ANİ ile biten kelimeler

Sonunda ANİ harfleri bulunan 82 adet kelime bulunuyor.Sonunda ANİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ANİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ANİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Defterihakani

12 Harfli Kelimeler

Pestenkerani

11 Harfli Kelimeler

Bibliyomani, Gayriinsani, Kokainomani, Teşrinisani, Toksikomani

10 Harfli Kelimeler

Kanunusani, Kleptomani, Megalomani

9 Harfli Kelimeler

Akkirpani, Gulyabani, Patlıcani, Çintemani

8 Harfli Kelimeler

Babayani, Erguvani, Horasani, Malayani, Mitomani, Sarıhani, Üstüvani, Pirifani, Piromani

7 Harfli Kelimeler

Cismani, Destani, Fevkani, Guarani, Harmani, Hayvani, Hırpani, Külhani, Meydani, Münhani, Nasrani, Nefsani, Rabbani, Rahmani, Reyhani, Sultani, Süryani, Şehvani, Şeytani, Vicdani, Meccani, Seylani

6 Harfli Kelimeler

Arzani, Borani, Divani, İbrani, İlhani, İnsani, İntani, Kemani, Lisani, Nihani, Nurani, Osmani, Revani, Ruhani, Samani, Şamani, Tulani, Turani, Üryani, Hakani, Ticani, Vatani, Yabani, Zebani

5 Harfli Kelimeler

Abani, Ezani, İrani, Meani

4 Harfli Kelimeler

Bani, Cani, Gani, Hani, Yani, Fani, Kani, Mani

3 Harfli Kelimeler

Ani

Bazı ANİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akkirpani : ak
babayani : gösterişsiz, özentisiz, sade
bani : yapan, kurucu, kuran
borani : pirinçli
cismanî : cisimle
destanî : dasitanî
fevkanî : üstte, üstteki
gani : zengin, varlıklı, bol
hani : hanigillerden, nerede, hani ya
harmani : pelerin, harmaniye
hırpanî : derbeder, süflî
ilhanî : ilhanlı
irani : farisi
kânunusani : ocak, son kânun
malayani : saçma
meccani : parasız
meccanî : bedava
megalomani : büyüklük hastalığı
mitomani : uydurganlık
münhani : eğri
nasranî : hristiyan, isevî
nihâni : gizli, gizlilikle
nuranî : ışıklı, nurlu
rahmanî : tanrısal
ruhanî : manevî
sarıhani : hanigillerden
seylanî : seylân taşı
sultanî : mısır
süryanî : samilerin
ticani : yobaz, gerici
ticanî : gericilik
turanî : turanlı
zebani : zebella

Bazı ANİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kleptomani :

TDK:
isim, tıp (***) Gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsü

külhanî :
TDK:
külhani

nuranî :
TDK:
nurani

ANİ ile biten İlçe isimleri

Ergani (Diyarbakır)
Hani (Diyarbakır)
Devrekani (Kastamonu)
Eflani (Karabük)

ANİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kemani Sarkis Efendi Suciyan Hayatı ve Eserleri - Yazar: Kolektif
İnsani Özlemler - Yazar: Şehmus Yıldız
Kemani Sarkis Efendi Suciyan Hayatı ve Eserleri - Yazar: Kolektif

ANİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 1: Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
İSRA - 18: Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız.
BAKARA - 217: Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.

Kelime Bulma Motoru