ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 153 adet kelime bulunuyor.Başında ÖR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme, Örgütlenebilmek, Örnekleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez, Örgütlenebilme, Örnekleyebilme, Örümceğimsiler

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme, Örtüşebilmek

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek, Ördekgiller, Örgütleşmek, Örtüşebilme, Örtüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Örgütleşme, Örtebilmek, Örtüştürme, Örtüvermek

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Örebilmek, Örgücülük, Örgülemek, Örtebilme, Örtülülük, Örtüverme

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme, Örebilme, Örgüleme, Örtüklük

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ, Örtülüş, Örtünüş

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce, Örmeli, Örüntü

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördek : badi, batbat, kış, palaz, perde, perde ayaklılar, süzgeçgagalılar, vakvak
örge : motif
örgen : organ, uzuv
örgütçü : teşkilâtçı, terörcü
örgütlendirilme : teşkilâtlandırılma
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
örgütlendirmek : teşkilâtlandırmak
örk : kavun, karpuz, örük
örme : örgü, tekstil teknikeri, triko
örnekköy : tepetarla
örtemek : örtlek
örtenmek : örtlek
örtetmek : örtlek
örtmece : kavramların, kandırma, gizleme, edebikelâm, edeb-i kelam
örtü : dam, antika, cazu, kuvertür, savan, sitr, sofra takımı, sütre
örtük : örtülü, kapalı
örtül : duvak
örtülü : muğlak, kapalı, örtülmüş, müphem, gayrivazıh, imalı, mestur, mesture

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örcin :

TDK:
isim İp merdiven

Kelime Bulma Motoru