ASİ ile biten kelimeler

Sonunda ASİ harfleri bulunan 24 adet kelime bulunuyor.Sonunda ASİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ASİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ASİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aristokrasi, Gayrikıyasi, Pulutokrasi, Kanunuesasi, Meritokrasi

10 Harfli Kelimeler

Plutokrasi, Plütokrasi, Teknokrasi

9 Harfli Kelimeler

Bürokrasi, Demokrasi, Diplomasi

8 Harfli Kelimeler

Akrobasi, Etokrasi, Otokrasi, Teokrasi

6 Harfli Kelimeler

Abbasi, Kıyasi, Sülasi, Hamasi, Siyasi

5 Harfli Kelimeler

Esasi

4 Harfli Kelimeler

Şasi, Vasi

3 Harfli Kelimeler

Asi

Bazı ASİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


otokrasi :

TDK:
isim Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi

ASİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türk Romanında Bürokrasi ve Memurlar - Yazar: Levent Ali Çanaklı

ASİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 121: Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı.
ALİ İMRAN - 152: Siz Allah'ın izni ile düşmanlarınızı öldürürken, Allah, size olan vâdini yerine getirmiştir. Nihayet, öyle bir an geldi ki, Allah arzuladığınızı (galibiyeti) size gösterdikten sonra zaafa düştünüz; (Peygamberin verdiği) emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve âsi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah, denemek için sizi onlardan (onları mağlup etmekten) alıkoydu. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah, müminlere karşı çok lütufkârdır.
YUNUS - 31: (Resûlüm!) De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim mâlik (ve hakim) bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor, diriden ölüyü kim çıkarıyor? (Her türlü) işi kim idare ediyor? «Allah» diyecekler. De ki: Öyle ise (Ona âsi olmaktan) sakınmıyor musunuz?.

Kelime Bulma Motoru