ÖZ ile başlayan kelimeler

Başında ÖZ harfleri bulunan 258 adet kelime bulunuyor.Başında ÖZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Özdeşleştirebilmek, Özgürleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Özdeşleştirebilme, Özelleştirebilmek, Özgürleştirebilme

16 Harfli Kelimeler

Özelleştirebilme

15 Harfli Kelimeler

Özleştirmecilik, Özdeşleşebilmek, Özelleştirilmek, Özgürleşebilmek

14 Harfli Kelimeler

Özdeşleştirmek, Özerkleştirmek, Özgünleştirmek, Özgürleştirmek, Özdeşleşebilme, Özelleştirilme, Özendirebilmek, Özetleyebilmek, Özgürleşebilme, Özümleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

Özdeşleştirme, Özelleştirmek, Özerkleştirme, Özgünleştirme, Özgürleştiren, Özgürleştirme, Özgürlükçülük, Özendirebilme, Özetleyebilme, Özümleyebilme

12 Harfli Kelimeler

Özbelirlenim, Özbenimseyiş, Özelleştirme, Özenmeksizin, Özleştirmeci, Özendirilmek, Özentisizlik, Özlenebilmek, Özleyebilmek, Özverisizlik

11 Harfli Kelimeler

Özdemsellik, Özdeşleşmek, Özdeşmezlik, Özdeştirmek, Özeladbilim, Özenticilik, Özerkleşmek, Özgünleşmek, Özgürleşmek, Özgürlüğüne, Özleştirmek, Özsıkıdüzen, Özendirilme, Özentililik, Özgürcesine, Özgürlüksüz, Özlemsizlik, Özlenebilme, Özleyebilme, Özverililik

10 Harfli Kelimeler

Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik, Özbeslenen, Özelliksiz, Özgülenmek, Özlemlilik, Özümsetmek, Özürsüzlük

9 Harfli Kelimeler

Özdecikte, Özdeşleme, Özdevimli, Özdevinim, Özelleşme, Özellikle, Özellikli, Özendiren, Özendirme, Özenilmek, Özenilmiş, Özenmeden, Özensizce, Özentisiz, Özetkitap, Özetlemek, Özetlenme, Özetleyin, Özezerlik, Özgecilik, Özgidimli, Özgülemek, Özgürlüğü, Özlentili, Özümlemek, Özümlenme, Özümsemek, Özümsenme, Özüştürül, Özverinin, Özveriyle, Özenlilik, Özetleniş, Özetleyiş, Özgülenme, Özümleyiş, Özümsetme, Özümseyiş, Özürlülük, Özverisiz

8 Harfli Kelimeler

Özaldatı, Özdeksel, Özdenlik, Özdeşlik, Özekdoku, Özelliği, Özenilme, Özentici, Özentili, Özerklik, Özetleme, Özgeçmiş, Özgüleme, Özgüllük, Özgünlük, Özgürlük, Özlemden, Özlenmek, Özleşmek, Özletmek, Öznellik, Özümleme, Özümseme, Özverili, Özveriyi, Özenlice, Özlemsiz, Özsellik

7 Harfli Kelimeler

Özbekçe, Özbiçim, Özbiliş, Özdecik, Özdeğin, Özdekçe, Özdekçi, Özdeşme, Özdevim, Özdeyiş, Özekkaç, Özeklik, Özeksel, Özellik, Özengen, Özenmek, Özensiz, Özgecil, Özgelik, Özgörev, Özgörüm, Özgüdil, Özgülük, Özgürce, Özişlev, Özkütle, Özlemek, Özlemli, Özlenen, Özlenme, Özlenti, Özleşme, Özletme, Özleyen, Özleyiş, Öznelci, Özsever, Özünden, Özürsüz, Özveren, Özişler, Özleniş, Özlülük

6 Harfli Kelimeler

Özbeöz, Özcesi, Özelik, Özemek, Özence, Özenci, Özeniş, Özenle, Özenli, Özenme, Özenti, Özetle, Özetli, Özezer, Özgeci, Özgörü, Özleme, Özneyi, Özünlü, Özürlü, Özveri, Özyazı, Özelge

5 Harfli Kelimeler

Özbek, Özdek, Özden, Özdeş, Özeme, Özenç, Özeni, Özerk, Özgen, Özgül, Özgün, Özgür, Özlem, Özlük, Öznel, Özsel, Özsen, Özsüz, Özünü, Özene

4 Harfli Kelimeler

Özek, Özel, Özen, Özet, Özge, Özgü, Özle, Özlü, Özne, Özrü, Özür, Özüt

3 Harfli Kelimeler

Öze, Özü

2 Harfli Kelimeler

Öz

Bazı ÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


özbiçim : ıdiomorphe
özcesi : kısacası
özdemlilik : molarlık
özden : özle, timüs, içten, candan, samimi
özekkaç : santrifüjleme
özeklik : santral
özeksel : santral
özellikle : bilhassa, hele, hususuyla, alelhusus, bahusus, hassaten, hem, ille, mahsus, mahsusen, münhasıran
özemek : yoğurt, sulandırmak
özendiren : teşvikçi
özengen : amatör, özenci, hevesli
özeniş : tekellüf
özenmek : gıptasını çekmek, gıptasınıçekmek, heveslenmek, ihtimam göstermek, itina etmek, yapınmak, yeltenmek
özensiz : özenmeden, gelişigüzel, kaba, itinasız, deve tımarı, dikkatsiz, eskülâbî, kaba saba, kalender, karpuz kabuğuyla büyüyen eşeğin ölümü su, lâlettayin, sallapati, suyuna tirit, şapşalak

Bazı ÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


özgeci :

TDK:
sıfat Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse), diğerkâm

özgecil :
TDK:
sıfat Özgeci tutumu olan
"Kadın erkeğe göre daha özgecil, sevmeye daha uygun bir yapıdadır." - O. Hançerlioğlu

öznellik :
TDK:
isim, felsefe Öznel olma durumu, subjektivite

ÖZ ile başlayan İlçe isimleri

Özvatan (Kayseri)
Özalp (Van)

Kelime Bulma Motoru