AÇ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 147 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Açgözlüleşebilmek, Açıklaştırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Açgözlüleşebilme, Açıklanabilirlik, Açıklaştırabilme

15 Harfli Kelimeler

Açıklaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Açıkyüreklilik, Açıklanabilmek, Açıklaştırılma, Açıklatabilmek, Açıklayabilmek, Açıklayıvermek

13 Harfli Kelimeler

Açıklaştırmak, Açgözlüleşmek, Açıklanabilir, Açıklanabilme, Açıklatabilme, Açıklattırmak, Açıklayabilme, Açıklayıcılık, Açıklayıverme

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlükle, Açıkgözlülük, Açıklaştırma, Açıklıkölçer, Açkıyapılmak, Açgözlüleşme, Açıklattırma, Açkılatılmak, Açtırabilmek

11 Harfli Kelimeler

Açıkartırma, Açıklamalar, Açıkyürekli, Açılabilmek, Açılıvermek, Açkılatılma, Açtırabilme

10 Harfli Kelimeler

Açgözlülük, Açıkağızlı, Açıkgözlük, Açıklamalı, Açıklamaya, Açıklanmak, Açıklanmış, Açıklaşmak, Açıklatmak, Açıklayıcı, Açımlanmak, Açındırmak, Açkılanmak, Açkılatmak, Açılabilme, Açılıverme, Açtırılmak

9 Harfli Kelimeler

Açıklamak, Açıklanan, Açıklanma, Açıklaşma, Açıklatma, Açıklayan, Açıklayış, Açıklıkla, Açılmamış, Açımlamak, Açımlanma, Açındırma, Açınımsız, Açınsamak, Açkılamak, Açkılanma, Açkılatma, Açabilmek, Açadurmak, Açgözlüce, Açıklanış, Açımlanış, Açımlayış, Açısallık, Açıvermek, Açkıcılık, Açmacılık, Açtırılma

8 Harfli Kelimeler

Açıkağız, Açıkçası, Açıklama, Açılması, Açımlama, Açınsama, Açıortay, Açıölçer, Açkılama, Açmazlık, Açtırmak, Açabilme, Açadurma, Açgözlük, Açıverme

7 Harfli Kelimeler

Açgözlü, Açıkgöz, Açıklık, Açıktan, Açılama, Açılmak, Açılmış, Açınmak, Açkısız, Açmalık, Açtırma, Açıklar, Açtırış

6 Harfli Kelimeler

Açacak, Açalya, Açelya, Açıkça, Açıkçı, Açıkta, Açılan, Açılım, Açılış, Açılma, Açınık, Açınım, Açınma, Açısal, Açkıcı, Açkılı, Açmacı, Açması

5 Harfli Kelimeler

Açgöz, Açıcı, Açlık, Açmak, Açmaz, Açığa, Açılı

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açıl, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma

3 Harfli Kelimeler

Açı

2 Harfli Kelimeler

Bazı AÇ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


aç : haris, aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
açalya : açelya, kokusuz, azelya
açar : anahtar, aperitif
açelya : kokusuz, açalya, azelya
açıkartırma : müzayede
açıkgözlükle : diplomatça
açıklamalar : izahat, meşruhat
açıklanmış : deşifre, mübeyyen
açıklıkla : sarahaten, sarahatle
açıkta : meydanda bırakmak
açıktan : alarga, havadan, lüpten
açılama : ileride
açılan : aclan
açılım : açılma
açılma : çatlama, açılım, açılış, fethi, inkişaf, teferrüç
açılmak : ferahlamak, uzaklaşmak, sıkılması, çekinmesi, genişlemek, bollaşmak, delinmek, yırtılmak, karanlık, sırrını, üzüntüsünü, kapı, boşalmak, ferahlanmak, hava almak, yayılmak
açılması : zorlamak
açımlama : teşrih, şerh

Bazı AÇ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


açı :

TDK:
acı

açıkça :
TDK:
zarf Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre
"Artık açıkça mahallenin başına dert olmaya başlamış." - Y. N. Nayır

açmalık :
TDK:
isim Kiri çıkarmak veya eşyayı iyice temizlemek için kullanılan her türlü madde

AÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Namlular Çiçek Açmaz Zulmun Elinde - Yazar: Bahrem Yıldız

Kelime Bulma Motoru