BÖ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 204 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bölüştürülebilmek

16 Harfli Kelimeler

Bölümlendirilmek, Bölüştürülebilme

15 Harfli Kelimeler

Böbürlenebilmek, Böceklenebilmek, Bölümlendiriliş, Bölümlendirilme, Bölüştürebilmek, Bölüştürüvermek

14 Harfli Kelimeler

Bölümlendirmek, Böbürlenebilme, Böceklenebilme, Bölgeselleşmek, Bölüştürebilme, Bölüştürüverme, Bölüşülebilmek

13 Harfli Kelimeler

Bölümlendirme, Böldürebilmek, Bölgeselleşme, Bölüştürülmek, Bölüşülebilme

12 Harfli Kelimeler

Böbürlenerek, Böğürtlenlik, Böğürebilmek, Böğürüvermek, Böldürebilme, Bölünebilmek, Bölüşebilmek, Bölüştürülme, Bölüşüvermek

11 Harfli Kelimeler

Böbürlenmek, Böcekçiller, Böcekkabuğu, Böceklenmek, Böceklenmiş, Bölekleşmek, Bölümlenmek, Bölünebilen, Bölünebilme, Bölünmezlik, Bölüştürmek, Böylemesine, Böğürebilme, Böğürüverme, Böldürülmek, Bölgesellik, Bölüşebilme, Bölüşüverme

10 Harfli Kelimeler

Böbürlenen, Böbürlenme, Böcekkapan, Böceklenme, Böceklerde, Böceksavar, Böcelenmek, Bölgecilik, Bölümlemek, Bölümleniş, Bölümlenme, Bölüntüler, Bölüştürme, Bölütlenme, Börekçilik, Börttürmek, Böylelikle, Böbürleniş, Böcekçilik, Böldürtmek, Böldürülme, Bölebilmek, Bölgelemek, Bölümleyiş, Bölüntüsüz

9 Harfli Kelimeler

Böcekbaşı, Böcekhane, Böcekleri, Böcelenme, Böğürtlen, Böğürtmek, Böldürmek, Bölmeleri, Bölücülük, Bölükbaşı, Bölümleme, Bölütlere, Bönleşmek, Börttürme, Börtülmek, Böylecene, Böylesine, Böldürtme, Bölebilme, Bölgeleme, Bölüntülü, Böncesine, Börtlemek

8 Harfli Kelimeler

Böbreksi, Böcekçil, Böcekler, Böceklik, Böceksiz, Böğürmek, Böğürmüş, Böğürtme, Böldürme, Bölgesel, Bölmecik, Bölümler, Bölümsel, Bölünmek, Bölünmez, Bölünmüş, Bölüşmek, Bönleşme, Böreklik, Börkenek, Börklüce, Börtülme, Böğrülce, Bölmesiz, Bölümlük, Bölütsüz, Bölyönet, Börtleme

7 Harfli Kelimeler

Böbülük, Böbürtü, Böcekli, Böğürme, Böğürtü, Böğürüş, Bökelik, Bökevul, Bölecik, Bölgeci, Bölmece, Bölmeli, Bölümce, Bölünen, Bölüngü, Bölünme, Bölüntü, Bölünüş, Bölüşme, Bölüşüm, Bölütlü, Börekçi, Börtmek, Börülce, Böylece, Böylesi, Böcekçi, Bölümlü

6 Harfli Kelimeler

Böbrek, Böğdün, Böksik, Bölmeç, Bölmek, Bölücü, Bölünç, Bönger, Bönlük, Börçek, Börtme, Börtük, Bösmek

5 Harfli Kelimeler

Böbür, Böcek, Bödge, Bögür, Böğet, Böğsü, Böğür, Böğüş, Böken, Bökli, Böleç, Bölek, Bölen, Bölge, Bölme, Bölük, Bölüm, Bölün, Bölüş, Bölüt, Bönce, Börçe, Börek, Börte, Bösme, Böyle, Böcül, Börtü

4 Harfli Kelimeler

Böce, Böcü, Böke, Böle, Bölü, Böri, Börk, Börü

3 Harfli Kelimeler

Bög, Böğ, Bön

Bazı BÖ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


böbür : memelilerden, böbürlenme, kibir
böce : böcü
böcekkabuğu : böcek kabuğu
böcekli : böceklenmiş
böcü : kurt, böcek, böce
bödge : çağ, zaman
böğet : havuz
böke : kahraman, şampiyon, önder, başkan, reis, kabadayı, cesur, efe, güreşçi, pehlivan, güçlü
bökelik : şampiyonluk, şampiyona
bölge : toprak, mıntıka, nahiye, ambar, bulug, havza, kesim, ortam, yer
bölgesel : çevre yönetimi, lehçe, mevzii
bölmeleri : logaritma
bölücü : bölen, fesatçı, münafık
bölümlemek : sınıflamak, tasnif etmek
bölümlendirme : sınıflandırma
bölünç : taksit
bölünen : münkasım, ülüş
bölüngü : fraksiyon
bölünme : hücrelerin, inhilâl

Bazı BÖ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bölgesel :

TDK:
sıfat Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan

bölümlendirme :
TDK:
isim Bölümlendirmek işi, sınıflandırma

BÖ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 22: İlâhınız bir tek Tanrı'dır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.
HADİD - 23: (Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.

Kelime Bulma Motoru