Ş ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli 460 adet kelime bulunuyor.Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda Ş harfleri bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Abartılmış, Açıklanmış, Affedilmiş, Affolunmuş, Ağdalanmış, Akıllanmış, Aktarılmış, Alevlenmiş, Altıkardeş, Ateşlenmiş, Ayıklanmış, Ayıplanmış, Azaltılmış, Azledilmiş, Azotlanmış, Bağlıbağış, Bakılmamış, Başarılmış, Beğenilmiş, Benimsemiş, Benimseyiş, Bırakılmış, Bozulmamış, Bölümleniş, Buğulanmış, Bulunmayış, Büyütülmüş, Ciltlenmiş, Çağıldayış, Çalımlanış, Çalımlayış, Çalıştırış, Çalkalanış, Çalkalatış, Çalkalayış, Çapaklanış, Çelmeleyiş, Çevreleniş, Çevreleyiş, Çıkarılmış, Çıtırdatış, Çıtırdayış, Çiçekleniş, Çözümleniş, Çözümleyiş, Dağıtılmış, Dalgalanış, Damgalayış, Damıtılmış, Defedilmiş, Demetletiş, Demetleyiş, Didikleniş, Dilimleniş, Dilimleyiş, Dolandırış, Donatılmış, Döşenmemiş, Duraklayış, Duraksayış, Duygulanış, Duyulmamış, Düşünülmüş, Düzenleniş, Efkarlanış, Eğlendiriş, Elmastıraş, Engelleyiş, Ertelenmiş, Esinlenmiş, Esirifiraş, Etkilenmiş, Evlenmemiş, Ezberleyiş, Fıkırdayış, Fırçalayış, Gelişmemiş, Gıcıklayış, Gıcırdayış, Gıdaklayış, Gıdıklayış, Giderilmiş, Gölgeleyiş, Gönderiliş, Görülmemiş, Gösteriliş, Gözetleniş, Gözetleyiş, Gülümseyiş, Hafifleyiş, Hafifseyiş, Halkalanış, Halkalayış, Hastalanış, Hazırlanış, Hazırlayış, Hesaplanış, Hesaplayış, Hevesleniş, Heykeltraş, Hırıldayış, Hırpalanış, Hırpalayış, Hışırdayış, Homurdanış, Horozlanış, Horuldayış, Hüzünleniş, Islıklanış, İğnelenmiş, İlaçlanmış, İliklenmiş, İmzalanmış, İncelmemiş, İndirgeniş, İndirilmiş, İrinlenmiş, İspatlanış, İspatlayış, İstekleniş, İstifleniş, İstifleyiş, İşlenmemiş, Kaldırılış, Kalemtıraş, Kamçılanış, Kamçılayış, Kanatlanış, Kandırılış, Kanıksayış, Kanıtlanış, Kapanmamış, Kapatılmış, Kapılanmış, Karışmamış, Karıştırış, Karmakarış, Karşılanış, Karşılayış, Kartlaşmış, Kaşıklayış, Kaygılanış, Kazanılmış, Kazıklayış, Kederleniş, Kefenleyiş, Kenetleniş, Kıkırdayış, Kılıçlayış, Kımıldanış, Kımıldayış, Kısıtlanış, Kısıtlayış, Kızıştırış, Kibirleniş, Kolalanmış, Koyulaşmış, Köpekleniş, Köpekleşiş, Köprüleniş, Köpükleniş, Köpülenmiş, Kucaklanış, Kucaklayış, Kulaçlayış, Kurcalanış, Kurcalayış, Kurtlanmış, Kurumlanış, Kuşatılmış, Küçümseyiş, Lekelenmiş, Meraklanış, Mırıldanış, Mütevahhiş, Nikahlanış, Nikahlayış, Nişanlanış, Nitelenmiş, Niyetleniş, Noktalayış, Onaylanmış, Öfkelenmiş, Öğrenilmiş, Ölçülmemiş, Öldürülmüş, Örgütleniş, Örgütleyiş, Örtülmemiş, Paketleniş, Paketleyiş, Parçalanış, Parçalayış, Parıldayış, Pörsümemiş, Sabunlanış, Sabunlayış, Sahneleyiş, Sakatlanış, Salgılayış, Satılmamış, Selamlayış, Sepilenmiş, Sergileniş, Sergileyiş, Sertleşmiş, Sevdalanış, Sevkulceyş, Sevkülceyş, Sezinleyiş, Sıkıştırış, Sınıflanış, Sınırlanış, Sınırlayış, Sıralanmış, Silkeleyiş, Sinirleniş, Sonuçlanış, Sorgulanış, Sürükleniş, Sürükleyiş, Sürülmemiş, Şaşakalmış, Şişirilmiş, Şüpheleniş, Tamamlanış, Tamamlayış, Tanımlayış, Tanıtlanış, Tanıtlayış, Taranmamış, Tasalanmış, Tasarlanış, Tasarlayış, Telaşlanış, Temizleniş, Temizleyiş, Tersleşmiş, Topallayış, Toparlanış, Tutuklanış, Ufaltılmış, Uğraşılmış, Uyarlanmış, Uydurulmuş, Uzsöyleyiş, Vadolunmuş, Yakalanmış, Yakışmamış, Yalıtılmış, Yaratılmış, Yargılanış, Yarlıgamış, Yasaklanış, Yaşanılmış, Yatırılmış, Yayılmamış, Yedikardeş, Yenilenmiş, Yenilmemiş, Yinelenmiş, Yorulmamış, Yuvarlanış, Zayıflamış, Zayıflayış, Zedelenmiş, Adlandırış, Affettiriş, Aksettiriş, Alçaltılış, Alıkonuluş, Alkışlanış, Alkışlatış, Alkışlayış, Arttırılış, Aşağılanış, Aşağılayış, Aydınlanış, Aydınlatış, Ayrımsayış, Bağışlanış, Bağışlatış, Bağışlayış, Bağıtlanış, Bağıtlayış, Bahsediliş, Baltalanış, Baltalayış, Bastırılış, Başaklanış, Bekletiliş, Belirleniş, Belirleyiş, Belirtiliş, Benimseniş, Benimsetiş, Besteleniş, Besteleyiş, Betimleniş, Betimleyiş, Bıçaklanış, Bıçaklayış, Biçimleniş, Bildiriliş, Bilgileniş, Bindiriliş, Biriktiriş, Bitiştiriş, Boğumlanış, Bombalanış, Bombalayış, Boşaltılış, Boyutlanış, Böbürleniş, Bölümleyiş, Bulgulanış, Bulgulayış, Bulunduruş, Bütünleniş, Büyükleniş, Caydırılış, Cayırdayış, Cazırdayış, Cevaplanış, Cevaplayış, Cıvıldayış, Çarpıtılış, Çatallanış, Çatırdayış, Çatlatılış, Çekimleyiş, Çekiştiriş, Çelmeleniş, Çıkartılış, Çıtlatılış, Çiziktiriş, Çökertiliş, Çöktürülüş, Çörekleniş, Çuvallayış, Daldırılış, Damgalanış, Daraltılış, Defnediliş, Değdiriliş, Değerleniş, Değiştiriş, Demetleniş, Demirleyiş, Denetleyiş, Desteleniş, Devrediliş, Didikleyiş, Dikizleniş, Dikizleyiş, Doğrulayış, Dokunduruş, Duraklatış, Duyumsayış, Düzenleyiş, Engelleniş, Faydalanış, Feshediliş, Genişletiş, Genişleyiş, Gölgeleniş, Gururlanış, Gülümsetiş, Hallediliş, Hapsediliş, Hatırlanış, Hatırlatış, Hatırlayış, Hayıflanış, Ismarlanış, Ismarlayış, İndirgeyiş, Kabulleniş, Kanıtlayış, Kapaklanış, Kaybediliş, Keşfediliş, Kıpırdanış, Kıpırdayış, Kıstırılış, Kıyaslayış, Kızartılış, Kilitleniş, Konaklayış, Kopartılış, Kopyalanış, Koşullanış, Kurgulanış, Kurgulayış, Kurtarılış, Kuşkulanış, Lanetleniş, Listeleniş, Mevzileniş, Miyavlayış, Mühürleniş, Mühürleyiş, Naklediliş, Noktalanış, Patlatılış, Pazarlanış, Pazarlayış, Perdeleniş, Pompalanış, Postalanış, Rahatlayış, Rendeleniş, Sabahlayış, Saçmalayış, Sahipleniş, Sahneleniş, Sarmalanış, Sarmalayış, Sayıklayış, Sendeleyiş, Seyrediliş, Sıvazlayış, Silkeleniş, Soluklanış, Sorgulayış, Soyutlanış, Söndürülüş, Şekilleniş, Şerefleniş, Tanımlanış, Tırmalayış, Toparlayış, Umurgörmüş, Vakfediliş, Vurgulanış, Vurgulayış, Yadırganış, Yadırgayış, Yağmalanış, Yalanlanış, Yalanlayış, Yalpalayış, Yanıtlanış, Yanıtlayış, Yankılanış, Yararlanış, Yargılayış, Yasaklayış, Yavaşlatış, Yavaşlayış, Yayımlanış, Yayımlayış, Yorumlanış, Yorumlayış, Yöneltiliş, Yudumlayış, Yuvarlayış, Yüceltiliş, Zehirleniş, Zikrediliş

Bazı Ş ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ağdalanmış : ağdalı
azaltılmış : inhibe
donatılmış : bayram çocuğu, mücehhez
döşenmemiş : kuru, mobilyasız
kapılanmış : müntesip
mütevahhiş : ürkek
yarlıgamış : bağışlayıcı, merhametli, rahman
yaşanılmış : horoz ölür, gözü çöplükte kalır
zedelenmiş : sıyrık, zedeli

Bazı Ş ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kazıklayış :

TDK:
isim Kazıklama işi

sabunlanış :
TDK:
isim Sabunlanma işi

yasaklanış :
TDK:
isim Yasaklanma işi

Ş ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Hacıbektaş (Nevşehir)

Ş ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 110: Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır.
HAC - 40: Onlar, başka değil, sırf «Rabbimiz Allah'tır» dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.

Kelime Bulma Motoru