BÖLÜ ile başlayan kelimeler

Başında BÖLÜ harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.Başında BÖLÜ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BÖLÜ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BÖLÜ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bölüştürülebilmek

16 Harfli Kelimeler

Bölümlendirilmek, Bölüştürülebilme

15 Harfli Kelimeler

Bölümlendiriliş, Bölümlendirilme, Bölüştürebilmek, Bölüştürüvermek

14 Harfli Kelimeler

Bölümlendirmek, Bölüştürebilme, Bölüştürüverme, Bölüşülebilmek

13 Harfli Kelimeler

Bölümlendirme, Bölüştürülmek, Bölüşülebilme

12 Harfli Kelimeler

Bölünebilmek, Bölüşebilmek, Bölüştürülme, Bölüşüvermek

11 Harfli Kelimeler

Bölümlenmek, Bölünebilen, Bölünebilme, Bölünmezlik, Bölüştürmek, Bölüşebilme, Bölüşüverme

10 Harfli Kelimeler

Bölümlemek, Bölümleniş, Bölümlenme, Bölüntüler, Bölüştürme, Bölütlenme, Bölümleyiş, Bölüntüsüz

9 Harfli Kelimeler

Bölücülük, Bölükbaşı, Bölümleme, Bölütlere, Bölüntülü

8 Harfli Kelimeler

Bölümler, Bölümsel, Bölünmek, Bölünmez, Bölünmüş, Bölüşmek, Bölümlük, Bölütsüz

7 Harfli Kelimeler

Bölümce, Bölünen, Bölüngü, Bölünme, Bölüntü, Bölünüş, Bölüşme, Bölüşüm, Bölütlü, Bölümlü

6 Harfli Kelimeler

Bölücü, Bölünç

5 Harfli Kelimeler

Bölük, Bölüm, Bölün, Bölüş, Bölüt

4 Harfli Kelimeler

Bölü

Bazı BÖLÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bölük : kısım, hizip, bl., hane, kıt'a, tölis, yarıp, yartım, zümre
bölümce : paragraf
bölümleme : sınıflama, tasnif, klâsman
bölümlemek : sınıflamak, tasnif etmek
bölümlendirmek : sınıflandırmak
bölümlenme : sınıflanma
bölümlenmek : sınıflanmak
bölümsel : kısmî
bölün : yönetici, şef
bölünebilen : madde, özdek
bölünen : münkasım, ülüş
bölüngü : fraksiyon
bölünme : hücrelerin, inhilâl, inkısam, tecezzi, yarık
bölünmek : kamplaşmak, tecezzi etmek
bölünmez : parçalanamaz, ayrılamaz
bölüntü : fraksiyon
bölüntüler : taksimat
bölüş : ülüş
bölüşmek : paylaşmak, üleşmek, pay etmek
bölüştürme : taksim, üleştirme
bölüştürmek : paylaştırmak, taksim etmek, üleştirmek
bölüt : halka
bölütlere : bölütlü

Bazı BÖLÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bölünebilme :

TDK:
1. isim Bölünebilmek işi
2. matematik Kalansız bölünür olma durumu

bölünüş :
TDK:
isim Bölünme işi
"Roma nın ikiye bölünüş tarihi 395 tir." - F. R. Atay

bölüş :
TDK:
isim Bölme işi
"Sağdan sola taksim etmiş örgüsün / Onar onar bölüşünü sevdiğim" - Ruhsati

BÖLÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mayoz Bölünme Hikayeleri - Yazar: Evrim Alataş
Bölük Pörçük Yaşamlar - Yazar: Anne Michaels
Bir Bölük Anka - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru