ÖT ile başlayan kelimeler

Başında ÖT harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.Başında ÖT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ötümsüzleşmek, Öteleyebilmek, Ötleğengiller

12 Harfli Kelimeler

Ötümlüleşmek, Ötümsüzleşme, Öteleyebilme

11 Harfli Kelimeler

Ötümlüleşme, Ötekileşmek

10 Harfli Kelimeler

Ötümsüzlük, Ötekileşme

9 Harfli Kelimeler

Ötümlülük, Ötebilmek, Ötekileri, Ötelenmek, Öteletmek

8 Harfli Kelimeler

Ötedevim, Öteduyum, Ötelenme, Ötesinde, Öttürmek, Ötürüklü, Ötebilme, Ötelemek, Öteleniş, Öteletme, Ötücülük

7 Harfli Kelimeler

Ötanazi, Ötekisi, Öteleme, Ötleğen, Öttürme, Ötümsüz, Ötürmek, Ötüşmek, Öteberi

6 Harfli Kelimeler

Ötleği, Ötümlü, Ötürme, Ötürük, Ötüşme, Öteden

5 Harfli Kelimeler

Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Öteye, Öteyi

4 Harfli Kelimeler

Ötme, Ötre, Ötüş

3 Harfli Kelimeler

Öte

2 Harfli Kelimeler

Öt

Bazı ÖT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ötanazi : ölme hakkı
öte : mavera, çok, ağrı, festekiz, meta, üst
ötede : aşırı, ileride
ötedevim : telekinezi
öteduyum : telepati
öteki : bilinenden, öbür, baki, baki kalmak, başka, diğer, öbürü, sair, yekdiğeri
ötekisi : diğeri, başkası, yekdiğeri
ötelenme : öteleme, translasyon
ötepü : meme
ötesi : ilerisi
ötesinde : aşırı
ötleğen : ötleğengillerden, bayır kuşu, çalı bülbülü
ötme : terennüm
ötmek : kusmak, anlamsız, şakımak
ötücü : alakarga
ötümlü : sürekli, yumuşak, tonlu, c, d, g, titreşimli
ötümsüz : süreksiz, tonsuz, f, h, k, p, s

Bazı ÖT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ötümlüleşmek :

TDK:
nsz, dil bilgisi Yumuşamak

ötümsüzleşme :
TDK:
isim Ötümsüzleşmek durumu

ÖT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Özgürlük İki Adım Ötede Değil - Yazar: Aram Pehlivanyan
Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri - Yazar: Ramazan Korkmaz

ÖT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 17: Onu yudumlamaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir (ki azaptan kurtulsun). Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır.
BAKARA - 26: Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).
SAFFAT - 82: Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk.

Kelime Bulma Motoru