BÖLÜ ile başlayan kelimeler

Başında BÖLÜ harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.Başında BÖLÜ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BÖLÜ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BÖLÜ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bölüştürülebilmek

16 Harfli Kelimeler

Bölümlendirilmek, Bölüştürülebilme

15 Harfli Kelimeler

Bölümlendiriliş, Bölümlendirilme, Bölüştürebilmek, Bölüştürüvermek

14 Harfli Kelimeler

Bölümlendirmek, Bölüştürebilme, Bölüştürüverme, Bölüşülebilmek

13 Harfli Kelimeler

Bölümlendirme, Bölüştürülmek, Bölüşülebilme

12 Harfli Kelimeler

Bölünebilmek, Bölüşebilmek, Bölüştürülme, Bölüşüvermek

11 Harfli Kelimeler

Bölümlenmek, Bölünebilen, Bölünebilme, Bölünmezlik, Bölüştürmek, Bölüşebilme, Bölüşüverme

10 Harfli Kelimeler

Bölümlemek, Bölümleniş, Bölümlenme, Bölüntüler, Bölüştürme, Bölütlenme, Bölümleyiş, Bölüntüsüz

9 Harfli Kelimeler

Bölücülük, Bölükbaşı, Bölümleme, Bölütlere, Bölüntülü

8 Harfli Kelimeler

Bölümler, Bölümsel, Bölünmek, Bölünmez, Bölünmüş, Bölüşmek, Bölümlük, Bölütsüz

7 Harfli Kelimeler

Bölümce, Bölünen, Bölüngü, Bölünme, Bölüntü, Bölünüş, Bölüşme, Bölüşüm, Bölütlü, Bölümlü

6 Harfli Kelimeler

Bölücü, Bölünç

5 Harfli Kelimeler

Bölük, Bölüm, Bölün, Bölüş, Bölüt

4 Harfli Kelimeler

Bölü

Bazı BÖLÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bölük : kısım, hizip, bl., hane, kıt'a, tölis, yarıp, yartım, zümre
bölüm : departman, kısım, seksiyon, çağ, devir, büro, cirim, cüz, dal, dilim, fasıl, göz, kesim, köşe, parti, pasaj, reyon, sektör, şube, taraf, ülegü, ülke, ülüş, yarım
bölümleme : sınıflama, tasnif, klâsman
bölümlemek : sınıflamak, tasnif etmek
bölümlendirme : sınıflandırma
bölümlendirmek : sınıflandırmak
bölümlenme : sınıflanma
bölümlenmek : sınıflanmak
bölümler : aksam
bölümsel : kısmî
bölünç : taksit
bölünebilen : madde, özdek
bölünen : münkasım, ülüş
bölüngü : fraksiyon

Bazı BÖLÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bölünmek :

TDK:
nsz Belirli bölümlere, parçalara ayrılmak
"Saçları biraz evvel taranmış gibi intizamlı, ortasından ikiye bölünmüş." - P. Safa

bölüşme :
TDK:
isim Bölüşmek işi

BÖLÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bölük Pörçük Yaşamlar - Yazar: Anne Michaels
Bir Bölük Anka - Yazar: Kolektif

BÖLÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NASR - 1, 2, 3: Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
ALİ İMRAN - 122: O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler, yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.
NEBE - 18: Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz;.

Kelime Bulma Motoru