ANL ile başlayan kelimeler

Başında ANL harfleri bulunan 138 adet kelime bulunuyor.Başında ANL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ANL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ANL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Anlamsızlaştırabilmek

20 Harfli Kelimeler

Anlamlandırılabilmek, Anlamsızlaştırabilme

19 Harfli Kelimeler

Anlamlandırılabilme, Anlamsızlaştırılmak

18 Harfli Kelimeler

Anlamlandırabilmek, Anlamsızlaşabilmek, Anlamsızlaştırılma

17 Harfli Kelimeler

Anlamsızlaştırmak, Anlamlandırabilme, Anlamsızlaşabilme

16 Harfli Kelimeler

Anlamsızlaştırma, Anlamlandırılmak, Anlayışsızcasına, Anlayışsızlaşmak

15 Harfli Kelimeler

Anlaşmazlıkları, Anlamlandırılış, Anlamlandırılma, Anlaştırabilmek, Anlayışsızlaşma

14 Harfli Kelimeler

Anlamlandırmak, Anlamsızlaşmak, Anlayışlılığın, Anlamsızcasına, Anlaşılabilmek, Anlaştırabilme, Anlatılabilmek

13 Harfli Kelimeler

Anlambilimsel, Anlamlandıran, Anlamlandırma, Anlamsızlaşma, Anlaşılamayan, Anlaşılmazlık, Anlayışsızlık, Anlaşılabilme, Anlaşmasızlık, Anlatılabilme, Anlatımsallık

12 Harfli Kelimeler

Anlamamazlık, Anlaşılmamış, Anlaşılmayan, Anlatımcılık, Anlayabilmek, Anlayışlılık, Anlaşabilmek, Anlaşıvermek, Anlatabilmek, Anlatısallık, Anlatıvermek, Anlayışsızca, Anlayıvermek

11 Harfli Kelimeler

Anlamayarak, Anlamdaşlık, Anlamsızlık, Anlaşamamak, Anlaşılması, Anlaşmazlık, Anlaştırmak, Anlatılması, Anlattırmak, Anlayamamak, Anlamsallık, Anlaşabilme, Anlaşıverme, Anlatabilme, Anlatıverme, Anlayabilme, Anlayıverme

10 Harfli Kelimeler

Anlamadığı, Anlamazlık, Anlambilim, Anlamlılık, Anlaşılmak, Anlaşılmaz, Anlaştırma, Anlatılmak, Anlattırma, Anlayışına, Anlayışsız, Anlıkçılık, Anlamaklık, Anlamsızca, Anlaşmasız, Anlatımsal

9 Harfli Kelimeler

Anlamadan, Anlamadım, Anlamamak, Anlamınca, Anlamında, Anlaşılan, Anlaşılır, Anlaşılma, Anlaşmalı, Anlaşmaya, Anlaşmayı, Anlatılan, Anlatılma, Anlatımcı, Anlatımlı, Anlayamaz, Anlayışla, Anlayışlı, Anlatılış, Anlatısal

8 Harfli Kelimeler

Anlamdaş, Anlamlar, Anlamsal, Anlamsız, Anlaşmak, Anlaşmış, Anlatıcı, Anlatmak, Anlayışa, Anlayışı

7 Harfli Kelimeler

Anlaklı, Anlamak, Anlamaz, Anlamca, Anlamış, Anlamla, Anlamlı, Anlaşık, Anlaşma, Anlatan, Anlatım, Anlatış, Anlatma, Anlayış, Anlıkçı

6 Harfli Kelimeler

Anlama, Anlamı, Anlatı

5 Harfli Kelimeler

Anlak, Anlam, Anlar, Anlat, Anlık

4 Harfli Kelimeler

Anlı

Bazı ANL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


anlaklı : zeki
anlama : vukuf, biliş, bilseme, derk, fefhem, fehim, intikal, irfan, kapasite, kavrama, kavrayış, taftin, takdir, tefehhüm, zeki
anlambilim : semantik
anlambilimsel : semantik
anlamış : müdrik
anlamla : gösterge
anlamlandıran : müfessir
anlamsal : semantik
anlaşılan : galiba, banal, belli, mahsus, münfehim, zahir
anlaşılır : fasih, mübîn
anlaşılmamış : garip
anlaşılması : çapraşık, soyut
anlaşma : uyuşma, itilâf, ekonomik, antant, ahenk, ahitname, aile saadeti, barışma, diyalog, geçim, ger, inikat, itilâfçı, ittifak, kavil, kesim, konvansiyon

ANL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 117: Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat'ı) verdik.
EN'AM - 130: Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki: «Kendi aleyhimize şahitlik ederiz. » Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.
NAHL - 62: Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalanın örneğini veriyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır ve onlar, (ateşe) terkolunacaklar.

Kelime Bulma Motoru