ATM ile başlayan kelimeler

Başında ATM harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.Başında ATM harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ATM harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ATM harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Atmasyonculuk

10 Harfli Kelimeler

Atmasyoncu, Atmosferik

8 Harfli Kelimeler

Atmasyon, Atmosfer

6 Harfli Kelimeler

Atmaca

5 Harfli Kelimeler

Atmak, Atman, Atmık, Atmış

4 Harfli Kelimeler

Atma

3 Harfli Kelimeler

Atm

Bazı ATM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


atmak :

TDK:
1. -i, -e Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak
"Taşı suya atmak."
2. Bir şeyi yere doğru bırakmak
3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek
4. -e, nsz Koymak
"Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz." - B. Felek
5. Rastgele bir kenara koymak
6. -den, nsz Uzatmak
"Vapurdan iskeleye attılar."
7. Bir yerden başka bir yere taşımak
"Hazır araba varken eşyayı eve atalım."
8. nsz Sille, tokat vurmak
9. nsz Top, tüfek vb. silahları patlatmak
10. nsz Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak
"Ona üç kurşun attı, vuramadı."
11. -e, nsz Geri bırakmak, ertelemek
"Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar."
12. Örtmek
"Sırtına bir şal attı."
13. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek
"Suçu onun üzerine attılar."
14. -i, -den Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak
15. -i İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak
"Bu lüzumsuz eşyayı atmalı."
16. -i Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek
"Şapka inkılabıyla fesi attık."
17. -i Çıkarmak, dışarıya vermek
"Yabancı cisimleri vücut atar."
18. -i Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak
"Köprüyü dinamitle attılar."
19. -i Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak
"Pamuğu atmak."
20. nsz Çatlamak
21. nsz Yırtılmak
22. -den Yapışık olduğu yerden ayrılmak
23. nsz Kalp, nabız vurmak, çarpmak
"Kalbi hızlı hızlı atıyor."
24. -i Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak
"Sıcak basınca sırtındaki ceketi attı."
25. -den, -i Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak
26. -i Değerini eksiltmek
27. nsz Göndermek, yollamak
"Mektup atmak."
28. -den Terk etmek
29. Götürmek
"Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış." - A. İlhan
30. nsz Söylemek
"Gazel attı."
31. nsz Yalan veya abartmalı söz söylemek
"Gene atmaya başladı."
32. nsz Bilmeden, kestirerek söylemek
"Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı."
33. nsz İçki içmek
"Şimdi arzu buyrulursa dostluğumuzu takviye için şöyle bir iki kadeh atalım." - N. Hikmet

atmasyon :
TDK:
bakınız uydurma

atmosfer :
TDK:
1. isim, gök bilimi Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
2. gök bilimi Hava yuvarı
3. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
"Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim." - B. Felek
4. fizik Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C de deniz yüzeyinde, 76 santimetre uzunluğunda ve tabanı 1 santimetrekare olan cıva sütununun ağırlığı (1 kilogram 33 gram)

ATM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Atma Türkü Atalım Atışalım - Yazar: Halil Aktaş
Küçük Hanımefendi Ajansı - Erkeği Atma Eğit! - Yazar: Hester Browne
Atmosferik Rahatsızlıklar - Yazar: Rivka Galchen

Kelime Bulma Motoru