ÇATI ile başlayan kelimeler

Başında ÇATI harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.Başında ÇATI harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ÇATI harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ÇATI harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Çatırdayabilmek, Çatıştırabilmek

14 Harfli Kelimeler

Çatırdayabilme, Çatıştırabilme

13 Harfli Kelimeler

Çatışmasızlık, Çatıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Çatılabilmek, Çatışabilmek, Çatışmacılık, Çatışmasızca, Çatıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Çatıklaşmak, Çatırdatmak, Çatıştırmak, Çatılabilme, Çatışabilme

10 Harfli Kelimeler

Çatıklaşma, Çatıldamak, Çatırdamak, Çatırdatma, Çatışılmak, Çatıştırma, Çatırdayış, Çatırtısız, Çatışıklık, Çatışmasız, Çatıvermek

9 Harfli Kelimeler

Çatıldama, Çatırdama, Çatırtılı, Çatışılma, Çatışkılı, Çatıcılık, Çatışmacı, Çatıverme

8 Harfli Kelimeler

Çatıklık, Çatılmak, Çatılmış, Çatınmak, Çatışmak

7 Harfli Kelimeler

Çatılış, Çatılma, Çatının, Çatınma, Çatırtı, Çatısız, Çatışık, Çatışkı, Çatışma

6 Harfli Kelimeler

Çatıcı, Çatılı

5 Harfli Kelimeler

Çatık, Çatış, Çatır

4 Harfli Kelimeler

Çatı

Bazı ÇATI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çatı : sapak, barınılan, hikâye, roman, kurgu, bina, ruf, sakaf
çatık : çatılmış, tersleşmiş, abus, çatkın
çatılmış : çatık
çatının : çatı eteği
çatırdamak : çökmeye
çatışık : çelişkili, çelişik, mütenakız, mütenakıs
çatışkı : antinomi, kontras, paradoks
çatışkılı : kontraslı
çatışma : arbede, dek, kavgasız, tearuz
çatışmak : karşılıklıvuruşmak, mücadele etmek

Bazı ÇATI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çatık :

TDK:
sıfat Çatılmış olan
"O çatık, kara kaşlı, al yanaklı hanımın kucağına oturmak lazım gelmişti." - Y. K. Karaosmanoğlu

çatışılma :
TDK:
isim Çatışılmak işi

çatışkı :
TDK:
isim, felsefe Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi

Kelime Bulma Motoru