AŞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 193 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Aşağılanabilmek, Aşağılaşabilmek, Aşağılayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Aşağılanmaktan, Aşkınıkazanmak, Aşağılanabilme, Aşağılaşabilme, Aşağılayabilme, Aşındırabilmek, Aşırılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Aşırılaştırma, Aşırılıkçılık, Aşırıyemekten, Aşılatabilmek, Aşılayabilmek, Aşındırabilme, Aşındırıcılık, Aşırılabilmek

12 Harfli Kelimeler

Aşağıdakiler, Aşırıistemek, Aşırıüzülmek, Aşılatabilme, Aşılayabilme, Aşındırılmak, Aşırılabilme, Aşkmerdiveni

11 Harfli Kelimeler

Aşağıdüşmek, Aşağıgörmek, Aşağılanmak, Aşağılaşmak, Aşağılatmak, Aşağılayıcı, Aşçıbaşılık, Aşılanmamış, Aşırıgitmek, Aşırıüzüntü, Aşırmacılık, Aşıyapılmak, Aşağısanmak, Aşılabilmek, Aşılatılmak, Aşınabilmek, Aşındırılış, Aşındırılma, Aşınıvermek, Aşırabilmek, Aşırılaşmak, Aşırıvermek

10 Harfli Kelimeler

Aşağıalmak, Aşağılamak, Aşağılanan, Aşağılanma, Aşağılaşma, Aşağılatma, Aşağısamak, Aşıktaşlık, Aşındırmak, Aşıramento, Aşırıcılık, Aşırıolmak, Aşırmasyon, Aşkıncılık, Aşağılanış, Aşağılayış, Aşağısanma, Aşamalılık, Aşılabilme, Aşılatılma, Aşınabilme, Aşındırıcı, Aşınıverme, Aşınmazlık, Aşırabilme, Aşırılaşma, Aşırıverme

9 Harfli Kelimeler

Aşağılama, Aşağısama, Aşılanmak, Aşılatmak, Aşındıran, Aşındırma, Aşırılmak, Aşırılmış, Aşıvurmak, Aşıyapmak, Aşkenazca, Aşüftelik, Aşabilmek, Aşarcılık, Aşındırış, Aşısızlık, Aşıvermek, Aşikarlık

8 Harfli Kelimeler

Aşağılık, Aşçıbaşı, Aşıcılık, Aşıklısı, Aşılamak, Aşılanma, Aşılatma, Aşılması, Aşıolmak, Aşırılık, Aşırılma, Aşırıntı, Aşırtmak, Aşinalık, Aşkınlık, Aştırmak, Aşurelik, Aşyermek, Aşabilme, Aşılanış, Aşılayış, Aşılılık, Aşırmacı, Aşıverme

7 Harfli Kelimeler

Aşağıda, Aşağısı, Aşağıya, Aşamalı, Aşamcak, Aşçılık, Aşermek, Aşğılık, Aşıkane, Aşıklar, Aşıklık, Aşıktaş, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Aşınmış, Aşırmak, Aşırtma, Aşikare, Aşlamak, Aştırma, Aşağılı, Aşınmaz, Aşırıcı, Aşkıncı

6 Harfli Kelimeler

Aşerat, Aşhane, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Aşıntı, Aşırma, Aşırtı, Aşısız, Aşiret, Aşiyan, Aşktan, Aşlama, Aşüfte, Aşyağı, Aşarcı, Aşerme, Aşıklı, Aşınış, Aşırış, Aşikar

5 Harfli Kelimeler

Aşağı, Aşama, Aşari, Aşevi, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşina, Aşkar, Aşkın, Aşlıh, Aşlık, Aşmak, Aşure

4 Harfli Kelimeler

Aşan, Aşar, Aşçı, Aşım, Aşır, Aşıt, Aşkı, Aşma, Aşna, Aşoz, Aşur, Aşık, Aşir

3 Harfli Kelimeler

Aşı, Aşk

2 Harfli Kelimeler

Bazı AŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


aşağılama : hakaret, istihkar, tahkir, tenezzül
aşağısama : hakaret
aşamalı : kademeli, tedrici
aşan : transandantal
aşarî : ondalık
aşçı : ahçı, lokanta, aş evi, bökevul
aşermek : tiksinmek, aşyermek
aşhane : mutfak, aşevi, aş evi
âşıktaşlık : muaşaka, korte
aşılamak : etkilemek, aşlamak, ilkah etmek, telkin etmek
aşılması : çember
aşındırma : korozyon
aşınma : erozyon, korozyon, itikal
aşıolmak : aşıyapılmak
aşırılmak : uçmak
aşırıyemekten : çatlamak
aşırtmak : aşırmak
aşıyapmak : aşıvurmak
aşikar : görünen, apaçık, alenen, aydın, mübîn, peyda
aşikâr : açık, besbelli, ortada, belli, celî, hüveyda, mahsus, meydanda
aşiyan : yuva, ev

Bazı AŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


aşağısama :

TDK:
isim Aşağısamak durumu

aşılamak :
TDK:
1. -i, -e, tıp (***) Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak
2. tıp (***) Başkasına hastalık geçirmek
3. Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç üzerine kaynaştırarak üretmek
4. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katmak
5. Birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek
"Çalışıp çabaladı, sonunda bana da tahlilci bir zihniyet aşıladı." - H. E. Adıvar

aşıt :
TDK:
asit

AŞ ile başlayan İlçe isimleri

Aşkale (Erzurum)

AŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Evlilik Aşkı Güldürür - Yazar: Şahangiller
Bella-Orhan Veli'nin Karşılıksız Aşkı - Yazar: Burak Akyüz
Aşkı Yarın Yaşayacaksın - Yazar: Maeve Binchy
Aşktan Sabıkalı - Yazar: Merve Duman
Bir Sonbahar Aşkı - Yazar: Milly Johnson...
Ejderin Aşkı - Yazar: G. A. Aiken
Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları - Yazar: Kürşat Başar
Haydutun Aşkı - Yazar: Massimo Carlotto
Kalbim Aşktan Yana - Yazar: Jennifer Apodaca

Kelime Bulma Motoru