B ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında B harfi bulunan ve İK ile biten 344 adet kelime bulunuyor.Başında B harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında B harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında B harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Belitlenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Başmüzakerecilik, Biyometeorolojik

15 Harfli Kelimeler

Başteknisyenlik, Belirlenimcilik, Bibliyotekçilik

14 Harfli Kelimeler

Bakteriyolojik, Başmuharrirlik, Başmüfettişlik, Başmühendislik, Başmürettiplik, Başöğretmenlik, Başyönetmenlik, Belirtilmezlik, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik, Beşeriyetçilik, Bilinemezcilik, Biyoelektronik, Başdenetmenlik, Betimlemecilik, Biyoçeşitlilik

13 Harfli Kelimeler

Barışseverlik, Basiretsizlik, Başdizgicilik, Başhemşirelik, Başmuallimlik, Bayatibuselik, Beceriksizlik, Belediyecilik, Belgeselcilik, Bereketsizlik, Bibliyografik, Bilinmezcilik, Birleşkecilik, Birörnekçilik, Bisikletçilik, Büyüleyicilik, Bankerzedelik, Başdenetçilik, Başdümencilik, Başmüezzinlik, Başmüşavirlik, Başşehirlilik, Beğenmemezlik, Belgelikçilik, Belirtisizlik, Bilimseverlik, Birahanecilik

12 Harfli Kelimeler

Babayiğitlik, Başaktrislik, Beceriklilik, Beklenmezlik, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Bereketlilik, Bevliyecilik, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilirkişilik, Birikimcilik, Biyoelektrik, Böğürtlenlik, Bahanesizlik, Bahriyelilik, Basiretlilik, Başdelegelik, Başefendilik, Başeksperlik, Başhosteslik, Başkentlilik, Başspikerlik, Beğenilirlik, Beğenirlilik, Belirtililik, Belleksizlik, Belleticilik, Besleyicilik, Beyefendilik, Bilinemezlik, Bilişimcilik, Biseksüellik, Bitirimcilik, Boşvermişlik, Botanikçilik, Büyükannelik, Büyükelçilik

11 Harfli Kelimeler

Babayanilik, Başhekimlik, Başkatiplik, Başrahiplik, Baştabiplik, Başvekillik, Başyaverlik, Beğenmezlik, Beklenmedik, Belediyelik, Belgisizlik, Belirginlik, Belirsizlik, Bellemcelik, Benbencilik, Benlikçilik, Benzemeklik, Benzincilik, Besinsizlik, Beyinsizlik, Bezemecilik, Biçimsellik, Biçimsizlik, Bildirimlik, Bileyicilik, Bilgisizlik, Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlilik, Bilinmezlik, Bilmemezlik, Bilmezcelik, Bireysellik, Birliktelik, Birörneklik, Biteviyelik, Bitiricilik, Bitişkenlik, Biyomekanik, Bolşeviklik, Bölünmezlik, Briketçilik, Bükülgenlik, Bütünsellik, Babaannelik, Bahçesizlik, Basketçilik, Başhakemlik, Başkeşişlik, Başvezirlik, Bateristlik, Bedelsizlik, Bedensellik, Belgesizlik, Benzemezlik, Benzeşiklik, Besbellilik, Betimsellik, Beygircilik, Beyinsellik, Bilişsellik, Birleşiklik, Bitimsizlik, Bitirmişlik, Bitkisellik, Bölgesellik, Bursiyerlik

10 Harfli Kelimeler

Bahçecilik, Balerinlik, Bankamatik, Başkentlik, Bayramilik, Beğenirlik, Bekriyelik, Bektaşilik, Beleşçilik, Belirlilik, Beraberlik, Beslemelik, Beşibirlik, Beyhudelik, Beyzadelik, Biçimcilik, Biçintilik, Bilecenlik, Biletçilik, Bilgicilik, Bilimcilik, Bilinmedik, Bilisizlik, Biomekanik, Bireycilik, Birikimlik, Birincilik, Bitişiklik, Bitkicilik, Biyografik, Bonfilelik, Bölgecilik, Börekçilik, Bromhidrik, Butikçilik, Bürokratik, Bütünleşik, Bademcilik, Bahisçilik, Başbayilik, Belgecilik, Beneklilik, Bestecilik, Beşikçilik, Beşincilik, Bezekçilik, Bibercilik, Biçimlilik, Biçkicilik, Bihaberlik, Bileşiklik, Bilgililik, Biraderlik, Biriciklik, Bitimlilik, Bitirimlik, Böcekçilik

