ÖN ile başlayan kelimeler

Başında ÖN harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında ÖN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Önemseyebilmek

13 Harfli Kelimeler

Önemsemeyerek, Önemseyebilme, Önerilebilmek

12 Harfli Kelimeler

Önemsememesi, Önemsemezlik, Önceliklilik, Önerilebilme, Öngörebilmek, Önleyebilmek

11 Harfli Kelimeler

Önemsememek, Önemsemeyen, Önemsemezce, Önerebilmek, Öngörebilme, Öngörülülük, Önleyebilme

10 Harfli Kelimeler

Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Önemsetmek, Önerebilme

9 Harfli Kelimeler

Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme, Önemlilik, Önemsetme, Önerilmek

8 Harfli Kelimeler

Önbilici, Önceleme, Önceleri, Önderlik, Önemlice, Önemseme, Öngörmek, Öngörülü, Önlemsiz, Önlenmek, Önleyici, Önlüklük, Önmaymun, Önödence, Önsellik, Öncüller, Öneriliş, Önerilme, Önsezili

7 Harfli Kelimeler

Önceden, Öncelik, Öncesiz, Öncülük, Öndelik, Önelcik, Önemsiz, Önermek, Önetken, Öngörme, Ön­leme, Önlemek, Önlemli, Önleniş, Önlenme, Önleyen, Önleyiş, Önlüklü, Önoloji, Önsuçlu, Önünden, Önyapım

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Önalım, Önayak, Önbesi, Önbili, Önceki, Öncesi, Öndeki, Öndeyi, Önemli, Önerge, Öneriş, Önerme, Önerti, Öngörü, Öngüdü, Önleme, Önörgü, Önsezi, Öntest, Önünce, Önünde, Önceci, Önolog

5 Harfli Kelimeler

Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz

4 Harfli Kelimeler

Önad, Önce, Öncü, Önçe, Önde, Önek, Önel, Önem

3 Harfli Kelimeler

Önü

2 Harfli Kelimeler

Ön

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


önbesi : protein
önbilici : kâhin
önceden : başlarken, başlangıçta, evvelce, evvelden, peşin, peşinen
önceki : evvelki, mukaddem, sabık, baştın, esbak, evvel, evveli, ileri, kabl, mâkabl
öncesi : evveliyat
önde : başagut, başıl, kabl
öndeç : komütatör
öndeki : baştınki
öndelik : avans, peşinat
öndeyi : tahmin, önsezi
önek : dahile, lahika-i mukaddime
önel : mehil
önemli : mühim, ehemmiyetli, politik, ekonomik, stratejik, belli başlı, buldu, büyük, cazibeli, ciddî, dişe dokunur, harman dövmek keçinin işi değil, hatırı sayılır, hayatî, kayda değer, kuvvetli, majör, muazzam, mutena

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öncelikle :

TDK:
zarf Öne alınarak, daha önce olarak
"Bu tasarı, Mecliste öncelikle görüşülecek."

öncül :
TDK:
1. sıfat Önde giden, önde olan, artçıl karşıtı
2. isim Bir bilimsel çalışmada işe koyulurken, araştırmaya konu edilmeksizin doğru sayılan önerme
3. isim, mantık Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem
4. isim, mantık Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem
5. isim Kılavuz, öncü

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Önceki Günün Adası - Yazar: Umberto Eco
Maça Vale - Yarından Önceki Gün - Yazar: Özgen Aydıncak
Benden Önceki Kadın - Yazar: Dorothy Koomson
Maça Vale - Yarından Önceki Gün - Yazar: Özgen Aydıncak
Önceki Çağın Akşamüstü - Yazar: Ömer F. Oyal
Masal İnsandan Önceki Altın Yıllar - Yazar: Cahit Kayra

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 13: Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
MAİDE - 14: «Biz hıristiyanlarız» diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen (verilen öğütlerin veya Kitab'ın) önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
NEML - 29: (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

Kelime Bulma Motoru