ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 153 adet kelime bulunuyor.Başında ÖR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme, Örgütlenebilmek, Örnekleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez, Örgütlenebilme, Örnekleyebilme, Örümceğimsiler

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme, Örtüşebilmek

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek, Ördekgiller, Örgütleşmek, Örtüşebilme, Örtüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Örgütleşme, Örtebilmek, Örtüştürme, Örtüvermek

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Örebilmek, Örgücülük, Örgülemek, Örtebilme, Örtülülük, Örtüverme

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme, Örebilme, Örgüleme, Örtüklük

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ, Örtülüş, Örtünüş

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce, Örmeli, Örüntü

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördekmercimeği : sumercimeği
örek : duvar, mimari
ören : harabe, virane, harabelik, yıkı
örge : motif
örgü : belik, iletişim, ağ, örme, yapı, işleme, triko
örgücü : elbise, örülmüş, trikotajcı
örgütçü : teşkilâtçı, terörcü
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
örgütlü : teşkilâtlı, yaratun
örgütsüz : teşkilâtsız
örneğin : meselâ, söz gelimi, söz gelişi, söz temsili
örnekçe : tip
örnekseme : kıyas, analoji
örselemek : yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek, sarsmak
örtbasedilemez : güneş balçıkla sıvanmaz
örtetmek : örtlek
örtme : kamuflâj
örtmece : kavramların, kandırma, gizleme, edebikelâm, edeb-i kelam
örtük : örtülü, kapalı
örtülmüş : örtülü
örtümlü : yumuşak ünsüz

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örneklenmek :

TDK:
nsz Örnek verilmek

örtük :
TDK:
sıfat Örtülü, kapalı
"İsyankâr sitemlerle dolu, örtük çığlıklar olarak değerlendirilen şiirler yazdığı söyleniyordu." - R. Mağden

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Örgüt - Bir Yaşam: Mehmet Koç - Yazar: İbrahim Yalçın
Gizli Örgüt Nasıl Kurulur - Yazar: Hasan Uysal

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 112: Allah, (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi: Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı.
TAHRİM - 12: İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.
MÜMTEHİNE - 4: İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: «Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. » Şu kadar var ki, İbrahim babasına: «Andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez» demişti. (O müminler şöyle dediler:) Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.

Kelime Bulma Motoru