ÖT ile başlayan kelimeler

Başında ÖT harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.Başında ÖT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ötümsüzleşmek, Öteleyebilmek, Ötleğengiller

12 Harfli Kelimeler

Ötümlüleşmek, Ötümsüzleşme, Öteleyebilme

11 Harfli Kelimeler

Ötümlüleşme, Ötekileşmek

10 Harfli Kelimeler

Ötümsüzlük, Ötekileşme

9 Harfli Kelimeler

Ötümlülük, Ötebilmek, Ötekileri, Ötelenmek, Öteletmek

8 Harfli Kelimeler

Ötedevim, Öteduyum, Ötelenme, Ötesinde, Öttürmek, Ötürüklü, Ötebilme, Ötelemek, Öteleniş, Öteletme, Ötücülük

7 Harfli Kelimeler

Ötanazi, Ötekisi, Öteleme, Ötleğen, Öttürme, Ötümsüz, Ötürmek, Ötüşmek, Öteberi

6 Harfli Kelimeler

Ötleği, Ötümlü, Ötürme, Ötürük, Ötüşme, Öteden

5 Harfli Kelimeler

Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Öteye, Öteyi

4 Harfli Kelimeler

Ötme, Ötre, Ötüş

3 Harfli Kelimeler

Öte

2 Harfli Kelimeler

Öt

Bazı ÖT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ötanazi : ölme hakkı
öte : mavera, çok, ağrı, festekiz, meta, üst
ötede : aşırı, ileride
ötedevim : telekinezi
öteduyum : telepati
öteki : bilinenden, öbür, baki, baki kalmak, başka, diğer, öbürü, sair, yekdiğeri
ötekisi : diğeri, başkası, yekdiğeri
öteleme : intikal, ötelenme, zikr-i lazım irade-i melzum, zikr-i melzum irade-i lazım
ötelenme : öteleme, translasyon
ötepü : meme
ötesi : ilerisi
ötesinde : aşırı
ötleğen : ötleğengillerden, bayır kuşu, çalı bülbülü
ötme : terennüm
ötmek : kusmak, anlamsız, şakımak
ötre : ö, u, zamme
ötücü : alakarga
ötümlü : sürekli, yumuşak, tonlu, c, d, g, titreşimli

Bazı ÖT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ötekisi :

TDK:
zamir Ötede bulunan, diğeri, başkası
"Beriki sandalye kırık, ötekisini al."

ötürü :
TDK:
zarf Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı, naşi
"Sonunda biz bu hareketimizden ötürü on bir ay hapse mahkûm olduk." - S. F. Abasıyanık

ÖT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes-Görünen Gerçeklerin Ötesinde - Yazar: Sir Arthur Cona...
Sonsuz Bulutların Ötesinde - Yazar: Gülbahar Kurtoğlu
Sınırların Ötesinde - Yazar: Osman Aysu
Düşlerin Ötesinde - Yazar: Susan Gloss
İç İsim Zamanın Ötesinde - Yazar: Burçe Acartürk
Nehirler Ötesinde - Yazar: Hasan Saim...
Sınırlar Ötesinde Türk Kalmak - Yazar: İslam...

Kelime Bulma Motoru