ANİ ile biten kelimeler

Sonunda ANİ harfleri bulunan 82 adet kelime bulunuyor.Sonunda ANİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ANİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ANİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Defterihakani

12 Harfli Kelimeler

Pestenkerani

11 Harfli Kelimeler

Bibliyomani, Gayriinsani, Kokainomani, Teşrinisani, Toksikomani

10 Harfli Kelimeler

Kanunusani, Kleptomani, Megalomani

9 Harfli Kelimeler

Akkirpani, Gulyabani, Patlıcani, Çintemani

8 Harfli Kelimeler

Babayani, Erguvani, Horasani, Malayani, Mitomani, Sarıhani, Üstüvani, Pirifani, Piromani

7 Harfli Kelimeler

Cismani, Destani, Fevkani, Guarani, Harmani, Hayvani, Hırpani, Külhani, Meydani, Münhani, Nasrani, Nefsani, Rabbani, Rahmani, Reyhani, Sultani, Süryani, Şehvani, Şeytani, Vicdani, Meccani, Seylani

6 Harfli Kelimeler

Arzani, Borani, Divani, İbrani, İlhani, İnsani, İntani, Kemani, Lisani, Nihani, Nurani, Osmani, Revani, Ruhani, Samani, Şamani, Tulani, Turani, Üryani, Hakani, Ticani, Vatani, Yabani, Zebani

5 Harfli Kelimeler

Abani, Ezani, İrani, Meani

4 Harfli Kelimeler

Bani, Cani, Gani, Hani, Yani, Fani, Kani, Mani

3 Harfli Kelimeler

Ani

Bazı ANİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


babayani : gösterişsiz, özentisiz, sade
cani : kıyacı, katil
destanî : dasitanî
gani : zengin, varlıklı, bol
hani : hanigillerden, nerede, hani ya
harmani : pelerin, harmaniye
hayvanî : hayvansal, hayvanca
ilhanî : ilhanlı
insanî : insanca, insana
intanî : mikroplu
kani : kanmış, inanmış
kânî : dokunaklı
külhanî : külhanbeyi, kabadayı, serseri, hayta, apaş
malayani : saçma
mâni : engel
meâni : anlamlar
megalomani : büyüklük hastalığı
mitomani : uydurganlık
münhani : eğri
nasranî : hristiyan, isevî
nuranî : ışıklı, nurlu
pestenkerani : saçma, değersiz, önemsiz, uydurma
pirifani : ihtiyar
rahmanî : tanrısal
sarıhani : hanigillerden
sultanî : mısır
süryanî : samilerin
şamanî : şamanist
şehvanî : kösnül, şehevî

Bazı ANİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


abanî :

TDK:
abani

cismanî :
TDK:
cismani

fevkanî :
TDK:
fevkani

ANİ ile biten İlçe isimleri

Ergani (Diyarbakır)
Hani (Diyarbakır)
Devrekani (Kastamonu)
Eflani (Karabük)

ANİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sultani Söyleşiler - Yazar: Niyazi Öktem
Mani Kitabın Açtım - Yazar: N. Ahmet Özalp
İnsani Özlemler - Yazar: Şehmus Yıldız

ANİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 10, 11: Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
TA HA - 10: Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti.
ALİ İMRAN - 103: Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.

Kelime Bulma Motoru