A ile başlayan CA ile biten kelimeler

Başında A harfi bulunan ve CA ile biten 62 adet kelime bulunuyor.Başında A harfi bulunan ve CA ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında A harfi bulunan ve CA ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında A harfi bulunan ve CA ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anglosaksonca

12 Harfli Kelimeler

Azerbaycanca, Abartmasızca, Aldırışsızca, Anlayışsızca, Ayrıntısızca

11 Harfli Kelimeler

Atlıkarınca, Abartısızca, Andavallıca

10 Harfli Kelimeler

Acımasızca, Amerikanca, Ahlaksızca, Alakasızca, Anlamsızca, Arlanmazca

9 Harfli Kelimeler

Akılsızca, Akkarınca, Aldatmaca, Amaçsızca, Amansızca, Anlamınca, Asırlarca, Aşkenazca, Ağrısızca, Arzusuzca, Atılganca

8 Harfli Kelimeler

Acıyonca, Akıllıca, Aragonca

7 Harfli Kelimeler

Abazaca, Abhazca, Aklınca, Almanca, Altayca, Anlamca, Aptalca, Ardınca, Arsızca, Aslanca, Asturca, Aydınca, Aylarca

6 Harfli Kelimeler

Adamca, Ağırca, Akarca, Aramca, Asurca, Atmaca, Avarca, Ayrıca, Avalca, Avamca

5 Harfli Kelimeler

Acıca, Alaca, Amuca, Anaca, Arıca

4 Harfli Kelimeler

Amca, Anca, Arca, Azca

3 Harfli Kelimeler

Aca

Bazı A ile başlayan CA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abazaca : abhazca
abhazca : abazaca
acımasızca : zalimce, zalimane
acıyonca : su yoncası
adamca : adamcasına
ahlaksızca : cinsel taciz
ahlâksızca : gayriahlâkî
akarca : fistül, kaplıca
akıllıca : doğru, makul, akilâne, akla yatkın, kafası çalışmak, makul olmak
akılsızca : aklından zoru olmak
akkarınca : divik, termit
aklınca : aklı sıra
alaca : keklik, meyvelere, ala, alacalı, boz, rengarenk, tülgü, yanal
aldatmaca : dubara, yutturmaca
almanca : almanya
altayca : türk, moğol, mançu-tunguz
amaçsızca : serseri serseri
amca : aca, amca baba yarısı, amuca, baba yarısı, emice, emmi
amerikanca : amerikan ingilizcesi
amuca : amca
anlamca : manaca, mealen
anlamınca : mealen
aptalca : ahmakça, alık alık, alık alık bakmak, alık salık

A ile başlayan CA ile biten İlçe isimleri

Alaca (Çorum)
Akçakoca (Düzce)

A ile başlayan CA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 190: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.
MUHAMMED - 28: Bunun sebebi, onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.
KASAS - 51: Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir).

Kelime Bulma Motoru