ÖN ile başlayan kelimeler

Başında ÖN harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında ÖN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÖN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÖN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Önemseyebilmek

13 Harfli Kelimeler

Önemsemeyerek, Önemseyebilme, Önerilebilmek

12 Harfli Kelimeler

Önemsememesi, Önemsemezlik, Önceliklilik, Önerilebilme, Öngörebilmek, Önleyebilmek

11 Harfli Kelimeler

Önemsememek, Önemsemeyen, Önemsemezce, Önerebilmek, Öngörebilme, Öngörülülük, Önleyebilme

10 Harfli Kelimeler

Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Önemsetmek, Önerebilme

9 Harfli Kelimeler

Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme, Önemlilik, Önemsetme, Önerilmek

8 Harfli Kelimeler

Önbilici, Önceleme, Önceleri, Önderlik, Önemlice, Önemseme, Öngörmek, Öngörülü, Önlemsiz, Önlenmek, Önleyici, Önlüklük, Önmaymun, Önödence, Önsellik, Öncüller, Öneriliş, Önerilme, Önsezili

7 Harfli Kelimeler

Önceden, Öncelik, Öncesiz, Öncülük, Öndelik, Önelcik, Önemsiz, Önermek, Önetken, Öngörme, Ön­leme, Önlemek, Önlemli, Önleniş, Önlenme, Önleyen, Önleyiş, Önlüklü, Önoloji, Önsuçlu, Önünden, Önyapım

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Önalım, Önayak, Önbesi, Önbili, Önceki, Öncesi, Öndeki, Öndeyi, Önemli, Önerge, Öneriş, Önerme, Önerti, Öngörü, Öngüdü, Önleme, Önörgü, Önsezi, Öntest, Önünce, Önünde, Önceci, Önolog

5 Harfli Kelimeler

Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz

4 Harfli Kelimeler

Önad, Önce, Öncü, Önçe, Önde, Önek, Önel, Önem

3 Harfli Kelimeler

Önü

2 Harfli Kelimeler

Ön

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


önad : ödev, nitelik, nicelik, yer, yüz, sıfat, ön ad, nitem
önalım : şufa
önbileşen : önerti
önbilici : kâhin
önceden : başlarken, başlangıçta, evvelce, evvelden, peşin, peşinen
önceki : evvelki, mukaddem, sabık, baştın, esbak, evvel, evveli, ileri, kabl, mâkabl
öncel : selef, eslâf
önceleri : başlangıçta, evvel zaman, evvelce, evveliyat, evvelleri, iptidaları
öncelikle : evleviyetle, evvelemirde, ilk ağızda
öncesi : evveliyat
öncesizlik : ezeliyet, ezel
öncül : mukaddem, kılavuz, öncü
öncülük : önderlik
öndeki : baştınki
öndeyi : tahmin, önsezi
önemi : takdir olunmak
önemlice : ciddî

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


önemsenme :

TDK:
isim Önemsenmek işi
"Bu hadise para meselelerinin aşırı bir şekilde önemsenmesine sebep oldu." - T. Buğra

önemsizlik :
TDK:
isim Önemsiz olma durumu, ehemmiyetsizlik

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Evlerinin Önü - Yazar: Sevinç Çokum
Edebi Karakterlere Neden Önem Veririz? - Yazar: Blakey Vermeule
Göz Önü - Yazar: Hasan Göztepe
Kaf Dağının Önü - Yazar: Murathan Mungan

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NUH - 1: Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik.
HAŞR - 10: Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!  .
HADİD - 10: Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vâdetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır.

Kelime Bulma Motoru