ANE ile biten kelimeler

Sonunda ANE harfleri bulunan 282 adet kelime bulunuyor.Sonunda ANE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ANE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ANE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tecahülüarifane

12 Harfli Kelimeler

Ameliyathane, Fotoğrafhane, Hürmetkarane, Konsoloshane, Marangozhane, Minnettarane, Muvakkithane, Mücellithane, Mühendishane, Peygamberane, Piskoposhane, Sırmakeşhane, Tahaffuzhane, Teneffüshane, Mürettiphane

11 Harfli Kelimeler

Bitirimhane, Bulaşıkhane, Cansiparane, Cihangirane, Çamaşırhane, Çengüçegane, Humbarahane, Kalavrahane, Kiremithane, Kuluçkahane, Kumbarahane, Laubaliyane, Lütufkarane, Mevlevihane, Misafirhane, Muayenehane, Muzafferane, Nekahethane, Nezarethane, Pehlivanane, Sanatkarane, Sefarethane, Tasfiyehane, Telgrafhane, Ticarethane

10 Harfli Kelimeler

Abdesthane, Azimkarane, Cambazhane, Defterhane, Devlethane, Dokumahane, Enstantane, Güderihane, Halvethane, Haşhaşhane, İbadethane, İmarethane, Kaynakhane, Kıraathane, Kotletpane, Mahpushane, Mantarhane, Menzilhane, Mevkufhane, Miskinhane, Nakkarhane, Patrikhane, Peynirhane, Riyakarane, Saadethane, Sermestane, Tembelhane, Tephirhane, Terkiphane, Teşrihhane, Tevkifhane, Vaftizhane, Yoğurthane, İmalathane, Mehterhane

9 Harfli Kelimeler

Apteshane, Balıkhane, Baruthane, Basmahane, Batakhane, Bekarhane, Bendehane, Bıçkıhane, Bimarhane, Böcekhane, Cantiyane, Çalgıhane, Çekiçhane, Çelikhane, Çiftehane, Dervişane, Dikimhane, Divanhane, Doğumhane, Dökümhane, Fakirhane, Fetvahane, Fişekhane, Gusülhane, Haddehane, Hahamhane, Hapishane, Hastahane, Hayalhane, Helvahane, Hüsrevane, Islahhane, İdarehane, İplikhane, Kademhane, Kahvehane, Kalayhane, Kantiyane, Kasaphane, Kayıkhane, Kesimhane, Keşişhane, Kılıçhane, Kirişhane, Klişehane, Kumarhane, Kütüphane, Levendane, Mağrurane, Mahcubane, Mahkumane, Mahzunane, Mapushane, Mecnunane, Memişhane, Mezbuhane, Miskinane, Munsifane, Muslihane, Pastahane, Postahane, Rasathane, Sabunhane, Saraçhane, Sebilhane, Silahhane, Simultane, Simültane, Şaraphane, Tabakhane, Talimhane, Tamirhane, Tercihane, Terzihane, Tımarhane, Tüfekhane, Vahşiyane, Yatakhane, Yemekhane, Yetimhane, Gasilhane

8 Harfli Kelimeler

Besihane, Birahane, Boyahane, Bozahane, Cahilane, Caniyane, Cesurane, Çilehane, Dahiyane, Dakikane, Darbhane, Darphane, Dershane, Eczahane, Fahimane, Fakirane, Fasihane, Fatihane, Gafilane, Halisane, İblisane, İnekhane, İpekhane, Mahirane, Mahiyane, Masumane, Mesudane, Naçizane, Nagehane, Nazikane, Pederane, Sadıkane, Sefihane, Sefilane, Semahane, Sofiyane, Spontane, Şifahane, Umumhane, Üstadane, Üstüvane, Yazıhane, Zalimane, Zarifane, Akıldane, Hakimane, Halıhane, Malikane, Safiyane, Sufiyane

7 Harfli Kelimeler

Adilane, Akilane, Alimane, Amirane, Amiyane, Arifane, Aşıkane, Balhane, Berhane, Boyhane, Buzhane, Cephane, Çayhane, Dostane, Edibane, Ferhane, Fettane, Gazhane, Hastane, İstiane, Kalhane, Karhane, Kerhane, Kestane, Kuşhane, Merdane, Mestane, Meyhane, Mincane, Mumhane, Pervane, Rindane, Salhane, Salyane, Süthane, Şairane, Şaphane, Şişhane, Tavhane, Tersane, Tophane, Verdane, Yağhane, Acizane, Hasmane, Pastane, Postane

6 Harfli Kelimeler

Aşhane, Bahane, Bigane, Divane, Eczane, Efsane, Kaşane, Kemane, Kuşane, Mahane, Mesane, Meyane, Miyane, Nişane, Şahane, Şişane, Terane, Virane, Zamane, Yegane

5 Harfli Kelimeler

Anane, Avane

4 Harfli Kelimeler

Çane, Dane, Hane, İane, Nane, Tane

Bazı ANE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adilâne : hakça
bıçkıhane : bıçkıevi
bîgâne : yabancı, ilgisiz
boyhane : foşa
caniyane : canice
dostane : dostça
fasîhane : açıkça, pürüzsüzce, yanlışsız
gusülhane : suluk
hane : ev, konut, bölük, göz, basamak, bina, yapı, yer, yüzler
hürmetkârane : hürmetlice
kahvehane : kahve, çay, ıhlamur, bira, tavla, domino, bilârdo, gayfa, kıraathane
keşişhane : manastır
kıraathane : kahvehane, kahve
mahane : aylık, maaş, mahiyane
misafirhane : konukevi, konuk evi
munsifane : insafla
mücellithane : ciltevi
nagehâne : nagâh
nazikâne : saygıyla, nezaketle, incelikle, ıncelikle
nekahethane : evi
nezarethane : nezaret
nişane : hedef, eser, iz

Bazı ANE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ameliyathane :

TDK:
isim Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel bölüm

gazhane :
TDK:
isim Hava gazı üretilen veya depolanan yer

idarehane :
TDK:
1. isim Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri
"Evvelki gün bir gazete idarehanesindeydim." - N. Hikmet
2. Bir işi veya kuruluşu yönetenlerin bulundukları yer, büro

ANE ile biten İlçe isimleri

Kağıthane (İstanbul)
Şaphane (Kütahya)

ANE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aktör Kerhane Aşkı - Yazar: Oktay Güzeloğlu

Kelime Bulma Motoru