ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 153 adet kelime bulunuyor.Başında ÖR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme, Örgütlenebilmek, Örnekleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez, Örgütlenebilme, Örnekleyebilme, Örümceğimsiler

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme, Örtüşebilmek

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek, Ördekgiller, Örgütleşmek, Örtüşebilme, Örtüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Örgütleşme, Örtebilmek, Örtüştürme, Örtüvermek

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Örebilmek, Örgücülük, Örgülemek, Örtebilme, Örtülülük, Örtüverme

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme, Örebilme, Örgüleme, Örtüklük

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ, Örtülüş, Örtünüş

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce, Örmeli, Örüntü

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördekgiller : familyası
örek : duvar, mimari
örf : gelenek, anane, âdet, taşralı kalmak, yol, yola
örgü : belik, iletişim, ağ, örme, yapı, işleme, triko
örgüt : teşekkül, teşkilât, federasyon, organizasyon, ordu
örgütçü : teşkilâtçı, terörcü
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlendirme : teşkilâtlandırma
örgütlendirmek : teşkilâtlandırmak
örgütlenmek : teşkilâtlanmak
örk : kavun, karpuz, örük
örneğin : meselâ, söz gelimi, söz gelişi, söz temsili
örneksemek : kıyaslamak
örs : kulak, orta kulak
örtbasedilemez : güneş balçıkla sıvanmaz
örtelmek : örtlek
örtül : duvak
örtülmemiş : örtüsüz
örtümlü : yumuşak ünsüz
örü : otlak
örümcekler : eklem bacaklılar, örümceğimsiler

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örgütleyiş :

TDK:
isim Örgütleme işi

örtenek :
TDK:
1. isim, anatomi Hayvanların vücudunu örten deri, kıl, tüy, pul vb. dokuların bütünü
2. Bazı organları örten zarlar

örtülü :
TDK:
1. sıfat Örtüsü olan
"Ampir koltuklu, keten masa örtülü bir lokantaydı." - S. Erez
2. Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış
"Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü." - A. Haşim
3. Gizli, saklı
4. zarf Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Son Müdafaa & Divan-ı Örfi ve Avnullah el-Kazımi - Yazar: Avnullah el-Kazımi

Kelime Bulma Motoru