ÖT ile başlayan kelimeler

Başında ÖT harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.Başında ÖT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ötümsüzleşmek, Öteleyebilmek, Ötleğengiller

12 Harfli Kelimeler

Ötümlüleşmek, Ötümsüzleşme, Öteleyebilme

11 Harfli Kelimeler

Ötümlüleşme, Ötekileşmek

10 Harfli Kelimeler

Ötümsüzlük, Ötekileşme

9 Harfli Kelimeler

Ötümlülük, Ötebilmek, Ötekileri, Ötelenmek, Öteletmek

8 Harfli Kelimeler

Ötedevim, Öteduyum, Ötelenme, Ötesinde, Öttürmek, Ötürüklü, Ötebilme, Ötelemek, Öteleniş, Öteletme, Ötücülük

7 Harfli Kelimeler

Ötanazi, Ötekisi, Öteleme, Ötleğen, Öttürme, Ötümsüz, Ötürmek, Ötüşmek, Öteberi

6 Harfli Kelimeler

Ötleği, Ötümlü, Ötürme, Ötürük, Ötüşme, Öteden

5 Harfli Kelimeler

Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Öteye, Öteyi

4 Harfli Kelimeler

Ötme, Ötre, Ötüş

3 Harfli Kelimeler

Öte

2 Harfli Kelimeler

Öt

Bazı ÖT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ötanazi : ölme hakkı
öte : mavera, çok, ağrı, festekiz, meta, üst
ötede : aşırı, ileride
ötedevim : telekinezi
öteduyum : telepati
öteki : bilinenden, öbür, baki, baki kalmak, başka, diğer, öbürü, sair, yekdiğeri
ötekisi : diğeri, başkası, yekdiğeri
ötelenme : öteleme, translasyon
ötepü : meme
ötesi : ilerisi
ötesinde : aşırı
ötleğen : ötleğengillerden, bayır kuşu, çalı bülbülü
ötme : terennüm
ötmek : kusmak, anlamsız, şakımak
ötre : ö, u, zamme
ötücü : alakarga
ötümsüz : süreksiz, tonsuz, f, h, k, p, s, ş, t, sert ünsüz, titreşimsiz

Bazı ÖT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öttürmek :

TDK:
-i Ötmesini sağlamak veya ses çıkarttırmak
"Uyuma be Şahin Ağa, öttür şu zurnayı!" - O. C. Kaygılı

ötürmek :
TDK:
nsz İshal olmak

ÖT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ABESE - 1, 2, 3, 4: (Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
İSRA - 111: «Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd olsun» de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!.
NAHL - 112: Allah, (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi: Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı.

Kelime Bulma Motoru