Ş ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli 460 adet kelime bulunuyor.Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Abartılmış, Açıklanmış, Affedilmiş, Affolunmuş, Ağdalanmış, Akıllanmış, Aktarılmış, Alevlenmiş, Altıkardeş, Ateşlenmiş, Ayıklanmış, Ayıplanmış, Azaltılmış, Azledilmiş, Azotlanmış, Bağlıbağış, Bakılmamış, Başarılmış, Beğenilmiş, Benimsemiş, Benimseyiş, Bırakılmış, Bozulmamış, Bölümleniş, Buğulanmış, Bulunmayış, Büyütülmüş, Ciltlenmiş, Çağıldayış, Çalımlanış, Çalımlayış, Çalıştırış, Çalkalanış, Çalkalatış, Çalkalayış, Çapaklanış, Çelmeleyiş, Çevreleniş, Çevreleyiş, Çıkarılmış, Çıtırdatış, Çıtırdayış, Çiçekleniş, Çözümleniş, Çözümleyiş, Dağıtılmış, Dalgalanış, Damgalayış, Damıtılmış, Defedilmiş, Demetletiş, Demetleyiş, Didikleniş, Dilimleniş, Dilimleyiş, Dolandırış, Donatılmış, Döşenmemiş, Duraklayış, Duraksayış, Duygulanış, Duyulmamış, Düşünülmüş, Düzenleniş, Efkarlanış, Eğlendiriş, Elmastıraş, Engelleyiş, Ertelenmiş, Esinlenmiş, Esirifiraş, Etkilenmiş, Evlenmemiş, Ezberleyiş, Fıkırdayış, Fırçalayış, Gelişmemiş, Gıcıklayış, Gıcırdayış, Gıdaklayış, Gıdıklayış, Giderilmiş, Gölgeleyiş, Gönderiliş, Görülmemiş, Gösteriliş, Gözetleniş, Gözetleyiş, Gülümseyiş, Hafifleyiş, Hafifseyiş, Halkalanış, Halkalayış, Hastalanış, Hazırlanış, Hazırlayış, Hesaplanış, Hesaplayış, Hevesleniş, Heykeltraş, Hırıldayış, Hırpalanış, Hırpalayış, Hışırdayış, Homurdanış, Horozlanış, Horuldayış, Hüzünleniş, Islıklanış, İğnelenmiş, İlaçlanmış, İliklenmiş, İmzalanmış, İncelmemiş, İndirgeniş, İndirilmiş, İrinlenmiş, İspatlanış, İspatlayış, İstekleniş, İstifleniş, İstifleyiş, İşlenmemiş, Kaldırılış, Kalemtıraş, Kamçılanış, Kamçılayış, Kanatlanış, Kandırılış, Kanıksayış, Kanıtlanış, Kapanmamış, Kapatılmış, Kapılanmış, Karışmamış, Karıştırış, Karmakarış, Karşılanış, Karşılayış, Kartlaşmış, Kaşıklayış, Kaygılanış, Kazanılmış, Kazıklayış, Kederleniş, Kefenleyiş, Kenetleniş, Kıkırdayış, Kılıçlayış, Kımıldanış, Kımıldayış, Kısıtlanış, Kısıtlayış, Kızıştırış, Kibirleniş, Kolalanmış, Koyulaşmış, Köpekleniş, Köpekleşiş, Köprüleniş, Köpükleniş, Köpülenmiş, Kucaklanış, Kucaklayış, Kulaçlayış, Kurcalanış, Kurcalayış, Kurtlanmış, Kurumlanış, Kuşatılmış, Küçümseyiş, Lekelenmiş, Meraklanış, Mırıldanış, Mütevahhiş, Nikahlanış, Nikahlayış, Nişanlanış, Nitelenmiş, Niyetleniş, Noktalayış, Onaylanmış, Öfkelenmiş, Öğrenilmiş, Ölçülmemiş, Öldürülmüş, Örgütleniş, Örgütleyiş, Örtülmemiş, Paketleniş, Paketleyiş, Parçalanış, Parçalayış, Parıldayış, Pörsümemiş, Sabunlanış, Sabunlayış, Sahneleyiş, Sakatlanış, Salgılayış, Satılmamış, Selamlayış, Sepilenmiş, Sergileniş, Sergileyiş, Sertleşmiş, Sevdalanış, Sevkulceyş, Sevkülceyş, Sezinleyiş, Sıkıştırış, Sınıflanış, Sınırlanış, Sınırlayış, Sıralanmış, Silkeleyiş, Sinirleniş, Sonuçlanış, Sorgulanış, Sürükleniş, Sürükleyiş, Sürülmemiş, Şaşakalmış, Şişirilmiş, Şüpheleniş, Tamamlanış, Tamamlayış, Tanımlayış, Tanıtlanış, Tanıtlayış, Taranmamış, Tasalanmış, Tasarlanış, Tasarlayış, Telaşlanış, Temizleniş, Temizleyiş, Tersleşmiş, Topallayış, Toparlanış, Tutuklanış, Ufaltılmış, Uğraşılmış, Uyarlanmış, Uydurulmuş, Uzsöyleyiş, Vadolunmuş, Yakalanmış, Yakışmamış, Yalıtılmış, Yaratılmış, Yargılanış, Yarlıgamış, Yasaklanış, Yaşanılmış, Yatırılmış, Yayılmamış, Yedikardeş, Yenilenmiş, Yenilmemiş, Yinelenmiş, Yorulmamış, Yuvarlanış, Zayıflamış, Zayıflayış, Zedelenmiş, Adlandırış, Affettiriş, Aksettiriş, Alçaltılış, Alıkonuluş, Alkışlanış, Alkışlatış, Alkışlayış, Arttırılış, Aşağılanış, Aşağılayış, Aydınlanış, Aydınlatış, Ayrımsayış, Bağışlanış, Bağışlatış, Bağışlayış, Bağıtlanış, Bağıtlayış, Bahsediliş, Baltalanış, Baltalayış, Bastırılış, Başaklanış, Bekletiliş, Belirleniş, Belirleyiş, Belirtiliş, Benimseniş, Benimsetiş, Besteleniş, Besteleyiş, Betimleniş, Betimleyiş, Bıçaklanış, Bıçaklayış, Biçimleniş, Bildiriliş, Bilgileniş, Bindiriliş, Biriktiriş, Bitiştiriş, Boğumlanış, Bombalanış, Bombalayış, Boşaltılış, Boyutlanış, Böbürleniş, Bölümleyiş, Bulgulanış, Bulgulayış, Bulunduruş, Bütünleniş, Büyükleniş, Caydırılış, Cayırdayış, Cazırdayış, Cevaplanış, Cevaplayış, Cıvıldayış, Çarpıtılış, Çatallanış, Çatırdayış, Çatlatılış, Çekimleyiş, Çekiştiriş, Çelmeleniş, Çıkartılış, Çıtlatılış, Çiziktiriş, Çökertiliş, Çöktürülüş, Çörekleniş, Çuvallayış, Daldırılış, Damgalanış, Daraltılış, Defnediliş, Değdiriliş, Değerleniş, Değiştiriş, Demetleniş, Demirleyiş, Denetleyiş, Desteleniş, Devrediliş, Didikleyiş, Dikizleniş, Dikizleyiş, Doğrulayış, Dokunduruş, Duraklatış, Duyumsayış, Düzenleyiş, Engelleniş, Faydalanış, Feshediliş, Genişletiş, Genişleyiş, Gölgeleniş, Gururlanış, Gülümsetiş, Hallediliş, Hapsediliş, Hatırlanış, Hatırlatış, Hatırlayış, Hayıflanış, Ismarlanış, Ismarlayış, İndirgeyiş, Kabulleniş, Kanıtlayış, Kapaklanış, Kaybediliş, Keşfediliş, Kıpırdanış, Kıpırdayış, Kıstırılış, Kıyaslayış, Kızartılış, Kilitleniş, Konaklayış, Kopartılış, Kopyalanış, Koşullanış, Kurgulanış, Kurgulayış, Kurtarılış, Kuşkulanış, Lanetleniş, Listeleniş, Mevzileniş, Miyavlayış, Mühürleniş, Mühürleyiş, Naklediliş, Noktalanış, Patlatılış, Pazarlanış, Pazarlayış, Perdeleniş, Pompalanış, Postalanış, Rahatlayış, Rendeleniş, Sabahlayış, Saçmalayış, Sahipleniş, Sahneleniş, Sarmalanış, Sarmalayış, Sayıklayış, Sendeleyiş, Seyrediliş, Sıvazlayış, Silkeleniş, Soluklanış, Sorgulayış, Soyutlanış, Söndürülüş, Şekilleniş, Şerefleniş, Tanımlanış, Tırmalayış, Toparlayış, Umurgörmüş, Vakfediliş, Vurgulanış, Vurgulayış, Yadırganış, Yadırgayış, Yağmalanış, Yalanlanış, Yalanlayış, Yalpalayış, Yanıtlanış, Yanıtlayış, Yankılanış, Yararlanış, Yargılayış, Yasaklayış, Yavaşlatış, Yavaşlayış, Yayımlanış, Yayımlayış, Yorumlanış, Yorumlayış, Yöneltiliş, Yudumlayış, Yuvarlayış, Yüceltiliş, Zehirleniş, Zikrediliş

Bazı Ş ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


affedilmiş : muaf
büyütülmüş : mübeccel
ciltlenmiş : mücelled
dağıtılmış : mefsuh, menşur
gelişmemiş : cura, cüce, durağan, gücük, kel, kurada, küskün
karmakarış : karmakarışık
köpülenmiş : kapitone
mütevahhiş : ürkek
yatırılmış : devrik

Bazı Ş ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


paketleyiş :

TDK:
isim Paketleme işi

tanıtlanış :
TDK:
isim Tanıtlanma işi

Ş ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Hacıbektaş (Nevşehir)

Ş ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 114: (De ki): Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!.
SECDE - 2: Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.
MUHAMMED - 20: İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sûre indirilmiş olsaydı! derler. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur!  .

Kelime Bulma Motoru