AÇMA ile başlayan kelimeler

Başında AÇMA harfleri bulunan 8 adet kelime bulunuyor.Başında AÇMA harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AÇMA harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında AÇMA harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Açmacılık

8 Harfli Kelimeler

Açmazlık

7 Harfli Kelimeler

Açmalık

6 Harfli Kelimeler

Açmacı, Açması

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Açmaz

4 Harfli Kelimeler

Açma

Bazı AÇMA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


açma :

TDK:
1. isim Açmak işi
2. Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi
3. Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek

açmacı :
TDK:
isim Açma yapan veya satan kimse

açmak :
TDK:
1. -i Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
"Kapıyı açıp içeri giriyorum." - A. Ağaoğlu
2. Engeli kaldırmak
"Karla kapanan yolu açmak."
3. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
"Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı." - M. Ş. Esendal
4. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak
5. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak
"Su borusunu açmak."
6. Alanını genişletmek
"Anıtın çevresini açmak."
7. Birbirinden uzaklaştırmak
"Kollarını açtı."
8. Yarmak
"Çıbanı açmak."
9. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak
"Yumağı açmak."
10. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak
11. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
12. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak
"Dönüş yolunda radyoyu açtık." - E. Şafak
13. Alışverişi başlatmak
"Bakan, tütün piyasasını açtı."
14. Rengin koyuluğunu azaltmak
"Bu boyayı biraz daha açmalı."
15. Yakışmak, güzel göstermek
"Bu renk odayı açtı."
16. Ferahlık vermek
17. Beğenmek
"Burası beni açmadı, başka yere gidelim."
18. Bir konu ile ilgili konuşmak
19. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek
"Size derdimi açmaya geldim." - F. R. Atay
20. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak
21. nsz Yapmak, düzenlemek
"Sınav açmak."
22. nsz Ayırmak, tahsis etmek
"Senin için üst katta bir oda açtık."
23. Görünür duruma getirmek
"Kollarını, göğsünü açmış."
24. nsz Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak
"Hava açtı."
25. nsz Geçit sağlamak
"İki oda arasına kapı açtık."
26. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek
"Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu."
27. Savaşla almak, fethetmek

Kelime Bulma Motoru