besinsiz, Bestesiz, Beyinsiz, Bibersiz, Biçimsiz, Biletsiz, Bilgisiz, Bilimsiz, Bitimsiz, Bombesiz, Böceksiz, Buklesiz, Bademsiz, Bölmesiz

7 Harfli Kelimeler

Betisiz, Bilisiz, Biyesiz, Brizbiz

6 Harfli Kelimeler

Bankiz, Bensiz, Bizsiz

5 Harfli Kelimeler

Bariz, Bediz, Beliz, Beniz, Beşiz

4 Harfli Kelimeler

Briz

3 Harfli Kelimeler

Biz

Bazı B ile başlayan İZ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bahdeniz : maydanoz
bankiz : buzla, aysfild
bariz : açık, belirgin
basiretsiz : sağgörüsüz
beceriksiz : abullabut, acemi çaylak, âciz, andaval, argın, boş çuval ayakta durmaz, cudam, çolpa, dirayetsiz, eme yaramaz, gaf, gıygıycı, holasız, iktidarsız, maharetsiz, mıcırık, müzebzeb, tatar ağası
bediz : resim, heykel, nakış, bezek
beğceğiz : beycik
behresiz : payı, nasibi
belgesiz : kanıtı
belgisiz : belirsiz, gayrimuayyen
belirsiz : gayrimuayyen, belgisiz, müphem, bilinmeyen, meçhul, ibham, inceden inceye, kaç zamandır, muzlim, müşevveş, uçuk, vuzuhsuz
beliz : iz
bellisiz : bilinemeyen
bendeniz : âcizleri
beniz : yüz

Bazı B ile başlayan İZ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


beceriksiz :

TDK:
sıfat Becerisi olmayan, usta olmayan, maharetsiz
"O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı." - A. Ş. Hisar

bitimsiz :
TDK:
sıfat Sonu olmayan, sınırlandırılıp belirlenmeyen, namütenahi
"Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak." - T. Uyar

beygirsiz :
TDK:
sıfat Beygiri olmayan
"Bunlar arasında beygirsiz bir araba titreyerek, sarsılarak geziyor, borusunu öttürüyordu." - M. Ş. Esendal

Kelime Bulma Motoru