A ile başlayan İM ile biten kelimeler

Başında A harfi bulunan ve İM ile biten 11 adet kelime bulunuyor.Başında A harfi bulunan ve İM ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında A harfi bulunan ve İM ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında A harfi bulunan ve İM ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Asalakbilim

10 Harfli Kelimeler

Anlambilim, Antroponim

9 Harfli Kelimeler

Aklıselim, Atışbilim

7 Harfli Kelimeler

Adbilim, Akronim

6 Harfli Kelimeler

Anonim

4 Harfli Kelimeler

Akim, Azim, Alim

Bazı A ile başlayan İM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


akim :

TDK:
akım

akronim :
TDK:
isim, dil bilgisi Kısma ad

anonim :
TDK:
1. sıfat Adı sanı bilinmeyen
"Ah bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik." - F. R. Atay
2. Çok ortaklı
3. edebiyat Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri

A ile başlayan İM ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anonim Aktörler - Yazar: James Franco
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri - Yazar: Erman Artun
Anonim Kitap - Yazar: Ahmet Karcılılar
Anonim Bir Türkü: Musa Eroğlu - Yazar: Mehmet Çevik
Kitap Okumakla Alim Olunmaz - Yazar: Niyazi Özkan
Alim ve Tağut - Yazar: Yusuf Kardavi
Sözdizimi ve Anlambilim Cürcani - Yazar: Abdülkahir...
Gerçek Alim Gerçek Aşık - Yazar: Uğur İlyas...

A ile başlayan İM ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FUSSİLET - 12: Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir.
ALİ İMRAN - 190: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.
BAKARA - 32: Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, dediler.

Kelime Bulma Motoru