9 Harfli Kelimeler

Bakirelik, Bankerlik, Barmenlik, Bedbinlik, Bedevilik, Behimilik, Belginlik, Bencillik, Benzerlik, Benzeşlik, Benzinlik, Berberlik, Besicilik, Beygirlik, Bezemelik, Bezginlik, Biçarelik, Biçicilik, Biganelik, Bilgiçlik, Bilginlik, Bilmezlik, Binicilik, Bitkinlik, Biyofizik, Biyolojik, Bizdenlik, Büfecilik, Bildiklik, Bilmişlik

8 Harfli Kelimeler

Babailik, Bademcik, Bademlik, Bahailik, Bahçelik, Bakirlik, Balistik, Banallik, Basitlik, Bebeklik, Bekçilik, Bekrilik, Belgelik, Belirtik, Bellilik, Bencilik, Bendelik, Benekçik, Bengilik, Benzeşik, Bergilik, Bestelik, Beşiklik, Beyincik, Bezcilik, Biberlik, Bigendik, Bikeslik, Bileklik, Bilgelik, Bilgilik, Bilindik, Bircilik, Bireylik, Birleşik, Bitiklik, Biyelcik, Bolşevik, Böceklik, Bölmecik, Böreklik, Baletlik, Balsamik, Baretlik, Barizlik, Bediilik, Beleşlik, Biteklik

7 Harfli Kelimeler

Babilik, Bayilik, Bebecik, Becerik, Beçirik, Bedirik, Berklik, Bileşik, Bilezik, Biricik, Bitişik, Biyonik, Botanik, Bökelik, Bölecik, Buselik, Bakilik, Banilik, Bibilik

6 Harfli Kelimeler

Beğlik, Bellik, Benlik, Bertik, Beşlik, Beycik, Beylik, Bildik, Binlik, Birlik, Bitnik, Böksik

5 Harfli Kelimeler

Badik, Batik, Bazik, Becik, Bedik, Bekik, Belik, Berik, Beşik, Betik, Bezik, Bıcik, Bıçik, Bicik, Biçik, Bitik, Borik, Bubik, Butik

4 Harfli Kelimeler

Brik

Bazı B ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bahçelik : bağları
başkâtiplik : başyazman, başyazmanlık
baştabiplik : başhekimlik
başyönetmenlik : başrejisörlük
beceriklilik : ustalık, maharet, cerbeze, dirayet, hüner, maharetlilik
beceriksizlik : aciz, âcizlik, idaresizlik, iktidarsızlık, meskenet, uyuzluk
bedbinlik : kötümserlik, karamsarlık, pesimizm
bekrilik : ayyaşlık
beleşçilik : bedavacılık, avantacılık
belik : doruk, zirve, şahika, örgü
belirtilmezlik : nicemde
benekçik : spot
benzerlik : birlik, müşabehet, paralellik
bertik : yara, bere, incinmiş, burkulmuş, çürük
besinsizlik : gıdasızlık
betik : mektup, tezkere, java, kitap, pusula, metin
beyincik : dimağçe
bıcik : köşe
biçimcilik : formalizm, özü, şekilcilik
bilezik : yağlama

Bazı B ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


benlik :

TDK:
1. isim Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
"Küçük veya büyük çapta ama mutlaka dürüst, namuslu bir iş adamı olmak hırsı bütün benliğini sardı." - T. Buğra
2. Kendi kişiliğine önem verme, kişiliğini üstün görme, kibir, gurur

biyografik :
TDK:
sıfat Biyografi ile ilgili
"Biyografik yazı."

barışseverlik :
TDK:
isim Barışsever olma durumu, barışçılık, barışçıllık, sulhçuluk, sulhseverlik, sulhperverlik

B ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

Başçiftlik (Tokat)
Birecik (Şanlıurfa)

B ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Evlilik Denen Birliktelik - Yazar: Semai Özcan

Kelime Bulma Motoru